Analiza księgi wieczystej jako podstawa inwestycji w nieruchomości

Inwestycja w nieruchomość wiąże się z szeregiem formalności i uregulowań. Przed finalizacją transakcji konieczne jest upewnienie się o prawidłowości jej strony formalnoprawnej. Stąd istotnym elementem procesu inwestycyjnego jest przeanalizowanie zapisów w księdze wieczystej.

Admin -
Admin
księga wieczysta
czat o finansach

Inwestowanie w nieruchomości jest jednym z elementów dywersyfikacji portfela, szczególnie w przypadku osób dysponujących większym kapitałem. W ostatnich czasach, kiedy stopy procentowe bezpiecznych lokat i obligacji są skrajnie niskie i realnie nie pozwalają zarobić, inwestycje w nieruchomości stały się atrakcyjną formą lokowania kapitału.

Czas czytania ok. 5 min

Z tekstu dowiesz się:

Klucz do właściwej inwestycji

Zakup atrakcyjnie położonej działki, czy mieszkania pozwala ulokować pieniądze w aktywa, które nie są bezpośrednio skorelowane z rynkiem akcji. Oczywiście na nieruchomościach można też stracić, można jednak też zarobić albo przynajmniej przechować wartość swoich środków. Zaś kluczem do właściwej inwestycji jest proces samego zakupu. W przypadku inwestycji w nieruchomość mieszkaniową, czy komercyjną można także, oprócz potencjalnego wzrostu jej wartości w czasie, realizować zyski z tytułu najmu.

Inwestycje w nieruchomości – formalności

W przypadku każdej inwestycji w nieruchomość, istotne jest aby zweryfikować jej stan prawny. Księgi wieczyste są rejestrem, w którym zapisywane są informacje o stanie prawnym nieruchomości. Oczywiście, czasami zdarza się, że dla danej nieruchomości może nie być prowadzona żadna księga. Taka sytuacja znacznie utrudnia ocenę strony formalno prawnej przedmiotu naszej inwestycji. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej proces inwestycyjny może być praktycznie niemożliwy do przeprowadzenia. Księga wieczysta jest kluczowa, bo to ona definiuje tak naprawdę stan właścicielski i prawny danej nieruchomości. Znacznie lepiej, jeżeli możemy sprawdzić wszelkie informacje związane z przedmiotem naszej inwestycji, przed podjęciem negocjacji.

kupie nieruchomości

Jak znaleźć numer księgi i działki

Prostym przypadkiem jest sytuacja, kiedy jesteśmy już w toku negocjacji zakupowych z właścicielem. Wtedy wystarczy, że poda on nam numer księgi, a będziemy w stanie sprawdzić ją sobie w Internecie. Gorzej gdy właściciela jeszcze nie znamy. Bywa i tak, że chcąc nabyć jakąś nieruchomość rozglądamy się po okolicy i znajdujemy interesujący nas kawałek ziemi. Aby ustalić właściciela musimy wtedy sięgnąć do geoportalu, a potem na podstawie numeru działki znaleźć w Internecie numer księgi wieczystej. Z pomocą przychodzą tu specjalistyczne wyszukiwarki.

numer księgi wieczystej paniala

Dokonując inwestycji w nieruchomość w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy z działką, mieszkaniem czy budyniem nie są związane jakieś ograniczenia, prawa czy służebności. W księdze wieczystej wyczytamy:

 • kto jest jej rzeczywistym właścicielem (czy jest jeden, czy wielu) i
 • czy nie jest obciążona hipoteką. Z pomocą przyjdzie nam tutaj analiza zapisów w Księdze Wieczystej.

Co najmniej 3 ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Analizując księgę wieczystą zwracajmy przede wszystkim uwagę na to:

 1. kto jest właścicielem i czy są jeszcze jacyś inni właściciele.
 2. Następnie sprawdźmy czy w księdze nie jest obciążona hipoteka,
 3. przeanalizujmy wszelkie wzmianki w księgach np. o tym, że został choćby złożony wniosek o wpisy.
 4. Dodatkowo sprawdźmy czy w księdze nie ma wpisanych służebności, czy innych ograniczonych praw rzeczowych.
 5. To naprawdę najbardziej podstawowe rzeczy do zweryfikowania, które powinniśmy sprawdzić przed dalszymi negocjacjami zakupowymi a nie po.

Artykuł został opracowany przez autora bloga Przegląd Finansowy.

panialaczat

Najchętniej czytane teksty w tym tygodniu:

paniala czat

Foto/Pixabay

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.