Zadłużenie firmy – jak kontrolować długi w firmie?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: przedsiębiorca jest niewypłacalny i ma liczne długi. Czy musi zlikwidować przedsiębiorstwo? Niekoniecznie. W postępowaniu upadłościowym w trybie układowym może zarówno uregulować zaległości wobec wierzycieli, jak i zrestrukturyzować firmę oraz zachować majątek. Aby nie dopuścić do tej ostatecznej sytuacji, warto wiedzieć, jak kontrolować stopień zadłużenia przedsiębiorstwa. Jak firmy utrzymują wierzytelności na bezpiecznym poziomie i jak wyjść z długów bez likwidacji firmy?

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
jak wyjść z długów

Interesuje Cię pożyczka dla firmy i potrzebujesz pomocy w znalezieniu oferty? Pani Ala znajdzie dla Ciebie dopasowane rozwiązanie, wynegocjuje ceny i pomoże w kwestiach prawno – formalnych. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

czat

Jak wyjść z długów – bezpieczny poziom zadłużenia firmy

Bezpieczne zadłużenie firmy nie jest zagrożeniem dla jej rozwoju.

O czym powinien pamiętać przedsiębiorca, korzystający z kredytów i pożyczek?

Jeśli przedsiębiorca chce korzystać z kredytów i pożyczek pozabankowych dla firm, powinien planować inwestycję tych środków w cele, które przełożą się na wzrost dochodów. Takim celem może być uruchomienie nowej placówki dla klientów lub zakup maszyn niezbędnych do wytwarzania produktów na sprzedaż.

Jak sprawdzić zadłużenie firmy?

Niezbędne dane

By sprawdzić zadłużenie firmy, należy obliczyć kilka wskaźników. Głównym z nich jest wskaźnik ogólnego zadłużenia. Do analizy potrzebne są dane na temat:

 1. kapitału obcego – zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych oraz rezerw finansowych przeznaczonych na spłatę,
 2. aktywów ogółem – zasobów majątkowych firmy, które w przyszłości mają przynieść zysk.

Jak obliczyć zadłużenie firmy

Aby sprawdzić długi firmy, przedsiębiorca musi obliczyć stosunek kapitału do aktywów. Wynik obrazuje stopień zobowiązań zewnętrznych (np. kredytów) w finansowaniu majątku firmy.

Czy okres, w którym analizowane są wskaźniki, mają wpływ na obliczenie zadłużenia firmy?

Wskaźniki zadłużenia powinny zostać przeanalizowane przed zaciągnięciem np. kredytu obrotowego.

Rodzaje wskaźników

Do głównych wskaźników zadłużenia należą:

 1. wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – pokazuje stosunek kapitału obcego do kapitału własnego (blicza się go przez podzielenie zobowiązań ogółem przez aktywa ogółem),
 2. wskaźnik zadłużenia długoterminowego – podaje stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego (zadłużenie długoterminowe nie powinno być od niego wyższe).

Inne wskaźniki określają:

 • ile razy wynik finansowy netto pokrywa obsługę rat kapitałowych oraz odsetek,
 • ile razy zysk całkowity firmy pokrywa spłatę rat kapitałowych i odsetek,
 • czy przedsiębiorstwo jest w stanie terminowo spłacać odsetki.

Odpowiedzialność za długi firmy

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek jawnych, spółek partnerskich i spółek cywilnych przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem za zadłużenia firmowe. To właśnie oni odpowiadają za to, jak wyjść z długów. Oznacza to, że za wierzytelności są odpowiedzialni także małżonek lub małżonka oraz dzieci. Przedsiębiorca może ochronić rodzinę przed odpowiedzialnością za długi firmy. Wystarczy, że zostanie podpisana umowa rozdzielności majątkowej. Należy o niej poinformować wspólników w spółce i kontrahentów.

Długi firmy a komornik

Komornik może zająć samochód lub nieruchomość przedsiębiorcy, nawet jeśli są one użytkowane przez członka rodziny na podstawie umowy użyczenia. Najważniejszy jest tytuł własności.

Rodzaje spółek a długi

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jego długi różni się w zależności od rodzaju spółek:

 1. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne – przedsiębiorca odpowiada majątkiem prywatnym za długi spółki, jeżeli jest członkiem zarządu,
 2. spółka komandytowa – komplementariusz odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a komandytariusz – do wysokości wniesionej sumy komandytowej.

Przedawnienie długów firmy

Na czym polega przedawnienie długów?

Art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego mówi, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od uregulowania wierzytelności. W zależności od rodzaju zobowiązania okres przedawnienia wynosi od roku do sześciu lat2.

Dłużnicy celowo nie spłacają zadłużeń, czekając na ich przedawnienie. Jednak wierzyciele mogą przerwać bieg przedawnienia. W tym celu należy wnieść sprawę do sądu, rozpocząć współpracę z komornikiem albo podjąć mediację z dłużnikiem.

zadłużenie firmy

Długi firmy w przypadku upadłości

Ogłoszenie upadłości firmy nie oznacza umorzenia długów. Celem postępowania upadłościowego jest spłacenie wierzytelności w jak największym stopniu.

Istnieją dwa rodzaje upadłości firmy:

 1. likwidacyjna,
 2. układowa.

Upadłość likwidacyjna a układowa

W upadłości likwidacyjnej bierze udział syndyk. Przejmuje on i zbywa majątek przedsiębiorcy, a pieniądze przeznacza na uregulowanie roszczeń wierzycieli. Celem upadłości układowej jest zawarcie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami. Podczas tego postępowania dłużnik dalej może prowadzić swoją działalność. Wyboru rodzaju upadłości firmy dokonuje sąd. Bierze on pod uwagę, w jakim postępowaniu długi firmy zostaną spłacone w większym stopniu. Upadłość układową muszą zaakceptować przez głosowanie wszyscy wierzyciele dłużnika.

