Klauzula RODO/Polityka prywatności

Klauzula RODO

W dniu 25 maja 2018 roku rozpoczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Nakłada ono na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg nowych obowiązków. Pełny tekst rozporządzenia znajduje się tutaj: https://gdpr-info.eu/

 

Z związku RODO jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o następujących faktach i uprawnieniach:

 1. Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez Panią/Pana w toku naszej współpracy. Mogą to być w szczególności następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej i numer NIP.
 2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do realizacji umowy oraz realizacją umowy, a także w związku z realizacją obowiązków archiwizacyjno-księgowych oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pomiędzy INDOS SA a Państwem.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umowy.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie czynności przed zawarciem umowy oraz wykonywanie umowy na Pani/Pana rzecz.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonywanie umowy.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowo-rachunkowej, kancelariom prawnym.

 

Cookies

 1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest INDOS SA z siedzibą w Chorzowie.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Dzięki cookies, będziemy mogli zapamiętać obecność danej osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Zablokowanie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych stron internetowych.

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług

 • korzystanie z plików cookie lub innych lokalnych pamięci masowych
 • zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizacji reklam.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Polityka prywatności w serwisie Paniala.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności aplikacji Pani Ala, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – Indos sa. REGON: 276591100, NIP: 627-23-51-283, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343763;
 2. Serwis – aplikacja on-line dostępna poprzez sieć internet poprzez aplikację mobilną Pani Ala;
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.paniala.pl oraz wszelkie jej podstrony;
 4. Strony – Administrator i Użytkownik;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej
 4. Dane osobowe będą przetwarza w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń).
 6. Jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od Administratora. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Użytkownika z newslettera.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej.
 8. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, których aktualna lista znajduje się tutaj: … w celu realizacji założeń Serwisu, na każdorazowe żądanie Użytkownika złożone poprzez Serwis.

§ 4. Uprawnienia użytkownika

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§ 5. Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika z Serwisem jest szyfrowane i poufne.

§ 6. Techniczna ochrona danych

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§ 7. Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  • „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
  • „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§ 8. Logi

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  • informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§ 9. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@paniala.pl

Zobacz więcej

Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.