Leasing operacyjny jako efektywne rozwiązanie dla przedsiębiorców

Leasing operacyjny to odmiana leasingu, który polega na przekazaniu przez osobę finansującą przedmiotu określonego w umowie do odpłatnego użytkowania osobie korzystającej. Korzystający (leasingobiorca) płaci finansującemu (leasingodawcy) w ratach leasingowych. Na koniec umowy leasingu operacyjnego przedmiot zostaje zwrócony leasingodawcy lub wykupiony przez leasingobiorcę za niską wartość końcową.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Interesuje Cię leasing operacyjny? Zleć PaniAli przedstawienie dostępnych ofert finansowania oraz negocjację ceny.

czat

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to forma finansowania dóbr ruchomych i nieruchomych dla przedsiębiorców w leasingu firmowym. Dobrem przekazanym w odpłatne użytkowanie może być sprzęt IT, samochód, wyposażenie lokalu gastronomicznego czy maszyny rolnicze. Odmiennie od leasingu konsumenckiego, leasing operacyjny jest dedykowany dla firm i przedsiębiorstw.

Jak działa leasing operacyjny?

Przykładem leasingu operacyjnego może być leasing laptopa przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

 • Krok 1: wybór przedmiotu leasingu, czyli laptopa.
 • Krok 2: wybór oferty leasingu sklepu komputerowego, wnioskowanie o leasing producenta (bezpośredni) lub porównywanie ofert firm leasingowych.
 • Krok 3: przesłanie wymaganych dokumentów drogą e-mailową lub za pomocą formularzy na stronie.
 • Krok 4: oczekiwanie na pozytywną decyzję, która może zostać podjęta nawet w ciągu 3 godzin od wysłania wniosku.
 • Krok 5: podpisanie dokumentów i oczekiwanie na odbiór sprzętu.
 • Krok 6: korzystający płaci regularnie raty leasingodawcy, a na koniec umowy może wykupić laptop lub zwrócić go i wziąć w leasing najnowszy model na rynku.

Alternatywą dla leasingu operacyjnego jest pożyczka leasingowa. Laptop zakupiony dzięki pożyczce jest od razu własnością przedsiębiorcy, dlatego jest to opcja dla osób zdecydowanych na zakup danego sprzętu.

czat

Leasing operacyjny samochodu

Koszt samochodu w leasingu operacyjnym można obliczyć w kalkulatorze leasingu online. Dzięki temu łatwo można porównać wydatki na leasing operacyjny samochodu osobowego a np. abonament na samochód. Auto firmowe można wziąć w leasing bez wykupu lub z niskim wykupem. Wybór zależy od chęci wykupienia samochodu na koniec umowy. W leasingu bez wykupu raty są niższe nawet o 50%. Przedsiębiorca spłaca tylko kwotę równą spadkowi wartości auta w okresie umowy.

leasing operacyjny
Leasing operacyjny samochodów wymaga często wyższego wkładu własnego za to oferuje niższe raty

W leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu są raty leasingowe z odsetkami oraz koszty użytkowania samochodu. Samochód w tym modelu leasingu nie jest środkiem trwałym leasingobiorcy. Odliczenie VAT od samochodu w leasingu operacyjnym jest możliwe w wysokości 50% lub 100% bez limitu kwotowego. Druga opcja dotyczy samochodów ewidencjonowanych i używanych tylko do celów firmowych.

Czy limity kwotowe pojawiają się w przypadku samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000€?

Tak, ale w leasingu operacyjnym limit kosztów podatkowych dotyczy leasingodawcy. To on amortyzuje środek trwały

Od czego zależy koszt leasingu operacyjnego?

Koszty w leasingu operacyjnym zależą przede wszystkim od:

 • wartości leasingowanego przedmiotu,
 • odsetek naliczanych przez firmę leasingową,
 • wysokości wkładu własnego,
 • wartości wykupu końcowego,
 • liczby rat oraz okresu, na jaki zostaje zawarta umowa.

Koszt miesięczny leasingu można zmniejszyć dzięki wyborowi leasingu bez wykupu. W tym modelu trzeba być zdecydowanym albo na zwrot samochodu, albo na duży wydatek. W tym przypadku koszt wykupu auta będzie spory. Kalkulator leasingowy pomaga obliczyć orientacyjny koszt leasingu operacyjnego na auto.

