Faktoring odwrotny. Jak wyglądają oferty faktoringu zakupowego dla firm.

Faktoring odwrotny to poprostu wsparcie finansowe udzielane Twojej firmie na zakup towarów przez firmę faktoringową. W ramach przyznanego faktoringu firmy kupują niezbędne materiały, płacą podwykonawcom, regulują raty za leasing bądź opłacają koszty najmu sprzętu i maszyn. Zwykle wystarczy wprowadzić fakturę do systemu poprzez dostęp on-line aby faktor zapłacił za nasze zobowiązania.

Admin -
Admin
faktoring odwrotny koszty
czat

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu oferty faktoringu odwrotnego ? Skorzystaj ze wsparcia. Pani Ala znajdzie dla Ciebie dopasowane rozwiązanie, wynegocjuje ceny i pomoże w kwestiach prawno – formalnych. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Czas czytania 3 minuty

Z tekstu dowiesz się:

Faktoring odwrotny na czym polega

Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy, na dostawcę) jest to wsparcie finansowe udzielane Twojej firmie na zakup towarów przez firmę faktoringową. W ramach usługi instytucja faktoringowa płaci twojemu dostawcy należność wynikającą z faktury. Twoja firma natomiast spłaca ją faktorowi w ustalonym terminie.

W ramach przyznanego faktoringu odwrotnego firmy kupują niezbędne materiały, płacą podwykonawcom, regulują raty za leasing bądź opłacają koszty najmu sprzętu i maszyn. Faktoring odwrotny wyróżnia gwarantowany limit finansowania dostępny w dowolnym momencie. Ponadto formalności związane z przekazaniem faktury do sfinansowanie ograniczone do absolutnego minimum.

Faktoring zakupowy

Potocznie zwany odwrotnym jest ultrarozwiązaniem dla firm, które kupują towary z krótkim terminem płatności. Pomimo, że jest to usługa, która pomaga utrzymać płynność finansową bez ryzyka kredytowego to nie jest pozbawiona wad. Szybki dostęp do gotówki jest na nieoceniony, jednak warto pamiętać, że mamy tu do czynienia z wymaganym zabezpieczeniem majątkowym oraz prowizją. O wysokości prowizji faktoringowej pisaliśmy w Faktoring 10 najczęściej zadawanych pytań z odpowiedziami.

Schemat działania faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny to po prostu wsparcie finansowe udzielane Twojej firmie na zakup towarów przez firmę faktoringową lub bank.

faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny przykład działania

Producent mebli, który od lat kupował płyty wiórowe u stałych dostawców musiał stanął przed problemem; jego kontrahenci zaczęli wystawiać faktury z krótkimi terminami płatności. Właściciel zdecydował się na faktoring odwrotny w ramach którego otrzymał limit miesięczny w wysokości 150 000 złotych. To pozwoliło utrzymać płynność finansową firmy. Teraz firma faktoringowa opłaca faktury przedstawione przez klienta w dniu ich przesłania. Firma produkująca meble reguluje zobowiązania w terminie 70 dni. Co więcej dodatkowo może skorzystać z okresu karencji, który wynosi 14 dni. Obieg dokumentów dokonywany jest droga elektroniczną. Prowizja wynosi 2% miesięcznie, a prowizja przygotowawcza płatna raz w roku to 2 % od wysokości ustalonego limitu finansowania. Zabezpieczeniem transakcji była nieruchomość firmy dodatkowo ustanowiono konto kontrolowane, na które wpłat dokonuje jeden z odbiorców klienta.

faktoring odwrotny koszty

Koszty faktoringu odwrotnego

Koszty za usługę faktoringu wahają się w przedziale od 0,5 % do 3 % wartości faktury  za 30 dni finansowania i zależą od wielu czynników.

Na koszt faktoringu mają wpływ następujące czynniki:

 • rodzaj faktoringu
 • branża, w której działa klient
 • długość funkcjonowania firmy na rynku
 • wysokość limitu finansowania
 • ilość płatników przekazanych do faktoringu
 • wysokość limitów na poszczególnych płatników
 • ocena kondycji finansowej klienta
 • ocena kondycji finansowej płatników
 • rodzaj zabezpieczenia
 • terminy płatności w faktoringu

Cena za faktoring składa się z: rocznej opłaty przygotowawczej (0-3 % wartości limitu finansowania ) i wynagrodzenia od faktur przekazywanych do faktoringu.  Zdarzają się też umowy, które są oparte na abonamencie –  czyli stała opłata miesięczna. Część firm faktoringowych stosuje również w swoich umowa opłatę od niewykorzystanego limitu finansowania. Oprócz tych podstawowych opłat większość firm faktoringowych stosuje również dodatkowe opłaty jak. np. opłata za aneks do umowy, opłata za przyjęcie nowego płatnika do faktoringu.  Koszty te wynoszą zazwyczaj od 50,00 zł do 500,00 zł.

