Co zrobić gdy klient nie płaci na czas? Podpowiadamy- zastosuj faktoring wymagalnościowy

Kiedy kontrahent nie płaci na czas, a w dalszym ciągu zależy nam na współpracy z nim najprostszym rozwiązaniem jest faktoring wymagalnościowy.
Jest to stare narzędzie do dyscyplinowania nieterminowych klientów. Zobacz zatem, jak zamienić faktury na pieniądze.

Admin -
Admin
faktoring wymagalnościowy PaniAla

Potrzebujesz pomocy przy wyborze faktoringu ? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

blog finansowy

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Z tekstu dowiesz się:

Dlaczego faktoring?

Rozważając skorzystanie z usługi faktoringu zazwyczaj kierujemy się korzyścią w postaci szybszego pozyskania środków z tytułu wystawionych przez nas faktur z wydłużonym terminem płatności. Jednak nie jest to jedyna korzyść, a czasami wcale nie najważniejsza. Zdarza nam się współpracować z kontrahentami, którzy nie grzeszą punktualnością w płatnościach. Jednak z różnych względów chcemy z nimi nadal współpracować. Rozwiązaniem może być skorzystanie z pomocy firmy faktoringowej, która obejmie swoim nadzorem płatności tego klienta w stosunku do nas.

oferta faktoringu paniala

Sposób nr 1 faktoring wymagalnościowy

Faktoring wymagalnościowy polega na ściągnięciu należności od kontrahenta za wykonaną usługę lub towar. Natomiast należności otrzymujemy w chwili faktycznej zapłaty przez dłużnika. Celem tej formy faktoringu jest zapewnienie firmie terminowego finansowania faktur i stałego monitoringu spłat od kontrahentów. W ramach faktoringu wymagalnościowego firma faktoringowa zazwyczaj oferuje dodatkowo:

-sprawdzanie wiarygodności kredytowej klientów,

-prowadzenie rejestru należności,

-monitoring spłaty

auto na jednosobową działalność

Co daje faktoring wymagalnościowy

Biorąc pod uwagę tę niewątpliwą zaletę faktoringu jawnego, jaką jest zdyscyplinowanie płatnika faktoringowego do terminowej zapłaty pojawiła się oferta Faktoringu wymagalnościowego.

W tym rodzaju faktoringu firma faktoringowa płaci przedsiębiorcy za fakturę objętą usługą w terminie płatności faktury lub wręcz dopiero po otrzymaniu płatności od płatnika faktoringowego. W przypadku tej usługi Faktorantowi nie zależy na tym, aby środki pieniężne otrzymać wcześniej, czyli przed terminem płatności. Chodzi mu jedynie o pomoc w ściąganiu należności.

Funkcje faktoringu wymagalnościowego:

 • Planowanie wpływów: faktoring ten nie spełnia lub spełnia w mniejszym stopniu funkcje finansowania. Dedykowany jest więc dla firm, które dysponują wystarczającą ilością zasobów finansowych, a chciałyby zyskać większą kontrolę nad planowanymi wpływami.
 • Zmniejszenie wydatków na monitoring płatności: zainteresowanie taką usługą wykazują również podmioty posiadające spore grono odbiorców wymagających monitorowania płatności. Praca związana z działaniami monitorującymi jest przerzucana na faktora.
 • Ograniczenie ryzyka braku płatności.: objęcie wierzytelności niewymagalnych od początku ich powstania monitoringiem firmy faktoringowej pozwala na szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia. Takim, jak brak płatności i objęciem w szybkim terminie wierzytelności usługą windykacji.

Może Cię również zainteresować:

faktoring w praktyce
faktoring ranking firm

Sposób nr 2 zgoda na cesję:

Często objęcie obrotów z danym klientem cesją faktoringową wymaga jego zgody, co wynika z łączącej nas umowy handlowej lub/i wymogów faktora. Wyrażenie takiej zgody samo w sobie zazwyczaj działa mobilizująco na płatnika i od razu można zaobserwować zwiększenie dyscypliny płatniczej. Płatnik łatwo przyzwyczaja się do możliwości opóźniania płatności do stałego kontrahenta. Jednak w stosunku do zewnętrznego podmiotu finansującego zachowuje większą ostrożność.

Zdarza się, że zwyczajowy termin płatności odbiega od wskazanego na fakturze i jest to akceptowane przez obydwie strony kontraktu. Występują też sytuacje kiedy zgoda na cesję wyrażana przez płatnika może być uzależniona od wydłużenia terminu płatności faktury. Część faktorów akceptuje takie rozwiązanie i traktuje wierzytelności, jako wymagalne w nowym terminie. Wtedy płatnik czuje się zobligowany do zapłaty w nieprzekraczalnym terminie wskazanym na dokumencie zgody.

Sposób nr 3 monitorowanie płatności:

Większe firmy faktoringowe obejmują rozliczenia systemem monitorującym i standardowo wysyłają do płatników faktoringowych przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności lub/i przypomnienia, że termin płatności upłynął. Niezależnie od tego, po upływie określonego czasu od terminu wymagalności faktury konsultant faktora kontaktuje się z płatnikiem z pytaniem o planowaną zapłatę. Jeśli wcześniej płatnik mógł liczyć, że jego wierzyciel poczeka, nie będzie się upominał o zapłatę to przy objęciu obrotów cesją faktoringową czuje pewną presję na dotrzymanie terminu płatności.

Podsumowanie – faktoring wymagalnościowy

Reasumując można przyjąć, że faktoring oprócz narzędzia finansowego jest również narzędziem prewencyjnym. Pozwala zapobiegać opóźnieniom w spłacie zobowiązań naszych kontrahentów, jak również znacznie ograniczyć ryzyko związane z brakiem płatności.

Zleć Pani Ali znalezienie oferty finansowania dla Twojej firmy. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
 • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

czat

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.