Faktoring odwrotny receptą dla firm budowlanych

Jak firma może pozyskać środki na inwestycję podczas podwyższonego ryzyka odmowy ze strony instytucji finansowych? Jednym z rozwiązań jest faktoring odwrotny. Poznaj receptę na sprawne sfinansowanie projektu, bez zapożyczania się.

Admin -
Admin
faktoring odwrotny firma budowlana
czat o finansach

Czas czytania 3 minuty

Z tekstu dowiesz się o:

Faktoring odwrotny produkt dedykowany firmom budowlanym

Prowadzisz firmę budowlaną? Zatem powinieneś wiedzieć, że jednym ze skuteczniejszych rozwiązań na zdobycie finansowania jest faktoring odwrotny. Jego największa zaleta to że nie powoduje zatorów płatniczych, nie nakręca spirali zadłużenia w przeciwieństwie do pozostałych produktów finansowych. Kto udziela faktoringu? Tu z pomocą przychodzą instytucje finansowe, które nie weryfikują tylko i wyłącznie klienta pod kątem wyników finansowych i tego czy dana firma generuje zysk bądź stratę.

Faktoring odwrotny na przykładzie firmy budowlanej

Firma działająca w branży budowlanej chce zrealizować swój nowy kontrakt- budowę ekskluzywnych apartamentowców. Inwestycja już pochłonęła koszty na zakup działki wraz z wykonaniem przyłączy oraz wykonanie projektu budowlanego budynków mieszkalnych. Jednocześnie firma większość dostępnych środków finansowych ulokowała na realizacje innych kontraktów. Pojawił się problem: brak wystarczającej ilości kapitału na budowę apartamentowców.

Plan b inwestora

Firma zwróciła się do swojego o banku o możliwość zwiększenia kredytu w rachunku obrotowym. Niestety bank nie wyraził zgody. Wyjściem z sytuacji był faktoring odwrotny, który pozwolił dokończyć realizację inwestycji przy utrzymaniu płynności finansowej.

faktoring odwrotny

Jakie korzyści daje przedsiębiorcy faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny daje przedsiębiorcy możliwość terminowego regulowania swoich zobowiązań za pośrednictwem faktora z odroczonym terminem zapłaty. W działaniu jest to zbliżone do dokonywanych przez nas zakupów na kartę kredytową. Bank kredytuje zakupy, a my zwracamy środki w późniejszym, ustalonym w umowie terminie.

faktoring odwrotny w firmie

Co można sfinansować przez faktoring?

Gdy firma nie posiada wystarczających środków na rozpoczęcie budowy najszybciej może za pośrednictwem pozabankowej instytucji finansowej sfinansować inwestycję. W ramach przyznanego faktoringu firmy kupują niezbędne materiały, płacą podwykonawcom, regulują raty za leasing bądź opłacają koszty najmu sprzętu i maszyn budowlanych.

paniala faktoring odwrotny

Jak działa faktoring odwrotny?

Firma ustala z instytucją finansową limit finansowy, w ramach którego reguluje w imieniu klienta jego zobowiązania. Klient ustala w jakim terminie ma dokonać spłaty tych zobowiązań może to być po 30, 60, 120 dniach. Termin zwrotu środków do instytucji finansowej pokrywa się z płatnościami bieżącymi od kontrahentów firmy. W związku z tym firma spłaca, takie finansowanie z bieżącej działalności, realizowanych kontraktów i współgra to z obowiązującymi terminami zapłaty faktur przez ich kontrahentów.

Jakie kryterium decyduje o przyznaniu faktoringu?

Dla instytucji finansującej, która ma przyznać limit faktoringowy najważniejsze jest czy:

 1.  firma realizuje na bieżąco swoje kontrakty,
 2.  jakich ma odbiorców,
 3. czy są to kontrakty długoterminowe.
faktoring dla firm

Ustalenie i zabezpieczenie limitu faktoringowego

Drugim ważnym czynnikiem w ustaleniu limitu faktoringowego jest jego zabezpieczenie w formie środków trwałych np. zastaw rejestrowy na maszynach budowlanych bądź hipoteka na nieruchomości. Instytucja Finansowa wewnętrznie wycenia takie zabezpieczenia i na podstawie wyceny określa limit faktoringowy.

Rodzaje zabezpieczenia przy faktoringu

Wycena jest bezpłatna, klient z jej tytułu nie ponosi dodatkowych kosztów. Co więcej przedmiot zabezpieczenia pozostaje w dalszej dyspozycji i użytkowaniu przedsiębiorcy. Co ciekawe wiele instytucji finansowych dopuszcza również zabezpieczenie w formie cesji z kontraktu/ umowy. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia spłatę faktoringu bezpośrednio z należności, które instytucja finansowa otrzymuje z cesji wierzytelności.

budowa kontrakt pożyczka

Może Cię też zainteresować:

Skuteczna droga do uzyskania rabatów u dostawców

Faktoring odwrotny to nie tylko poprawa płynności finansowej firmy ale wzmocnienie jej wizerunku i wiarygodności poprzez terminową spłatę swoich zobowiązań. To także skuteczna droga do uzyskania dobrych rabatów u swoich dostawców jak i pozyskania kredytów kupieckich. Ta forma finansowania bardzo dobrze sprawdza się przy wymogu przedpłaty ze strony dostawców, gdyż faktoring odwrotny dopuszcza finansowanie proformy. 

paniala czat
PaniAla czat o finansowaniu

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.