Kalkulator leasingu operacyjnego

Kalkulator leasingu operacyjnego to proste i darmowe narzędzie online dostępne na:

 • stronach firm leasingowych,
 • portali finansowych,
 • baz z samochodami poleasingowymi.

W pola należy wpisać wartość netto przedmiotu leasingu, opłatę wstępną, okres leasingu, wartość wykupu, oprocentowanie. W rozbudowanych narzędziach można porównać koszt leasingu operacyjnego z kredytem. Niektóre kalkulatory leasingowe są specjalistyczne – na przykład przeznaczone do obliczeń leasingu maszyn.

Leasing operacyjny a inne formy finansowania

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Czym się różni leasing operacyjny od finansowego?

Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym dotyczą głównie: księgowania, czasu trwania umowy oraz wysokości opłat początkowych.

Który z leasingów wybrać? Leasing operacyjny jest atrakcyjniejszy dla młodych przedsiębiorców. Nie ma konieczności zapłaty z góry podatku VAT jak w leasingu finansowym. W leasingu operacyjnym podatek VAT jest rozłożony na raty. Pozostałe różnice dotyczą:

 • amortyzacji – w modelu finansowym jest obowiązkiem leasingobiorcy, w operacyjnym – leasingodawcy,
 • kosztów uzyskania przychodu – w leasingu finansowym leasingobiorca wprowadza w koszty amortyzacji i odsetki od rat, w operacyjnym – kwotę rat netto i opłaty początkowe,
 • czasu trwania umowy – umowa leasingu finansowego musi trwać co najmniej 12 miesięcy, leasingu operacyjnego musi być dłuższa niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu (w leasingu nieruchomości umowa musi trwać co najmniej 10 lat).

W obu modelach leasingu można uzgodnić w umowie zarówno zwrot samochodu jak i jego wykup.

Kredyt a leasing operacyjny

Główne różnice między kredytem a leasingiem operacyjnym dotyczą procesu wnioskowania, opłat i posiadania danego przedmiotu. Z zasady kredyt bankowy jest trudniej dostępny niż leasing. Zwłaszcza dla nowej firmy z krótkim stażem. Firmy leasingowe obsługują działalności gospodarcze istniejące zaledwie 1 dzień, a procedury uproszczone pozwalają na wzięcie leasingu online. Koszty kredytu samochodowego i leasingu operacyjnego auta mogą być zbliżone. Zależą oczywiście od aktualnej oferty.

Koszt kredytu gotówkowego na auto może być wyższy od kosztu leasingu nawet o kilkanaście tysięcy złotych. Przedsiębiorca i konsument powinni pamiętać, że samochód w leasingu nie jest ich własnością. Leasingobiorca staje się właścicielem auta dopiero po wykupie.

Dzierżawa a leasing operacyjny

Między leasingiem operacyjnym a dzierżawą istnieją liczne różnice formalne opisane w Kodeksie Cywilnym. Dzierżawa jest bardziej elastyczna w porównaniu do leasingu. Umowę dzierżawy zawiera się na czas określony lub nieokreślony. Umowa nie musi mieć formy pisemnej, akceptowalna jest np. forma ustna. Wyjątkiem jest dzierżawa zawierana na dłużej niż 12 miesięcy. Umowę leasingu zawiera się zawsze w sposób pisemny i na czas określony.

O ile leasingodawcą może zostać tylko firma, o tyle umowę dzierżawy mogą zawrzeć dwie osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczych.

Koszty ponoszone przez leasingobiorcę są równe minimum wartości leasingowanego przedmiotu lub wynagrodzenia z tytułu nabycia rzeczy przez stronę finansującą. Raty muszą być spłacane zgodnie z określonym harmonogramem. W dzierżawie czynsz jest okresowy, nie jest określony minimalny koszt i nie musi być równy wartości przedmiotu w dzierżawie. Czynsz w dzierżawie może być spłacany w innej formie niż pieniężna.
Leasingować można wyłącznie dobra ruchome (np. samochody) i nieruchome (dom, biuro). Dzierżawić można także prawa niematerialne.

