Jak skutecznie ubezpieczyć firmę? Wybór ubezpieczeń dla firm

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej może nieść za sobą ryzyko straty. Zdarzenia, które generują ogromne szkody, często mają charakter losowy (np. pożar, zalanie). Może też do nich dojść wskutek niewłaściwie wykonanej pracy lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy. Dlatego lepiej być przezornym i wcześniej pomyśleć o opłacalnej opcji, jaką jest ubezpieczenie firmy.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
ubezpieczenie firmy

Zleć Pani Ali znalezienie oferty ubezpieczenia dla Twojej firmy i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

ubezpieczenie firmy

Co daje ubezpieczenie firmy?

Ubezpieczenie firmy jest to jeden z czynników wpływających na stabilność finansową przedsiębiorstwa. Pozwala zminimalizować straty związane z prowadzeniem działalności i szkody powstałe na skutek nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Ze względu na bardzo szeroki i elastyczny zakres ubezpieczenie może być indywidualnie dopasowane do potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa. W końcu inne oczekiwania względem polisy ma właściciel apteki, inne – sklepu spożywczego czy sieci hoteli, a jeszcze inne prezes firmy budowlanej.

Zadaj sobie trzy pytania

Przed wyborem konkretnego ubezpieczenia warto dokładnie przemyśleć:

 1. co i na jakie kwoty chcemy ubezpieczyć (np. lokal, magazyn, sprzęty produkcyjne),
 2. jakiej ochrony oczekujemy od ubezpieczyciela (np. od kradzieży, utraconych korzyści itp.),
 3. na jaką maksymalną składkę ubezpieczenia możemy sobie pozwolić.

Czym jest niedoubezpieczenie

Właściwe ustalenie sumy polisy pozwoli uniknąć tzw. niedoubezpieczenia, czyli sytuacji, w której ubezpieczyciel nie pokryje całości szkody, lecz tylko jej część. Dotyczy to zwłaszcza budynków, wyposażenia i środków obrotowych.

Czy ubezpieczenie firmy jest obowiązkowe?

Co do zasady ubezpieczenie działalności gospodarczej jest dobrowolne. Są jednak pewne grupy zawodowe, które ustawodawca zobligował do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jakie grupy zawodowe muszą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Do tych grup należą m.in.: komornicy sądowi, adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, architekci i inżynierzy budownictwa, zarządcy nieruchomości, brokerzy finansowi, agenci ubezpieczeniowi, organizatorzy imprez masowych, organizatorzy wycieczek, detektywi, lekarze i dentyści. Przedstawiciele tych grup, chcąc wykonywać swój zawód, muszą mieć ważne polisy OC. Pozostali przedsiębiorcy mogą dobrowolnie skorzystać z szeregu atrakcyjnych ubezpieczeń dostępnych na rynku.

Obowiązkowe OC samochodów firmowych

Obowiązkowe OC muszą wykupić przedsiębiorcy posiadający pojazdy mechaniczne (środki transportu, auta firmowe). Flotę warto ubezpieczyć dodatkowo dobrowolnymi polisami komunikacyjnymi.

Zob. też: karta pojazdu, Zielona Karta OC.

Warto pamiętać, że:

 • ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkiem ustawowym. Zakres polisy jest regulowany prawnie, dlatego przy wyborze trzeba sugerować się tylko ceną.
 • ubezpieczenie AC (autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Przy wyborze polisy warto kierować się nie tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ubezpieczenia (dopasowanym do rodzaju i wielkości floty), najlepiej z uwzględnieniem NNW kierowcy i pasażerów, pakietu assistance i innych rozszerzeń, np. ubezpieczenia turystycznego przy częstych wyjazdach służbowych, ubezpieczenia szyb czy ochrony utraty zniżki w razie kolizji.

Samochód osobowy, a koszty przychodu

Ubezpieczenie firmowego samochodu osobowego można wpisać w koszty uzyskania przychodów:

 • w całości – przy polisie OC,
 • proporcjonalnie do wartości samochodu – przy polisie AC. Wartość, którą można wpisać w KUP, jest ustawowo ograniczona do 20 000 euro. Jeśli pojazd jest wart więcej, nadwyżka nie jest wliczana w koszt uzyskania przychodu.

