Jak sfinansować prace i materiały budowlane?

Mniejsze firmy budowlane, które realizują jeden duży kontrakt i nie mogą sfinansować swoich prac ze spływających należności z innego kontraktu mogą pomóc sobie dzięki faktoringowi odwrotnemu. Dlaczego warto skorzystać z takiego rozwiązania?

Admin -
Admin
materiały budowlane paniaala

Z artykułu dowiesz dlaczego faktoring jest ważny dla firm budowlanych:

Faktoring odwrotny pozwala branży zachować płynność finansową

Od czasu ogłoszenia stanu epidemii w Polsce firmy budowlane nieprzerwanie pracują, a inwestycje są nadal realizowane. Coś się jednak zmieniło. A mianowicie firmy budowlane walczą z  ograniczonym dostępem do materiałów budowlanych i groźbą wyczerpania zapasów u dostawców. Muszą zatem kupować materiały na zapas. Teraz doszły dodatkowe koszty związane z zapewnieniem swoim pracownikom na budowie środków zabezpieczających takich, jak rękawiczki czy maseczki. Budowlanka potrzebuje nieprzerwanego dostępu do gotówki. Dlatego tak ważne jest utrzymanie płynności finansowej. Pomocnym narzędziem pozwalającym zachować tą płynność jest faktoring odwrotny.

Rozwiązanie dla małych firm

Rozwiązanie to jest szczególnie ważne dla mniejszych firm realizujących jeden kontrakt i nie mających możliwości finansowania swoich prac ze spływających należności z innego kontraktu.

Unikasz przestojów w pracach i kar za opóźnienia realizacji

Dla firmy budowlanej zobligowanej umową, harmonogramem prac wstrzymanie prac z tytułu braku płynności finansowej to katastrofa, która jest powodem, że firma nieraz znika z rynku. W celu uniknięcia kar za opóźnienia w realizacji prac przychodzi z pomocą faktoring odwrotny. 

Zyskujesz czas

Faktoring odwrotny to nic innego, jak finansowanie przez firmę faktoringową bieżących zobowiązań przedsiębiorcy. Zarówno tych wymagalnych i niewymagalnych m.in.:

-zapłata za materiał do dostawcy,

– zapłata za raty leasingowe,

-kredytowe z tytułu dzierżawy sprzętu budowlanego.

Firma faktoringowa płaci za zobowiązania klienta bezpośrednio na rachunek bankowy wierzyciela. Opłaca ona faktury kosztowe przedsiębiorcy, ustalając termin zwrotu udzielonego limitu faktoringowego przez przedsiębiorcę. Robi to w oparciu indywidualne terminy płatności klienta, wynikające z realizowanych kontraktów.

Czytaj też:

Leasing maszyn budowlanych, gdzie szukać i jak finansować

Jakie są warunki przyznania faktoringu?

Warunek pierwszy: przedsiębiorca ubiegający się o taką właśnie formę finansowania musi udokumentować źródło spłaty czyli przedstawić do wglądu zawarte umowy z kontrahentami.

Warunek drugi: warunkiem otrzymania limitu faktoringowego jest możliwość zabezpieczenia przez przedsiębiorcę takiej umowy finansowej. Zabezpieczenie może być w formie cesji z kontraktu/umowy, w oparciu o nią firma faktoringowa automatycznie rozlicza należności- płatności za bieżące faktury wystawiane przez klienta swoim kontrahentom na poczet spłaty zadłużenia limitu faktoringowego.

pani ala asystentka finansowa

Sprawdź czy Twoja firma kwalifikuje się do faktoringu – kliknij tutaj

Rozliczenia z automatu

Dużym plusem takiej cesji jest, że klient nie musi pamiętać o terminie spłaty zobowiązań wobec firmy faktoringowej, rozliczenia odbywają się z automatu. Innym rodzajem zabezpieczenia może być zastaw na ruchomościach klienta np. pojazdy, maszyny budowlane bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości na rzecz firmy faktoringowej. W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości, firma faktoringowa sam wycenia sobie nieruchomość bez konieczności robienia operatu, co nie wiąże się dla przedsiębiorcy z dodatkowymi kosztami tak jak to jest w przypadku kredytu.

Limit finansowania jest wtedy adekwatny do wycenionej wartości nieruchomości przez firmę faktoringową.

Budujesz pozytywną relację z klientem

Dodatkowym atutem faktoringu odwrotnego poza uzyskaniem płynności finansowej jest zbudowanie pozytywnej relacji handlowej z dostawcami a co za tym idzie uzyskanie atrakcyjnych upustów cenowych bądź w przyszłości kredytu kupieckiego na dobrych warunkach.

MASZ DODATKOWE PYTANIE O DZIAŁANIE FAKTORINGU?

Zapytaj Alicję – pierwszą asystentkę finansową wspieraną sztuczną inteligencją, która doradzi i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

ZADAJ MI PYTANIE

Pania Ala FAKTORING

Najchętniej czytane teksty w tym tygodniu:

    Admin -
    Admin

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.