Niewypłacalny klient – jak nie wpaść w jego sidła?

Masz firmę i nie możesz sobie pozwolić na utratę płynności finansowej? Zawczasu zmobilizuj klientów do regulowania płatności w terminie i zastosuj skuteczną weryfikację nowych kontrahentów. Rozwiązanie nie jest czasochłonne, ani kosztowne.

Admin -
Admin
niewypłacalny klient

Z tekstu dowiesz się:

Płatności w terminie – jak to działa w praktyce?

Przy zleceniach, gdzie są dłuższe terminy płatności, a dopiero rozpoczynamy współpracę z kontrahentem warto zastanowić się nad skorzystaniem z faktoringu. Jest to nie tylko opcja finansowania ale również narzędzie do weryfikacji kontrahenta i zabezpieczenia terminowego spływu swoich należności.

Faktoring zmniejsza ryzyko podpisania kontraktu z nierzetelnym klientem

Przykład:

Firma produkująca podzespoły dla branży motoryzacyjnej podpisuje umowę z nowym odbiorcą. Warunkiem podpisania kontraktu ze strony odbiorcy jest wydłużenie terminu płatności do 90 dni. Wspomniany producent podzespołów chcąc utrzymać produkcję na stałym poziomie i utrzymać na bieżąco płynność finansową zwraca się o możliwość finansowania w formie faktoringu.

Zanim instytucja finansowa wyrazi zgodę i przyzna klientowi limit faktoringowy weryfikuje jego kontrahenta w różnorodnych wywiadowniach pod kątem:

 • wiarygodności płatniczej,
 • nieuregulowanych w terminie zobowiązań,
 • czy też prowadzonych wobec podmiotu egzekucji komorniczej.

To Cię może również zainteresować:

5 sposobów na utrzymanie płynności finansowej

Wydłużenie terminu płatności – jak radzić sobie z trudnym klientem

Kluczowy jest raport o kondycji klienta

Klient chcąc dokonać takiej weryfikacji na własną rękę musiałby poświęcić dużo czasu, jak i ponieść dodatkowe koszty związane z płatnym dostępem do wywiadowni. Przed podpisaniem umowy faktoringowej klient otrzymuje od instytucji finansowej raport. Zawiera on kompletną informację o kondycji płatniczej klienta, w tym czy wstępuje on na giełdach wierzytelności i czy warto z nim rozpocząć współpracę.

Jak przewidzieć zachowanie klienta?

Faktoring może być skutecznym narzędziem dyscyplinowania kontrahentów do terminowego regulowania swoich płatności. Płatnik wyrażając zgodę na cesję pisemnie się zobowiązuje, że w ściśle określonym terminie będzie płacił swoje należności. Tak więc pisemna zgoda w razie dochodzenie należności na drodze sądowej przez instytucję finansową, czy też klienta sprawia, że łatwiej i szybciej uzyskać nakaz zapłaty. Ponadto można znacznie ograniczyć koszta postępowania sądowego. Często instytucje faktoringowe w ramach współpracy z klientem kredytują koszty postępowania sądowego i prowadzą działania windykacyjne. Tak więc niewypłacalny klient przestaje być głównym zagrożeniem dla firmy.

Dobre narzędzie na trudne czasy

Faktoring jest narzędziem na trudne czasy. Weryfikuje przyszłego kontrahenta. Ponadto pozwala on sprawdzić jak przyszły klient podchodzi do współpracy z Twoją firmą i czy zamierza regulować płatności terminowo. Niejednokrotnie brak pisemnej zgody na faktoring ze strony kontrahenta może być spowodowany brakiem pewności czy będzie on mógł regulować swoje zobowiązania w ustalonym terminie.

Niewypłacalny klient, a umiejętność dochodzenia płatności

Nieterminowe regulowanie należności jest niestety zjawiskiem powszechnym. Niektóre firmy mają w zwyczaju płacić z opóźnieniem powodując poważne zatory płatnicze. W przypadku faktoringu klienci rzadko unikają celowo zapłaty. Wiedzą bowiem, że firma faktoringowa ma środki i narzędzia do wyegzekwowania płatności. Konsekwencją braku płatności w terminie są dodatkowe koszta dochodzenia należności, którymi firma faktoringowa obciąża kontrahenta. Umiejętność dochodzenia należności przez firmę faktoringową to duży plus zwłaszcza dla małej i średniej firmy. Zwykle nie mają one wystarczających możliwości, jak i czasu na działania windykacyjne.  

TERAZ TWOJA KOLEJ.

ZADAWAJ PYTANIA.

ALA – TWOJA ASYSTENTKA FINANSOWA ZNAJDZIE DLA CIEBIE SKUTECZNE ROZWIĄZANIE

niewypłacalny klient co robić

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.