Sprzedaż nieruchomości – o czym należy pamiętać

Planujesz sprzedaż lokalu własnościowego lub działki budowlanej- sprawdź jakie dokumenty są wymagane do sprzedaży.
Obrót nieruchomością musi odbywać się zawsze za pośrednictwem notariusza. Sprzedaż mieszkania wymaga też wizyty w różnych urzędach – cała transakcja nie obędzie się bez odpowiednich dokumentów.

Admin -
Admin
sprzedaż nieruchomości
czat o finansach

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania?

Jeśli chcesz, aby cały proces sprzedaży przebiegł sprawnie, sprawdź, jakie dokumenty są wymagane i jak sprzedaż nieruchomości, w tym sprzedaż działki budowlanej wygląda od strony prawnej.

 1. Po pierwsze potrzebny jest akt notarialny poświadczający prawo własności:
  -gdy nieruchomość została nabyta w drodze darowizny niezbędna jest umowa darowizny w formie aktu notarialnego, postanowienie spadkowe, akt poświadczenia dziedziczenia
  -gdy nieruchomość została kupiona od developera potrzebny jest akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu
  -mieszkanie nabyte z rynku wtórnego wymaga poświadczenia w formie aktu notarialnego sprzedaży, podobnie jak w przypadku domu wraz z działką
 2. Drugim niezbędnym dokumentem jest aktualny odpis z Księgi Wieczystej:
  Aby uzyskać numer KW, który trzeba przedłożyć u notariusza, wizyta w sądzie rejonowym jest zbędna. Aby pozyskać potrzebny dokument należy wejść na stronę rządową –Elektroniczne Księgi Wieczyste. Procedura wydania odpisu odbywa się całkowicie przy pomocy Internetu.
 3. Sprzedaż nieruchomości wiąże się także z dostarczeniem kupującemu zaświadczenia o zameldowaniu osób w lokalu,
 4. Ponadto należy dostarczyć dokument o braku zadłużenia i braku zaległości z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych. W zależności od charakteru nieruchomości dodatkowe dokumenty będą różne: inne dla właścicieli działek budowlanych, inne dla właścicieli lokali.

Czytaj także:

księga wieczysta paniala

Dokumenty wymagane do sprzedaż działki budowlanej

Jeśli chodzi o sprzedaż działki budowlanej wymagane są:

 • zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ( lub zaświadczenie o braku planu
 • decyzja o warunkach zabudowy wydana przez urząd miasta lub gminy
 • wypis z rejestru gruntów wydany przez starostwo:

1. Dla działek odłączonych od dotychczasowych ksiąg potrzebny jest wypis z rejestru gruntów.

2. Zaświadczenie wydane przez urząd miasta lub gminy o braku zaległości za użytkowanie wieczyste lub podatku od nieruchomości.

3. Dla działek powstałych w wyniku podziału, który nie został jeszcze uwzględniony w księdze wieczystej potrzebny jest:

-wyciąg wykazujący zmiany gruntowe

-wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem mapy ewidencyjnej dla działek, które powstały w wyniku podziału

-ostateczna decyzja zatwierdzająca podział

Sprzedaż nieruchomości, jaką jest działka budowlana wymaga również udania się do starostwa w celu uzyskania zaświadczenia, że na terenie działki nie ma wód płynących. Dotyczy to działek, na terenie których znajdują się rowy lub stawy.

Jak szybko sprzedać mieszkanie spółdzielcze ( własnościowe prawo do lokalu )

Dokumenty wydawane przez spółdzielnię:
-zaświadczenie o przydziale lokalu ze spółdzielni
-zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni
-zaświadczenie o wniesieniu wkładu budowlanego
-zaświadczenie o stanie ewentualnego zadłużenia dotyczącego opłat związanych z eksploatacją
Oprócz tego:
1. Wydane przez urząd miasta lub gminy zaświadczenie o zameldowaniu.
2. Za mieszkanie nabyte drogą spadkową:
-Wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o zwolnieniu z podatku o spadku lub zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku.


Jeśli zastanawiasz się, jak szybko sprzedać mieszkanie spółdzielcze, musisz nieco wcześniej przygotować dokumenty. Pamiętaj jednak, że po pewnym czasie zaświadczenia ze spółdzielni tracą swoją ważność. Czas ważności dokumentów ze spółdzielni wynosi mniej więcej miesiąc czasu. Do sprzedaży mieszkania o takim charakterze niezbędny jest oczywiście, tak jak w pozostałych przypadkach numer KW.

Jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania – własnościowe prawo do lokalu:
Zaświadczenia z urzędu miasta lub gminy:
1. O stanie zameldowania ( dla sprzedaży istotne jest, aby w lokalu nikt nie był zameldowany ).
2. Zaświadczenie o rewitalizacji:
-nieruchomość znajdująca się na terenie rewitalizacji wymaga zachowania prawa pierwokupu przez miasto lub gminę, w pierwszej kolejności należy:
a) zawrzeć umowę warunkową sprzedaży u notariusza
b)notariusz przesyła tą umowę do urzędu miasta lub gminy w celu ustalenia chęci do pierwokupu
c) gmina lub miasto wydaje oświadczenie o braku chęci zakupu – dopiero wówczas możliwa jest sprzedaż i podpisanie umowy sprzedaży właściwej
UWAGA: Dla prowadzących działalność gospodarczą:
Z urzędu skarbowego oraz ZUS należy wziąć zaświadczenie o braku zaległości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Pomijając kwestie lokalizacji, infrastruktury oraz stanu technicznego lokalu, największe szanse na szybką sprzedaż ma mieszkanie niezadłużone, nie objęte hipoteką oraz te, dla których właściciel posiada wszelkie wykazane powyżej dokumenty. Sprzedaż mieszkania z hipoteką lub na kredyt jest odrębnym tematem, dosyć obszernym, jeśli chodzi o kwestie prawne. Na rynku wtórnym najlepiej sprzedają się mieszkania o uregulowanym statusie, które miały tylko jednego właściciela.

PaniAla - Asystentka przedsiębiorcy

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.