Leasing czy pożyczka leasingowa dla lekarzy i stomatologów

Lekarze oraz stomatolodzy do prowadzenia działalności potrzebują różnego rodzaju sprzętu. Wtedy stają przed pytaniem: z jakiego rodzaju finansowania skorzystać? Najprostszym rozwiązaniem byłby zakup w całości za gotówkę, jednak jest to czasem niemożliwe. Wtedy lepszą opcją okazuje się być skorzystanie z dotacji unijnych pokrywających nawet większość potrzebnej kwoty.

Pani Ala - Asystentka finansowa z mocą tysiąca doradców
Pani Ala Asystentka finansowa z mocą tysiąca doradców
leasing sprzętu medycznego

Zwolnienie z VAT

Wybranie odpowiedniej formy finansowania w branży medycznej jest o tyle ważne, że m.in. lekarze i stomatolodzy nie są płatnikami VAT. To wynik przepisów, stanowiących o zwolnieniu z VAT1.

Wynikiem braku posiadania statusu płatnika VAT przez przedstawicieli wymienionych zawodów jest uniemożliwienie im rozliczania podatku VAT:

 1. należnego,
 2. naliczonego.

Z czego mogą skorzystać stomatolodzy oraz lekarze? Obok standardowego kredytu czy leasingu przedstawiciele branży medycznej mogą skorzystać z pożyczki leasingowej. Jest to forma finansowania dopasowana do ich potrzeb, łącząca w sobie zalety najpopularniejszych form pozyskiwania środków finansowych takich jak kredyt czy leasing.

Leasing czy pożyczka leasingowa na zakup sprzętu medycznego?

Pożyczka leasingowa

W przypadku pożyczki leasingowej finansowanie obejmuje całkowitą kwotę sprzętu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%. Przy nabyciu sprzętu lekarz otrzymuje fakturę, na której widnieje wartość brutto. Jest ona w całości możliwa do zamortyzowania przed przedsiębiorcę. Firmy finansujące tego rodzaju zakupy umożliwiają skorzystanie ze stuprocentowego finansowania oraz oferują elastyczny harmonogram spłaty. Często można także skorzystać z opcji karencji (odroczenia) płatności rat np. na trzy miesiące, a także z wyboru rodzaju spłaty rat – stałych lub malejących. Tego typu elastyczność pozwala lekarzom dopasować wysokość rat do swoich możliwości finansowych.

Pożyczki leasingowe – dla kogo?

Tego typu pożyczki oferowane są dla szerokiej grupy specjalistów i instytucji, w tym:

 • lekarzy,
 • stomatologów,
 • weterynarzy,
 • aptek,
 • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (tzw. NZOZ-ów),
 • klinik,
 • fizjoterapeutów,
 • rehabilitantów.

Firmy leasingowe – zalety i wady

Pożyczki leasingowe są oferowane nie przez banki, ale przez firmy leasingowe. Tak samo jak w przypadku leasingowania pojazdów procedury są o wiele bardziej uproszczone niż w przypadku zaciągania tradycyjnego kredytu. Skutkuje to szybszym i łatwiejszym uzyskaniem środków. Wadą tego rodzaju finansowania jest jednak obniżenie zdolności kredytowej podczas trwania zobowiązania – tak samo jak w przypadku kredytu.

leasing-sprzetu-medycznego
Dzięki leasingowi, swój sprzęt mogą zakupić nie tylko lekarze i stomatolodzy, ale też fizjoterapeuci lub weterynarze.

Leasing finansowy

Leasing finansowy jest droższym rodzajem finansowania niż pożyczka leasingowa. W dodatku należny podatek VAT należy zapłacić w całości przy zawieraniu umowy leasingowej2. Nie jest on naliczany od samej wartości sprzętu, lecz także od dodatkowych kosztów finansowania, np.: marży firmy udzielającej leasingu. Wartość netto sprzętu jest podstawą do obliczenia miesięcznej raty i tylko ona może podlegać amortyzacji.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że każda umowa jest przygotowywana indywidualnie dla osób ubiegających się o leasing bądź pożyczkę. Dobra reputacja i zdolności negocjacyjne mogą przyczynić się do podpisania korzystniejszej umowy. Bez względu na to, jaki produkt finansowy zostanie wybrany, należy zapoznać się z ofertą co najmniej kilku instytucji finansowych. Pomoże to uzyskać najlepsze warunki finansowania.


Przypisy

1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540)

2 Art.709, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ,Kodeks Cywilny, (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Źródła

 1. "Zwolnienie przedmiotowe z VAT przy świadczeniu usług medycznych”, Poradnikprzedsiebiorcy.pl, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zwolnienie-przedmiotowe-z-vat-przy-swiadczeniu-uslug-medycznych
 2. ”Pożyczka leasingowa - alternatywa dla kredytu lub leasingu”, Totalmoney.pl, https://www.totalmoney.pl/artykuly/550390,leasing,pozyczka-leasingowa---alternatywa-dla-kredytu-lub-leasingu,1,1
Pani Ala - Asystentka finansowa z mocą tysiąca doradców
Pani Ala Asystentka finansowa z mocą tysiąca doradców