Dotyczy to zarówno samochodu własnościowego, jak i pojazdu leasingowego.

Czytaj też:

Zakres ubezpieczenia dla firm

Zakres ubezpieczenia działalności gospodarczej zależy przede wszystkim od osobistego wyboru przedsiębiorcy oraz od tego, ile pieniędzy chce on przeznaczyć na polisę. Ubezpieczenie firmy ma charakter otwarty. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się wychodzić naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom klientów.

Wszystkie firmy mogą skorzystać z dodatkowych rozszerzeń obejmujących obszary, na których zależy ubezpieczanemu, np.:

 • polis zabezpieczających życie i zdrowie pracowników i ich rodzin ,
 • ubezpieczeń gwarantujących ochronę podczas podróży służbowych 

Polisy dla mniejszych firm

Polisy dla małych i średnich przedsiębiorstw to głównie pakiety pozwalające kompleksowo zabezpieczyć majątek i interesy firmy na wypadek wystąpienia losowych zdarzeń.

Polisy dla korporacji

Polisy dla dużych podmiotów gospodarczych (korporacji) obejmują zazwyczaj:

 • specjalistyczne ubezpieczenia mienia firmy oraz ochronę przed utratą zysków,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności,
 • lub ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa w transporcie.

Jakie ubezpieczenia wybierane są najczęściej?

Właściciele przedsiębiorstw, oprócz stosownych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, najczęściej decydują się na:

 1. ubezpieczenie majątku firmy,
 2. ubezpieczenie dla pracowników,
 3. ubezpieczenie od utraty zysków.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC

Firmy w związku z prowadzoną działalnością najchętniej sięgają po prywatne ubezpieczenia OC. Ochroną objęte zostają szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz z posiadanym mieniem. Ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe zarówno w wyniku czynu zabronionego (OC deliktowe), jak i na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania danej pracy (OC kontraktowe).

Zakres ubezpieczenia OC

Ochrona dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb firmy i może obejmować m.in.:

 • wypadki przy pracy,
 • odpowiedzialność za produkt,
 • szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń,
 • szkody w mieniu poddanym obróbce,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie (również na skutek rażącego niedbalstwa),
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy czy usługi,
 • szkody wyrządzone przez półprodukt,
 • szkody wyrządzone przez maszyny wolnobieżne,
 • szkody powstałe w wyniku zanieczyszczenia środowiska,
 • koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy ruchomej,
 • koszty wycofania wadliwego produktu z rynku.

Ubezpieczenie majątku i mienia firmy

Ubezpieczenie mienia

Jednym z głównych zabezpieczeń firm jest ubezpieczenie mienia.

Ochroną można objąć m.in.:

 • budynki oraz lokale firmowe łącznie z wyposażeniem (zob. też: ubezpieczenie mieszkania),
 • nakłady inwestycyjne lub adaptacyjne poniesione w lokalu,
 • maszyny i urządzenia produkcyjne,
 • maszyny budowlane,
 • sprzęt elektroniczny – zarówno stacjonarny, jak i przenośny,
 • oprogramowanie,
 • mienie w transporcie (cargo),
 • środki obrotowe – surowce, półprodukty, towar znajdujący się w magazynie,
 • gotówkę (w lokalu, w kasie i w transporcie).

ubezpieczenie firm

Ubezpieczenie majątku

Równie szeroki jest zakres ochrony majątku firmy. Najczęściej mienie ubezpiecza się od:

 • pożaru i innych zdarzeń losowych, np. powodzi, zalania, wybuchu, przepięcia,
 • wandalizmu,
 • kradzieży z włamaniem,
 • All Risks – wszystkich ryzyk (często oprócz pewnych wyłączeń zawartych w umowie).

Ubezpieczenie pracowników

W niektórych branżach to konieczność, w innych – dobry gest wizerunkowy. Pracodawca może zdecydować się na indywidualne polisy dopasowane do potrzeb konkretnych pracowników albo wybrać ubezpieczenie grupowe.