Restrukturyzacja firmy a jej długi

Restrukturyzacja firmy to proces, którego celem jest przeprowadzenie zmian w organizacji, strukturze kapitałowej czy zakresie działania przedsiębiorstwa. Tej procedurze mogą podlegać także długi firmy.

Restrukturyzacja zadłużenia prowadzi do spłaty wierzytelności różnymi sposobami – bez konieczności windykacji. Firmy pożyczkowe mogą np. zawiesić spłatę rat czy zredukować zadłużenie. Jeśli niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością przedsiębiorca ma kredyt kupiecki, może ubiegać się u sprzedającego towar lub usługi o wydłużenie terminu spłaty. W przypadku różnorodnych zobowiązań, np. kredytów, dłużnik może ubiegać się o konsolidację zadłużenia.
Restrukturyzacja chroni firmę przed ogłoszeniem upadłości dzięki nawiązaniu porozumienia z wierzycielami.

Pożyczki oddłużeniowe dla firm

Jeśli przedsiębiorstwo nie jest w krytycznej kondycji finansowej, dotychczasowe długi firmy można spłacić za pomocą kolejnego zobowiązania finansowego.

Pożyczki oddłużeniowe dla firm są przeznaczone dla przedsiębiorstw mających problem ze spłatą dotychczasowych zobowiązań różnego rodzaju. Pieniądze można przeznaczyć na spłatę zaległości wobec kontrahentów, Urzędu Skarbowego, ZUS-u itp. Takie rozwiązanie umożliwia zredukowanie liczby wierzycieli i uzyskanie korzystniejszych terminów spłaty rat.

Ponadto rata pożyczki może być niższa niż suma rat, które powinny zostać spłacone wierzycielom w ciągu miesiąca.

pożyczka dla małych firmy

Kredyt czy pożyczka

Podstawowa różnica między kredytem a pożyczką dotyczy strony pożyczającej. Firmy pożyczkowe to instytucje pozabankowe, których działalność jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Wnioski o pożyczki online dla firm z długami można wypełnić na stronach pożyczkodawców. Przed wyborem oferty warto nie tylko przyjrzeć się wskaźnikowi RRSO, lecz także przeczytać przykładową umowę pożyczki. Firmy pożyczkowe mogą wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenia o dochodach.

Pożyczka pod zastaw dla firm, czyli jak wyjść z długów

Pożyczkę dla zadłużonej firmy można wziąć pod zastaw nieruchomości. Pożyczka pod hipotekę dla zadłużonej firmy wymaga dopełnienia wielu formalności w przeciwieństwie do standardowej pożyczki terminowej dla firm. Przedsiębiorca może wziąć pożyczkę pod zastaw mieszkania, domu, działki budowlanej czy gruntów rolnych.

Wymagane dokumenty to np.:

 1. numer księgi wieczystej,
 2. akt notarialny, który potwierdza nabycie nieruchomości,
 3. wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 4. zdjęcia mieszkania lub domu,
 5. zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu z czynszem albo dokument z kwotą zaległości,
 6. dokument o planie zagospodarowania przestrzennego.

Pożyczka pod weksel dla firm

Alternatywą jest prywatna pożyczka pod weksel dla zadłużonej firmy. Weksel zawiera dane stron transakcji oraz ich podpisy, miejsce i datę podpisania zobowiązania. Kwota pożyczki pod weksel powinna zostać dokładnie określona. W przypadku braku spłaty weksel jest dowodem w sądzie. Zaletą pożyczek pod weksel jest minimum formalności. Udzielający ich nie zawsze sprawdzają dłużnika we wszystkich rejestrach, takich jak KRD czy BIG InfoMonitor.

Pożyczka dla firm – pozostałe możliwości na to, jak wyjść z długów

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wzięcie pożyczki w firmie, która znajduje się w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Pożyczek udzielają także fundusze venture capital i private equity. Nie jest to jednak ten sam produkt finansowy.

Pozyskanie środków z funduszy nie wymaga spłaty:

 • odsetek,
 • zabezpieczeń,
 • zwrotu kapitału.

Podsumowanie

Dzięki aniołom biznesu założenie firmy może być łatwiejsze, jednak niezależnie od inwestora na przedsiębiorcy ciąży duża odpowiedzialność za majątek firmy. Aby nie zostać przedsiębiorcą zagrożonym niewypłacalnością, należy monitorować, czy zadłużenie firmy utrzymuje się na bezpiecznym poziomie.

Przedsiębiorcy korzystający z platform crowdfundingowych, kredytów, pożyczek itp. na rozwój firmy powinni pamiętać, aby inwestować pozyskane środki finansowe w cele mające przynieść zysk przedsiębiorstwu.

Jeśli przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji, w której nie jest w stanie spłacić samodzielnie długów, ma do dyspozycji kilka rozwiązań chroniących firmę przed upadłością. Co za tym idzie – odnajdzie on sposób na to, jak wyjść z długów. Może przeprowadzić restrukturyzację, dzięki której dojdzie do porozumienia z wierzycielami, albo wnioskować o pożyczkę oddłużeniową. Pożyczka dla zadłużonej firmy jest dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że przedsiębiorstwo faktycznie stać na jej spłatę.

Potrzebujesz pożyczki dla firmy? Pani Ala chętnie porówna dla Ciebie wiele ofert i przygotuje najlepiej dopasowaną. Wystarczy zacząć czat lub wysłać formularz kontaktowy

czat

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.