Pożyczka dla firm – gdzie wziąć i z jakim zabezpieczeniem.

Pożyczka w instytucji pozabankowej to szybki sposób na odzyskanie bądź utrzymanie płynności finansowej. Szczególnie w perspektywie niemożności uzyskanie kredytu obrotowego bądź inwestycyjnego w banku. Zobacz kiedy tak naprawdę pożyczka ma sens i na jakich warunkach.

Admin -
Admin
pożyczka dla firm
czat o finansach

Czas czytania 4 minuty.

W tekście przeczytasz o:

Pożyczka dla firm – elastyczna forma finansowania

Dla przedsiębiorcy ważne jest, kiedy będzie dysponował pieniędzmi, aby mieć możliwość zapłaty za materiały, wynagrodzenia pracowników oraz na bieżące zobowiązania. Ten czynnik jest szczególnie ważny dla firm przy realizacji kontraktów długoterminowych, gdzie możliwość fakturowania jest mocno odsunięta w czasie, a terminy płatności znaczenie wydłużone. Pożyczki pozabankowe nie mają ograniczeń co do tego, kto ich udziela. Podstawą prawną są zapisy Kodeksu Cywilnego. Funkcjonująca w prawie polskim swoboda umów daje możliwość elastycznego kształtowania wzajemnych stosunków stron i do dostosowania formy i treści umowy do ich oczekiwań.

Pożyczka dla firm

Kiedy pożyczka ma sens i kiedy warto ją wziąć?

Klient wykonujący remonty budowlane dla kopalni, gdzie jego odbiorcą jest Polska Grupa Górnicza nie ma możliwości finansowania wykonania takich robót z własnych środków. Realizacja umowy jest mocno rozciągnięta w czasie, a termin płatności faktur, jakie wystawia klient to 150 dni. Wykonawca zatem jest zmuszony do dokonania 100% przedpłaty za materiał niezbędny do budowy oraz opłacenia wynagrodzenia ludziom na bieżąco. Co więcej – nie może skorzystać z faktoringu, bo w obecnej sytuacji sektor górniczy to branża wysokiego ryzyka, której firma faktoringowa nie chce finansować. Kredyt bankowy również nie jest dostępnym rozwiązaniem dla naszego klienta ze względu na nie najlepsze wyniki finansowe w dobie pandemii, jak i opóźnienia w regulowaniu zobowiązań publiczno prawnych. W takiej sytuacji mimo, iż pożyczka jest droższa od kredytu to stanowi dobrą alternatywę na zapewnienie stabilnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczka daje możliwość przedsiębiorcy realizacji umowy nie narażając go na kary za niedotrzymanie terminów w zakresie odbioru prac.

pożyczka dla firm

Na co warto zwrócić uwagę wybierając Pożyczkodawcę?

Ważne przy wyborze Pożyczkodawcy jest z jakim podmiotem mamy do czynienia, czy to firma, która istnieje rok, czy też kilka bądź kilkanaście lat na rynku usług finansowych oraz jakim kapitałem dysponuje. Ważne jest także czy pożyczkodawca ma:

 • stosowne certyfikaty świadczące o jego wiarygodności na rynku instytucji finansowych,
 • odpowiednie wyniki finansowe i czy publikuje je co roku
 • czy jest transparentny tzn. czyli wiadomo jako kapitał za nim stoi
 • Istotnym elementem wyboru są również opinie klientów, jak i branży finansowej na temat Pożyczkodawcy.
pożyczka bez baz

Zabezpieczenie pożyczki

Większość finansowania w formie pożyczki wymaga od klienta zabezpieczenia jej w formie środka trwałego np. zastawu na samochodzie bądź na maszynie lub hipoteka na nieruchomości. Istotne jest podejście Pożyczkodawcy do wyceniania wartości takiego zabezpieczenia.

Część firm udziela przedsiębiorcom pożyczek maksymalnie do 50% wartości zabezpieczenia i akceptuje na zabezpieczenie tylko hipotekę na nieruchomości. Natomiast są instytucje, gdzie pożyczka jest bardziej elastycznym rozwiązaniem finansowym. Wtedy zabezpieczenie jest wyceniane zgodnie z ich wartością rynkową. Klient ma tutaj dodatkowo możliwość dobezpieczenia finansowania cesją z umowy bądź faktury. Takie dobezpieczenie pożyczki stwarza możliwość uzyskania klientowi większej kwoty finansowania. Szczególnie jest to ważne, gdy przedstawione przez niego zabezpieczenie w postaci ruchomości stanowi mniejszą wartość niż pierwotnie zakładał.

pożyczka dla firm

Pożyczka dla firm – czas oczekiwania

Jednym chyba z najistotniejszych czynników, który przeważa na korzyści uzyskania finansowania w formie pożyczki w instytucji pozabankowej to czas oczekiwanie na decyzję pożyczkową. Wiadomo im ten czas jest krótszy tym lepiej dla klienta. Niejednokrotnie w dobie pandemii ryzyko finansowe jest znacznie zaostrzone. Poziom decyzji kredytowej jest znaczenie rozciągnięty w czasie, a sama procedura skomplikowana dla przedsiębiorcy. Przy duży kwotach bank może procesować takie finansowanie na poziomie centrali. To oczywiście znaczenie wydłuża procesowanie finansowania. Stąd pożyczka może być ciekawszym i lepszym rozwiązaniem finansowym.

Sprawdzamy firmy pożyczkowe

Najważniejsze miejsca, w których możesz sprawdzić daną firmę, to:

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – każda zarejestrowana działalność powinna posiadać numer KRS. Na stronie internetowej KRS możesz wyszukać dany podmiot również za pomocą jego nazwy, numeru NIP bądź REGON. Informacje, jakie można tam znaleźć, dotyczą m.in. instytucji niewypłacalnych, więc jest to sposób na to, jak sprawdzić dłużnika,
 2. Komisja Nadzoru Finansowego – na liście ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć informacje o firmach podejrzanych o udzielanie pożyczek bez odpowiedniego zezwolenia,
 3. Rejestr Firm Pożyczkowych – prowadzony przez Związek Firm Pożyczkowych. Firmy pożyczkowe nie mają obowiązku znalezienia się w tej bazie, ale ich obecność jest sygnałem dla potencjalnych klientów, że mają oni do czynienia z uczciwą instytucją,
 4. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – na stronie tego podmiotu wyszukać można przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Na podstawie danych firmy (nazwy, adresu, REGON-u lub NIP-u) możesz dowiedzieć się m.in. tego, jakie inne działalności gospodarcze zarejestrowane są pod tym samym adresem, oraz poznać dane pełnomocników.

Może Cię także zainteresować:

paniala czat
panialaczat

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.