OC przewoźnika, czyli jaka polisa dla firmy transportowej

Co obejmuje oc przewoźnika, czym różni się OC przewoźnika od ubezpieczenia cargo i na co powinieneś zwrócić uwagę, kiedy kupujesz polisę dla firmy transportowej.

Admin -
Admin
oc przewoźnika

Zleć Pani Ali znalezienie oferty ubezpieczenia dla Twojej firmy i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

czat

Czas czytania ok. 4 minuty

Z tekstu dowiesz się:

Ubezpieczenie OCP – czyli ochrona przewoźnika

Przewoźnik we własnym interesie powinien zawrzeć ubezpieczenie OCPD. Polisa ta chroni przede wszystkim samego przewoźnika, ale niekoniecznie ładunek przez niego przewożony. Ubezpieczenie OCPD jest dobrowolne i warto je posiadać, gdyż często jest wymogiem stawianym przez klientów firm przewozowych.

ocp przewoźnika
https://paniala.pl/

Zwolnienie od poniesienia odpowiedzialności w umowie

W ramach OCP dla przewoźników przewidziane jest ubezpieczenie, dzięki któremu jest on zwolniony od ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z zawartej wcześniej umowy przewozowej. Wypłata ubezpieczenia musi łączyć się z:

 • rzetelnym wywiązaniem się przewoźnika ze swojej pracy
 • właściwym zabezpieczeniem ładunku podczas transportu i postoju,
 • przewożeniem towarów w odpowiedniej temperaturze,
 • odpowiednim ich zabezpieczenie pasami transportowymi czy wydawaniem ich tylko osobom do tego uprawnionym,
 • najistotniejszą zasadą przestrzeganą przez przewoźnika musi być jazda zgodna przepisami ruchu drogowego.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo, zabezpiecza mienie, chroni towary ich właścicieli. Obejmuje wszystkie czynności niezbędne przy przewozie – od opuszczenia miejsca załadunku, przez ewentualny przeładunek i przejściowe magazynowanie, aż po dostarczenie towaru.

W wersji podstawowej chodzi o: ubezpieczenie na wypadek, takich zdarzeń losowych, jak kradzieże, powodzie, pożary, czy wypadek drogowy pojazdu, którym towar był transportowany.

W zakresie rozszerzonym ubezpieczenie obejmuje dodatkowo zdarzenia nagłe i niespodziewane, a przy tym niezależne od woli ubezpieczającego. Ubezpieczeniem cargo można objąć pojedyncze ładunki lub wszystkie towary transportowane w danym okresie. 

O czym powinien wiedzieć przewoźnik zawierający ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenia OC spedytora czy przewoźnika jest ochroną ich usług, a nie zabezpieczeniem samego towaru. Dopiero ubezpieczenie cargo daje gwarancję takiej ochrony. Ubezpieczenie to warto traktować, jako bufor bezpieczeństwa dla płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC przewoźnika – ubezpieczenie cargo chroni osoby w razie pojawienia się ewentualnej straty materialnej spowodowanej uszkodzeniem towaru. Sama procedura wypłaty z tytułu ubezpieczenia cargo jest stosunkowo prosta i trwa do trzydziestu dni. Wypłata do pełnej wartości towaru następuje, gdy udowodni się powstałą szkodę.

cargo

Polisy transportowe – jakie rodzaje są na rynku

Zapewniają ochronę na wypadek pojawienia się szkód i kradzieży ładunków. Natomiast, jak już wcześniej wspomnieliśmy to na przewoźniku ciąży często obowiązek zawarcia ubezpieczenia OCPD, natomiast sam ładunek powinien być ubezpieczony przez jego właściciela.

W przypadku przewozu ładunków możemy skorzystać z różnego rodzaju polis:

 • polisy jednostkowe – ubezpieczeniu podlega tu konkretna przesyłka na określonej trasie,
 • polisy generalne – ubezpieczona jest określona liczba transportów na jednej polisie, jest to polisa zawierana na czas transportu określonych ładunków,
 • polisy obrotowe – ubezpieczone są wszystkie wysyłane i otrzymywane przesyłki – w naszym kraju jest to najpopularniejszy rodzaj zawieranych polis transportowych,
 • polisy odpisowe – ubezpieczający dokonuje tu płatności z góry za zadeklarowaną. Więcej na temat wyboru odpowiedniego ubezpiecznia zajdziesz tutaj:
ubezpieczenia dla transportu

Jak oszacować ryzyko w transporcie

Jednym z kluczowych zadań przewoźników, o którym warto nie zapomnieć, jest oszacowanie ryzyka. Jest to najczęściej proces długotrwały, ale ułatwia on późniejsze racjonalne działania. Istotne w tym aspekcie jest analizowanie ryzyka, czyli identyfikacja zagrożeń oraz oszacowanie ryzyka, czyli określenie wielkości jego skutków. Ostatnim krokiem jest wartościowanie – sprawdzenie, czy założone kryteria pokryły się ze stanem faktycznym. Formalne kryteria można pobrać ze strony: www.Metody oceny bezpieczeństwa

Ubezpieczenia dla spedytorów

Spedytorzy mogą ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej wobec zleceniodawców i osób trzecich. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, ale ze względu na to, że zapewnia ochronę przed niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązań umowy spedycji – jest coraz powszechniej zawierane. Takie ubezpieczenie wpływa na wiarygodność firmy i często też wymagane przez kontrahentów, stanowiąc dodatkową gwarancję przewozów krajowych i zagranicznych. Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje wszystkie czynności typowo spedycyjne – między innymi przygotowywanie dokumentów, kontrolę przesyłek czy załadunek i rozładunek.

czat o fianasach

OC Przewoźnika drogowego na co zwrócić uwagę przed zawarciem polisy?

Przed zawarciem polisy koniecznie trzeba zwrócić uwagę na listę wyłączeń czyli przypadków/ szkód za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Warto też wspomnieć, że niektórzy ubezpieczyciele wprowadzili do swoich ofert dodatkową klauzulę wyłączającą choroby zakaźne. W efekcie polisa nie obejmuje „strat, szkód, odpowiedzialności, roszczeń, kosztów lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez chorobę zakaźną bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności. źródło:

Pb.pl

Zleć Pani Ali znalezienie oferty ubezpieczenia dla Twojej firmy i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
 • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych
 • negocjację ceny ubezpieczenia

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

czat

OC przewoźnika, czyli jaka polisa dla firmy transportowej

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.