Faktoring dla dłużnika

Często ma miejsce sytuacja, w której firma nie reguluje terminowo swoich należności wobec wierzycieli, ponieważ sama oczekuje na pieniądze od dłużników. Dzięki skorzystaniu z faktoringu przedsiębiorstwo szybciej otrzymuje należne środki, które może przeznaczyć na bieżącą działalność, spłatę zobowiązań, czy inwestycje. Faktoring jest polecany szczególnie małym i średnim firmom, ponieważ długie oczekiwanie na zapłatę może oznaczać dla nich utratę płynności finansowej, która wiąże się z poważnymi problemami, a w niektórych przypadkach nawet bankructwem.

faktoring zakupowy

Przeczytaj także:

Faktoring korzyści

Zalety faktoringu odwrotnego:

 • gwarantowany limit finansowania dostępny w dowolnym momencie
 • formalności związane z przekazaniem faktury do sfinansowanie ograniczone do absolutnego minimum. Zwykle wystarczy wprowadzić fakturę do systemu poprzez dostęp on-line aby faktor zapłacił za nasze zobowiązania.
 • zagwarantowany wydłużony  termin na spłatę naszego zobowiązania – zwykle nie dłuższy niż 90 dni liczone od dnia zapłaty przez faktora za finansowane faktury.
 • elastyczny termin spłaty zobowiązania. Jeśli poszukamy dobrej oferty znajdziemy partnera, który pozwoli nam spłacać swoje zobowiązanie wcześniej, w dowolnym momencie przed terminem wymagalności, bez żadnych konsekwencji finansowych. Zapłacimy wtedy stawkę dzienną tytułem odsetek faktoringowych, dokładnie za ilość dni finansowania, które wykorzystaliśmy.
 •  bezkosztowe utrzymanie limitu finansowania. Firmy faktoringowe podobnie jak banki oczekują w miarę równomiernego korzystania z limitu finansowego, a jeśli tak się nie dzieje obciążają nas odpowiednią opłatą. Można jednak znaleźć partnera, który będzie na tyle elastyczny, że zrezygnuje z tego „wyrównania”. Pozwoli nam to korzystać z finansowania w okresach wzmożonego zapotrzebowania na środki finansowe i praktycznie bezkosztową obsługę umowy w okresach braku takich potrzeb. Warto więc rozmawiać i negocjować.

Wady faktoringu:

Jak już wspomnieliśmy wcześniej wadą faktoringu odwrotnego są koszty, z którymi musimy się liczyć. Są to koszy prowizyjne za usługę, które wahają się w przedziale od 0,5 % do 3 % wartości faktury za 30 dni finansowania. Drugim minusem jest wymagane zabezpieczenie majątkowe.

Bezkosztowy faktoring

Co więcej największe korzyści usługa ta przynosi firmom współpracującym z dostawcami, którzy oferują skonto, czyli rabat za przedterminowe płatności. Wtedy korzystanie z faktoringu odwrotnego jest bez kosztowe. Wyjaśniamy mechanizm działania: Prowadzisz firmę. Zamawiasz usługę faktoringu odwrotnego. Twój dostawca otrzymuje jeszcze przed terminem od firmy faktoringowej zapłatę, za usługę lub towar z który otrzymujesz. Co z tego wynika dla Twojej firmy? W zamian za natychmiastową płatność jesteś w stanie wynegocjować teraz lepsze warunki zakupu towaru. Idąc dalej wynegocjowany upust najczęściej pokrywa koszty usługi faktoringu odwrotnego i jest dodatkowym zyskiem.

Zleć Pani Ali przygotowanie oferty faktoringu i porównania go z innymi. Za taką kalkulację Pani Ala nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a jej otrzymanie nie stanowi żadnego zobowiązania z Twojej strony.

Dlatego zanim zaczniesz wysyłać oferty do kilkunastu firm poproś o zestawienie ofert Panią Alę.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

– pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji

– doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych itp.

– pomoc w przypadku trudności z uzyskaniem finansowania

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

Ubezpieczenie OC firmy budowlanej

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.