OC przewoźnika, czyli jaka polisa dla firmy transportowej

Co obejmuje oc przewoźnika, czym różni się OC przewoźnika od ubezpieczenia cargo i na co powinieneś zwrócić uwagę, kiedy kupujesz polisę dla firmy transportowej.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
oc przewoźnika
czat o finansach

Czas czytania ok. 4 minuty

Z tekstu dowiesz się:

Ubezpieczenie OCP – czyli ochrona przewoźnika

Przewoźnik we własnym interesie powinien zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego tzw. OCPD ponieważ zapewnia mu ochronę i ubezpieczenie. Pamiętaj, że ta polisa chroni przede wszystkim samego przewoźnika, ale niekoniecznie ładunek przez niego przewożony. Ubezpieczenie to jest dobrowolne, natomiast warto je posiadać, gdyż często jest wymogiem stawianym przez klientów firm przewozowych.

ocp przewoźnika

Zwolnienie od poniesienia odpowiedzialności w umowie

W ramach OCP dla przewoźników przewidziane jest również ubezpieczenie, dzięki któremu jest on zwolniony od ponoszenia odpowiedzialności wynikającej z zawartej wcześniej umowy przewozowej. Wypłata ubezpieczenia musi łączyć się z rzetelnym wywiązaniem się przewoźnika ze swojej pracy – właściwym zabezpieczeniem ładunku podczas transportu i postoju, przewożeniem towarów w odpowiedniej temperaturze, odpowiednie ich zabezpieczenie pasami transportowymi czy wydawaniem ich tylko osobom do tego uprawnionym. Najistotniejszą zasadą przestrzeganą przez przewoźnika musi być jazda zgodna przepisami ruchu drogowego.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo, zabezpiecza mienie, chroni towary ich właścicieli. Obejmuje wszystkie czynności niezbędne przy przewozie – od opuszczenia miejsca załadunku, przez ewentualny przeładunek i przejściowe magazynowanie, aż po dostarczenie towaru. Może ono również obejmować czynności załadunku i wyładunku i mieć też różne zakresy.

W wersji podstawowej chodzi o: ubezpieczenie na wypadek, takich zdarzeń losowych, jak kradzieże, powodzie, pożary, czy wypadek drogowy pojazdu, którym towar był transportowany.

W zakresie rozszerzonym ubezpieczenie obejmuje dodatkowo zdarzenia nagłe i niespodziewane, a przy tym niezależne od woli ubezpieczającego. Ubezpieczeniem cargo można objąć pojedyncze ładunki lub wszystkie w danym okresie. 

O czym powinien wiedzieć przewoźnik zawierający ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenia OC spedytora czy przewoźnika jest ochroną ich usług, a nie zabezpieczeniem samego towaru. Dopiero ubezpieczenie cargo daje gwarancję takiej ochrony. Ubezpieczenie to warto traktować, jako bufor bezpieczeństwa dla płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC przewoźnika – ubezpieczenie cargo chroni osoby w razie pojawienia się ewentualnej straty materialnej spowodowanej uszkodzeniem towaru. Sama procedura wypłaty z tytułu ubezpieczenia cargo jest stosunkowo prosta i trwa do trzydziestu dni. Wypłata do pełnej wartości towaru następuje, gdy udowodni się powstałą szkodę.

cargo

Polisy transportowe – jakie rodzaje są na rynku

Zapewniają ochronę na wypadek pojawienia się szkód i kradzieży ładunków. Natomiast, jak już wcześniej wspomnieliśmy to na przewoźniku ciąży często obowiązek zawarcia ubezpieczenia OCPD, natomiast sam ładunek powinien być ubezpieczony przez jego właściciela.

W przypadku przewozu ładunków możemy skorzystać z różnego rodzaju polis:

 • polisy jednostkowe – ubezpieczeniu podlega tu konkretna przesyłka na określonej trasie,
 • polisy generalne – ubezpieczona jest określona liczba transportów na jednej polisie, jest to polisa zawierana na czas transportu określonych ładunków,
 • polisy obrotowe – ubezpieczone są wszystkie wysyłane i otrzymywane przesyłki – w naszym kraju jest to najpopularniejszy rodzaj zawieranych polis transportowych,
 • polisy odpisowe – ubezpieczający dokonuje tu płatności z góry za zadeklarowaną. Więcej na temat wyboru odpowiedniego ubezpiecznia zajdziesz tutaj:
ubezpieczenia dla transportu

Jak oszacować ryzyko w transporcie

Jednym z kluczowych zadań przewoźników, o którym warto nie zapomnieć, jest oszacowanie ryzyka. Jest to najczęściej proces długotrwały, ale ułatwia on późniejsze racjonalne działania. Istotne w tym aspekcie jest analizowanie ryzyka, czyli identyfikacja zagrożeń oraz oszacowanie ryzyka, czyli określenie wielkości jego skutków. Ostatnim krokiem jest wartościowanie – sprawdzenie, czy założone kryteria pokryły się ze stanem faktycznym. Formalne kryteria można pobrać ze strony: Metody oceny bezpieczeństwa

Ubezpieczenia dla spedytorów

Spedytorzy mogą ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej wobec zleceniodawców i osób trzecich. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, ale ze względu na to, że zapewnia ochronę przed niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem zobowiązań umowy spedycji – jest coraz powszechniej zawierane. Takie ubezpieczenie wpływa na wiarygodność firmy i często też wymagane przez kontrahentów, stanowiąc dodatkową gwarancję przewozów krajowych i zagranicznych. Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje wszystkie czynności typowo spedycyjne – między innymi przygotowywanie dokumentów, kontrolę przesyłek czy załadunek i rozładunek.

czat o fianasach

OC Przewoźnika drogowego na co zwrócić uwagę przed zawarciem polisy?

Przed zawarciem polisy koniecznie trzeba zwrócić uwagę na listę wyłączeń czyli przypadków/ szkód za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Warto też wspomnieć, że niektórzy ubezpieczyciele wprowadzili do swoich ofert dodatkową klauzulę wyłączającą choroby zakaźne. W efekcie polisa nie obejmuje „strat, szkód, odpowiedzialności, roszczeń, kosztów lub wydatków jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez chorobę zakaźną bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności. źródło: Pb.pl

paniala czat
PaniAla czat o finansowaniu

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.