Pożyczka pozabankowa dla firm. Plusy i minusy

Co zrobić, gdy firma ma ograniczone możliwości wzięcia kredytu bankowego?
Alternatywą jest pożyczka biznesowa, która w systemie pozabankowym jest odpowiednikiem kredytu.

Admin INDOS -
Admin INDOS
pożyczka pozabankowa

CZYTAJ I W KAŻDEJ CHWILI PYTAJ

TO JEST CZAT O FINANSOWANIU 24/7 Z ASYSTENTKĄ FINANSOWĄ – ALĄ

Działalność firm opiera się w większości wypadków na dostępie do różnych form kredytu bankowego. Daje to możliwość przewidywalnego i stabilnego prowadzenia działalności. Co jednak robić w sytuacjach, gdy brak jest możliwości uzyskania finansowania lub jest ono niewystarczające w stosunku do potrzeb? Poniżej przedstawię opis produktu, który w systemie pozabankowym jest odpowiednikiem kredytu – Pożyczka biznesowa.

Jaka jest różnica między pożyczką pozabankową, a kredytem bankowym

Warto wiedzieć, że kredyt może być udzielony jedynie przez instytucje bankowe będące pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Działają one według sztywnych reguł prawa bankowego, rekomendacji KNF i własnych regulaminów.

Natomiast pożyczki pozabankowe nie mają ograniczeń co do tego kto ich udziela. Podstawą prawną są zapisy Kodeksu Cywilnego. Funkcjonująca w prawie polskim swoboda umów daje możliwość elastycznego kształtowania wzajemnych stosunków stron i do dostosowania formy i treści umowy do ich oczekiwań.

pożyczka bez baz

Dodatkowym aktem prawnym, wspólnym dla kredytu i pożyczki pozabankowej jest Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (dotyczy zobowiązań do kwoty 255 550 zł lub jej odpowiednika w innej walucie i nie obejmuje kredytów zabezpieczonych hipoteką).

Profil klienta – kto może starać się o pożyczkę biznesową

Z reguły, brak zdolności kredytowej wiąże się z różnego rodzaju „przypadłościami” firmy, uznanymi przez banki za przeszkodę nie do pokonania. Elastyczność pożyczki pozabankowej przejawia się między innymi w indywidualnym podejściu do każdego klienta, zbadaniu wszystkich okoliczności i odpowiednim ułożeniu transakcji.

OCENA KLIENTA:

Bank Firma pożyczkowa
– Brak zaległości US i ZUS Brak wymogów wstępnych. Podstawą jest całościowa ocena ryzyka transakcji oraz możliwość zwrotu pożyczki po okresie, na jaki została udzielona.
– Odpowiedni ranking BIG
– Brak wpisów w KRD, BIG
– Zdolność kredytowa
– Odpowiednie obroty w stosunku do oczekiwanej wartości finansowania
– Określony staż firmy

Jakie mogą być cele pożyczki biznesowej

W założeniu pożyczka biznesowa ma pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

Przykład:

Firma z branży budowlanej wygrała przetarg i podpisała umowę. Równocześnie prowadzi inne prace, w które zaangażowała większość dostępnych środków finansowych. Bank odmówił udzielenia/zwiększenia finansowania. Brak jest również faktur, które można sfinansować w faktoringu. Pożyczka biznesowa sfinansuje pierwsze etapy inwestycji, pozwalając na wywiązanie się klienta z umowy oraz przyczyni się do jego rozwoju.

Możliwe jest również uzyskanie finansowania na spłatę zobowiązań lub zakup materiałów.

Jaki jest czas oczekiwania na decyzję o pożyczce

Proces decyzyjny w firmie pozabankowej trwa z reguły kilka dni. Podstawowym czynnikiem jest tutaj chęć do współpracy potencjalnego pożyczkobiorcy, przejawiającą się w przesyłaniu w terminie dokumentów i szybkich odpowiedziach na pojawiające się pytania. Okres od zgłoszenia do wypłaty środków zamyka się między 5 a 14 dni.

Jakie są koszty pożyczki biznesowej

Koszty finansowania pozabankowego są zawsze wyższe niż w przypadku kredytów. Wiąże się to z większym ryzykiem transakcji generowanym przez pożyczkobiorcę lub cel finansowania.

Na koszt pożyczki składa się:

 • prowizja przygotowawcza ( opłata za przygotowanie i udzielenie finansowania), płacona w momencie wypłaty kwoty pożyczki przez pożyczkodawcę.
 • odsetki od pożyczki ( są one określone przez ustawodawcę). Płatność odsetek następuje po każdym zakończonym miesiącu trwania pożyczki.
 • inne opłaty ponoszone przez pożyczkobiorcę (np. ustanowienie zabezpieczeń)

Minimalne RRSO pożyczki wynosi 25% w skali roku.

Zabezpieczenia umowy – co warto o nich wiedzieć

Tak, jak wcześniej opisałam, pożyczka bankowa nie jest stosowana „zamiennie” z kredytem bankowym. Jest ona przede wszystkim z wielu powodów bardziej ryzykowna dla Pożyczkodawcy. Aby zminimalizować ewentualne straty, oprócz poręczenia weksla przez pożyczkobiorcę, musi być ustanowione tzw, zabezpieczenie twarde. Preferowane zabezpieczenia to: wpis w hipotekę nieruchomości, zastaw pod maszyny lub urządzenia.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest okazanie przez Pożyczkodawcę źródła spłaty pożyczki, po okresie na jaki została udzielona. Mogą to być np. aktualnie realizowane lub świeżo podpisane umowy z odbiorcami.

Działania zabezpieczające mają na celu takie ułożenie współpracy między Stronami aby każda z nich osiągnęła swoje cele. Pożyczkobiorca dostęp do finansowania a Pożyczkodawca jak największe prawdopodobieństwo zwroty pożyczki.

Pożyczka biznesowa – Plusy i Minusy

Omawiamy produkt jest dla świadomych przedsiębiorców. Pożyczka nie konkuruje z kredytem bankowym, a jest jedynie uzupełnieniem oferty rynkowej w zakresie pozyskiwania finansowania na działalność gospodarczą.

Plusy:

 • duża elastyczność w procesie udzielania pożyczki
 • indywidualne podejście do klienta (nie wyklucza się podmiotów z trudną sytuacją finansową i prawną)
 • dostęp do finansowania przy negatywnym nastawieniu instytucji bankowych
 • brak branż wykluczonych

Minusy:

 • koszty wyższe niż przy kredycie bankowym
 • konieczność posiadania wolnego zabezpieczenia transakcji
pożyczka bez baz

  Admin INDOS -
  Admin INDOS

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.