Pożyczka firmowa – porównanie RRSO

Porównywanie RRSO pożyczek z różnych instytucji finansowych jest miarodajne tylko wtedy, gdy analizujemy oferty przygotowane według identycznych parametrów. Wyjaśniamy, jak oceniać oferty i unikać zawyżonych kosztów.

Admin INDOS -
Admin INDOS
Pożyczka firmowa
blog finansowy

Czas czytania ok 4 minuty

Z tekstu dowiesz się:

Pożyczka firmowa – RRSO

Jest to zestandaryzowany miernik kosztu pożyczki czyli całkowity koszt kredytu ponoszony przez klienta. RRSO -Skrót od Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wyrażony jest on jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Należy pamiętać, że oprócz oprocentowania uwzględnia on także inne koszty pożyczki: opłaty administracyjne i prowizje. Na wysokość RRSO ma wpływ okres na jaki pożyczka zostaje zaciągnięta.

Podawanie przez instytucje finansowe wskaźnika RRSO jest obowiązkowe w przypadku pożyczek konsumenckich. W przypadku pożyczek dla firm porównanie tego wskaźnika ułatwia pożyczkobiorcy wybór najkorzystniejszej oferty. 

Może Cię też zainteresować:

Jak ocenić ofertę pożyczki dla firm

Gdy oceniamy oferty pożyczek należy zwrócić uwagę czy mamy do czynienia jednakową kwotą zaciągniętej pożyczki, z takim samym okresem spłaty oraz sposobem jej spłaty. Przykładowo ocenianie pożyczki zaciągniętej na ten sam okres i na taką samą kwotę, ale z różnym sposobem spłaty to porównanie wskaźnika RRSO jest mylące.

Przykładem na to jest  porównanie pożyczek ze spłatą ratalną i spłatą na koniec okresu zaciągnięcia pożyczki. Przy spłacie ratalnej wysokość RRSO będzie wyższa, ale całkowity koszt kredytu niższy, w porównaniu do spłaty całości pożyczki na koniec okresu, na który została zaciągnięta. W tym drugim przypadku RRSO będzie niższe, ale całkowity koszt kredytu wyższy. Wynika to z faktu, że w RRSO uwzględniona jest wartość pieniądza w czasie. Im krócej korzystamy z kapitału, tym współczynnik RRSO jest wyższy.

W związku tym, jeśli nie wszystkie parametry pożyczki są identyczne, warto oprócz porównania RRSO wyliczyć i porównać kwotę całkowitego kosztu pożyczki.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze pożyczki? Skorzystaj ze wsparcia. Pani Ala znajdzie dla Ciebie oferty, wynegocjuje ceny i pomoże w kwestiach prawno – formalnych. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Pożyczka firmowa RRSO

Zabezpieczenie pożyczki

Zaciągnięcie pożyczki dla firmy wiąże się z jej zabezpieczeniem. Aby zminimalizować ewentualne straty, oprócz poręczenia weksla przez pożyczkobiorcę, musi być ustanowione tzw, zabezpieczenie twarde. Preferowane zabezpieczenia to: wpis w hipotekę nieruchomości, zastaw pod maszyny lub urządzenia.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest okazanie przez Pożyczkodawcę źródła spłaty pożyczki, po okresie na jaki została udzielona. Mogą to być np. aktualnie realizowane lub świeżo podpisane umowy z odbiorcami.

Działania zabezpieczające mają na celu takie ułożenie współpracy między Stronami aby każda z nich osiągnęła swoje cele. Pożyczkobiorca dostęp do finansowania a Pożyczkodawca jak największe prawdopodobieństwo zwroty pożyczki.

Pożyczka firmowa- z czego składa się rata

Na ratę pożyczki składają się z dwie części: kapitałowa i odsetkowa. Kapitałowa to część kwoty, jaką pożyczyliśmy od instytucji finansowej. Spłata tej części raty obniża pozostałą do spłaty kwotę pożyczki (odsetki są naliczane od kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty – im niższy kapitał, tym niższe odsetki). Część odsetkowa to kwota należnych pożyczkodawcy odsetek, czyli zysk instytucji finansowej  i główna część ceny, jaką trzeba zapłacić za udzielenie kapitału.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze pożyczki? Skorzystaj ze wsparcia. Pani Ala znajdzie dla Ciebie oferty, wynegocjuje ceny i pomoże w kwestiach prawno – formalnych. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

paniala czat

    Admin INDOS -
    Admin INDOS

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

    Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.