Czy faktoring w zamówieniach publicznych jest możliwy?

Czy podpisanie umowy z instytucją publiczną oznacza jednocześnie brak możliwości skorzystania z faktoringu ? Niekoniecznie. Poznaj co najmniej 3 rozwiązania.

Admin -
Admin
przetargi publiczne paniala

Właściwie nie ma instytucji publicznej, która by sobie nie zastrzegała w umowach zakazu cesji. Powodów jest kilka; po pierwsze instytucje publiczne chcą mieć kontrolę nad wierzytelnościami. Po drugie inwestycje publiczne często są finansowane ze środków unijnych lub kredytów bankowych, a wtedy te  instytucje bardzo często zastrzegają sobie z kolei w swoich umowach wypłatę środków bezpośrednio na rachunek bankowy generalnego wykonawcy. Czy w takim razie podpisanie umowy z instytucją publiczną oznacza jednocześnie brak możliwości skorzystania z faktoringu ? Niekoniecznie.

Dzięki temu artykułowi będziesz wiedzieć jak przygotować:

Faktoring przy przetargu publicznym

Wydawałoby się, że firmy, które startują w przetargach ogłaszanych w sektorze zamówień publicznych są w najlepszej sytuacji na rynku. Nie  muszą się martwić o kondycję finansową zleceniodawcy i terminową zapłatę. Wiedzą, że po wykonaniu warunków umowy mają zapewnioną wypłatę środków zazwyczaj w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.  I tutaj pojawia się problem, bo dla jednych przedsiębiorców termin 30 dni to tylko 30 dni, a dla  innych aż 30 dni. Zwłaszcza jak się realizuje kilka wygranych przetargów jednocześnie. Naturalne wydawałoby się wtedy skorzystanie z faktoringu czyli możliwości otrzymania znaczącej części środków (zazwyczaj 80%)  od razu po wystawieniu faktury.

Uwaga: w umowach o zamówienia publiczne klauzula dotycząca  zakazu przenoszenia praw wynikających z wierzytelności na osoby trzecie czyli tzw. „ zakaz cesji” jest obecnie powszechnie stosowanym zapisem umownym.

Przeczytaj też:

5 sposobów, które pomogą Ci utrzymać płynność finansową.

Faktoring na dostawcę. 3 kroki do szybkiego sfinansowania bieżących płatności.

Leasing maszyn budowlanych, gdzie szukać i jak finansować

Faktoring. Przewodnik po usługach

W takich sytuacjach  możemy rozpatrywać  3 możliwości:

1. Umowa bez zakazu cesji – faktoring jawny

 • W umowach, w których nie ma zakazu cesji skorzystanie z faktoringu wydaje się całkiem proste, ponieważ wystarczy właściwie wysłać zawiadomienie o zawarciu takiej cesji, a  instytucja publiczna powinna zapłacić fakturę  na rachunek faktora.  Nie do końca jednak tak to wygląda w praktyce. Zazwyczaj – w ramach dobrych praktyk –  przedsiębiorca jednak występuje  z zapytaniem o wyrażenie zgody na cesję. Dopiero po otrzymaniu zgody zazwyczaj wysyłane jest  zawiadomienie o cesji i następuje wypłata  środków w ramach faktoringu.  Czasami w przypadku realizacji danego przetargu etapami, przedsiębiorca może wystąpić o zgodę na przelanie praw z całej umowy na rzecz instytucji faktoringowej. Wtedy może przekazywać poszczególne faktury do faktoringu, bez konieczności uzyskiwania zgody do każdej faktury. Jest to najprostszy sposób na pozyskanie środków finansowych i oferuje go większość instytucji faktoringowych zarówno bankowych, jak i  pozabankowych.

2. Umowa z zakazem cesji – faktoring jawny za zgodą na cesję

 • W umowach, w których jest zawarty zakaz cesji nie ma możliwości skorzystania z faktoringu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od zamawiającego na przeniesienie praw do wierzytelności.  Duża część przedsiębiorców uważa, że taki zapis zamyka im drogę do korzystania z faktoringu, a to nie jest prawda. Zamawiający nawet jeżeli zastrzega sobie taki zapis w umowie to często dopuszcza możliwość jednak jego zniesienia.  Oczywiście uzyskanie takiej zgody  jest już trudniejsze niż w przypadku umowy bez zakazu,  ponieważ wymaga często więcej  czasu, negocjacji i kontaktu ze strony firmy faktoringowej.   W takim przypadku zazwyczaj firma faktoringowa wysyła do zamawiającego zgodę na cesję lub cesję trójstronną  z prośbą o wyrażenie zgody i odesłanie podpisanych dokumentów. Firmy faktoringowe bankowe ograniczają  się raczej do wysłania dokumentów do podpisu bez możliwości negocjacji zapisów co często skutkuje brakiem wyrażenia zgody na cesję.  Część instytucji publicznych ma już swoje określone procedury dotyczące wyrażania zgody na cesję i  własne wzory zgody na cesję. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi poszukać firmy faktoringowej, która dopuszcza możliwość negocjacji zapisów dotyczących zgody na cesję lub zaakceptuje wzory zamawiającego.  Zwykle taka elastycznością wykazują się pozabankowe firmy faktoringowe, które chętnie pomagają przedsiębiorcy w negocjacjach z zamawiającym w uzyskaniu zgody lub wręcz przejmują na siebie cały ciężar negocjacji w tym zakresie.

3. Umowa z zakazem cesji – faktoring niejawny (cichy)

 • W  umowach,  w których jest zawarty zakaz cesji  niestety często nie udaje się uzyskać pisemnej zgody na cesję od zamawiającego. Czasami instytucje finansowe nie wyrażają zgody na cesję z zasady lub mają po prostu takie ustalone odgórnie procedury.  W takiej sytuacji pozostaje przedsiębiorcy poszukanie na rynku firmy faktoringowej oferującej faktoring cichy. Ten rodzaj faktoringu jest wręcz skierowany do przedsiębiorców, którzy nie mają szans na uzyskanie takiej zgody. Mechanizm faktoringu niejawnego nie różni się w zasadzie od pozostałych rodzajów faktoringu. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy  zaliczkę pod wystawioną fakturę ale nie dochodzi do przelania praw do wierzytelności. Zamawiający wpłaca środki na rachunek przedsiębiorcy, a nie firmy faktoringowej, a następnie przedsiębiorca zwraca firmie faktoringowej wypłaconą zaliczkę plus wynagrodzenie. Współpraca oparta jest na pełnomocnictwach i na tzw. rachunku kontrolowanym.

Zleć PaniAli przygotowanie ofert faktoringu

.

ZADAJ MI PYTANIE

 dla firm

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.