Ubezpieczenie grupowe

Zalety polisy grupowej:

 • szeroki zakres ubezpieczenia – nieszczęśliwe wypadki podczas wykonywania pracy zawodowej, wypadki w drodze do i z pracy, choroby, pobyty w szpitalu, a nawet urodzenie się dziecka. Ważne! Zakres polisy grupowej jest sztywny i nie można go dopasować do jednostkowych sytuacji,
 • brak karencji (okresu, w którym nie obowiązuje polisa),
 • niska miesięczna składka – zazwyczaj od 50 do 100 zł,
 • formalności obniżone do minimum – wystarczy wypełnić odpowiednie zgłoszenie,
 • zazwyczaj pracownik może dołączyć do polisy bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Pracownicze ubezpieczenia indywidualne charakteryzują się szerszym zakresem ochrony. Warunki takich polis można też negocjować i odpowiednio rozszerzać.

Ubezpieczenie od utraty zysku

Chętnie wybierane przez przedsiębiorców ubezpieczenie do utraty zysku, tzw. business interruption (BI). Chroni on przed poważnymi stratami finansowymi, a nawet bankructwem spowodowanym przestojem w działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej przestój jest wynikiem zdarzeń losowych takich jak pożar czy zalanie. Dzięki pieniądzom z ubezpieczenia przedsiębiorca ma czas na odbudowę firmy, likwidację szkód i odtworzenie siatki klientów utraconej podczas wymuszonej przerwy.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Cena polisy uzależniona jest bowiem od wielu czynników, takich jak np.:

 • branży, w której działa klient,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • wielkości firmy,
 • wartości majątku przedsiębiorstwa (inne kwoty będą obowiązywać przy ubezpieczeniu do 100 tys. zł, inne do 500 tys. zł, a jeszcze inne przy kwotach przekraczających 4 mln zł),
 • prawdopodobieństwa wystąpienia szkody majątkowej (im większe, tym wyższa składka),
 • charakteru działalności – krajowy / globalny.

Różnice w wysokości ubezpieczenia

Z reguły największe składki ubezpieczenia płacą duże korporacje prowadzące działalność międzynarodową (jednocześnie firmy te mogą liczyć na korzystniejsze oferty całościowe niż przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw).

Z wyższymi kwotami polis muszą liczyć się też:

 • firmy budowlane,
 • przedsiębiorcy pracujący na specjalistycznym sprzęcie i wykorzystujący trudno dostępne surowce i materiały.

Niższe polisy mogą wykupić firmy produkcyjne i usługowe.

Jak obniżyć składkę polisy?

 1. Aby obniżyć wysokość składek i zyskać pewne gratisy, warto skorzystać z usług jednego ubezpieczyciela i powierzyć mu kompleksową ochronę przedsiębiorstwa.
  Jeśli do prowadzenia działalności niezbędne są samochody, przedsiębiorca.
 2. Jeśli do prowadzenia działalności niezbędne są samochody, przedsiębiorca powinien zadbać o odpowiednią politykę flotową i ustalić z pracownikami zasady prawidłowego korzystania z pojazdów, aby zminimalizować ryzyko strat. Duży odsetek szkód znacząco wpływa na wysokość składek, co przekłada się na ogólny kapitał firmy.

Ubezpieczenie firmy za granicą

O ubezpieczeniu firmy należy pamiętać zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzi się działalność gospodarczą poza granicami kraju. W razie wystąpienia jakiejś szkody przedsiębiorca osobiście ponosi wszystkie koszty związane z wypłatą odszkodowania. Ubezpieczenie OC przenosi konieczność wypłaty odszkodowania na ubezpieczyciela.

Jakie są koszty ubezpieczenia firmowego za granicą?

Wyliczenia podawane na stronach ubezpieczycieli są orientacyjne i nie stanowią konkretnej oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Właściwe kwoty składek proponowane są – podobnie jak w przypadku działalności prowadzonej na terenie Polski – dopiero po wysłaniu formularza zgłoszeniowego obejmującego standardowe zapytania.

Pomoc w wyborze polisy

Różnorodność ofert i duża konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym sprawiają, że niektórzy przedsiębiorcy już na starcie rezygnują z firmowej polisy. Jeśli sam nie masz czasu ani ochoty na wnikliwe przejrzenie poszczególnych ofert, skorzystaj z pomocy PaniAli

Zleć Pani Ali znalezienie oferty ubezpieczenia dla Twojej firmy i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
 • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych
 • negocjację ceny ubezpieczenia

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

ubezpieczenia dla firm

FORMULARZ

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.