Najem długoterminowy a leasing operacyjny

Jaka jest główna różnica między najmem a leasingiem operacyjnym? W najmie długoterminowym płaci się tylko za użytkowanie przedmiotu przez określony czas. W leasingu korzystający spłaca także wartość leasingowanej rzeczy. Wynajem długoterminowy opłaca się bardziej niż leasing ze względu na niższe raty. Jest polecany, kiedy najemca nie jest zdecydowany np. na kupno samochodu na koniec umowy. W umowie najmu kwota wykupu samochodu może być równa jego wartości rynkowej. Nie jest to korzystne w przeciwieństwie do leasingu z niską wartością wykupu.

Leasing operacyjny
Różnice między wynajmem długoterminowym a leasingiem operacyjnym definują przeznaczenie samochodu

Umowa leasingu i najmu jest zawierana na czas określony. Obie formy dają przedsiębiorcy korzyści podatkowe (sprawdź, czym jest tarcza podatkowa). Wynajem nie wymaga opłaty początkowej od wynajmującego, leasing wymaga minimalnego wkładu własnego w przypadku nowego samochodu. Zwłaszcza w przypadku leasingu samochodu warto rozważyć plusy i minusy wynajmu długoterminowego. Wkład własny jest podwyższany w przypadku leasingu dla nowej firmy lub używanego samochodu. Najem pozwala na częstsze zmiany pojazdów. To dobre rozwiązanie, jeżeli przedsiębiorca chce korzystać z najnowszych modeli na rynku.

Jak księgować leasing operacyjny?

Jak księgować leasing operacyjny samochodu osobowego w KPiR? Faktura powinna być wpisana w księgach rachunkowych pod datą wystawienia. W koszty uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym zalicza się wysokość rat netto i koszty związane z użytkowaniem samochodu. Amortyzacji środka trwałego w tym modelu dokonuje leasingodawca. W przypadku leasingu operacyjnego prowadzenie kilometrówki nie jest obowiązkowe. Wtedy odliczenie od leasingowanego auta do celów prywatnych i firmowych powinno wynosić 50%. Jeżeli od samochodu w leasingu operacyjnym ma być odliczone 100%, powinna być prowadzona kilometrówka. Wtedy auto powinno być wykorzystywane tylko do celów firmowych.

W leasingu operacyjnym leasingobiorca nie wpisuje przedmiotu leasingu do aktywów w sprawozdaniu finansowym. Musi podać wartość dobra w informacjach dodatkowych. W bilansie korzystającego opłaty leasingowe wpisywane są do rachunku zysk i strat jako pozycja w Usługach obcych.

Leasing operacyjny a podatki

Leasing operacyjny jest rozumiany jako usługa w celach podatkowych VAT. Podatek jest wliczony w comiesięczną ratę leasingową. Leasingobiorca może go odliczyć w wysokości 50% lub 100% w leasingu samochodu.

W przypadku odliczenia 100% VAT-u:

 • musi być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu,
 • auto musi być zgłoszone na VAT-26 do urzędu skarbowego,
 • musi zostać sporządzony regulamin użytkowania auta w firmie.

Od podatku dochodowego odlicza się raty leasingowe netto, koszty użytkowania samochodu na firmę i opłatę wstępną (tzw. czynsz inicjalny).

W przypadku faktury VAT marża należy zastanowić się, czy leasing operacyjny jest na pewno opłacalny. Mimo że sprzedaż samochodu na fakturę VAT marża jest sprzedażą bez VAT-u, do każdej raty leasingowej w modelu operacyjnym należy doliczyć VAT. W leasingu finansowym VAT jest doliczany tylko do odsetek rat i płatny jednorazowo z góry.

Jeżeli podatnik zwolniony z VAT-u (tzw. nievatowiec) chce leasingować inny przedmiot niż samochód z drugiej ręki, powinien zdecydować się na leasing operacyjny. Nievatowiec nie odlicza VAT-u, więc leasingowanie przedmiotu z 23% VAT-em jest bardziej przystępne w formie ratalnej. Nievatowiec w leasingu operacyjnym do kosztu uzyskania przychodu zalicza kwoty brutto z faktur za raty.


Szukasz sposobu na sfinansowanie auta lub sprzętu? Zleć PaniAli przedstawienie dostępnych ofert leasingu oraz negocjację ceny.

Zanim zaczniesz wysyłać oferty do kilkunastu firm poproś o zestawienie ofert Panią Alę.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
 • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych
 • pomoc w przypadku trudności z uzyskaniem finansowania
czat

Wyślij formularz

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł