Leasing czy pożyczka leasingowa dla lekarzy i stomatologów

Lekarze oraz stomatolodzy do prowadzenia działalności potrzebują różnego rodzaju sprzętu. Wtedy stają przed pytaniem: z jakiego rodzaju finansowania skorzystać? Najprostszym rozwiązaniem byłby zakup w całości za gotówkę, jednak jest to czasem niemożliwe. Wtedy lepszą opcją okazuje się być skorzystanie z dotacji unijnych pokrywających nawet większość potrzebnej kwoty.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
leasing sprzętu medycznego

Zwolnienie z VAT

Wybranie odpowiedniej formy finansowania w branży medycznej jest o tyle ważne, że m.in. lekarze i stomatolodzy nie są płatnikami VAT. To wynik przepisów, stanowiących o zwolnieniu z VAT1. Leasing dla lekarzy jest dużo bardziej nieopłacalny niż dla innych grup zawodowych. Jest jednak sposób który pomaga rozwiązać ten problem.

Wynikiem braku posiadania statusu płatnika VAT przez przedstawicieli wymienionych zawodów jest uniemożliwienie im rozliczania podatku VAT:

 1. należnego,
 2. naliczonego.

Z czego mogą skorzystać stomatolodzy oraz lekarze? Obok standardowego kredytu czy leasingu przedstawiciele branży medycznej mogą skorzystać z pożyczki leasingowej. Jest to forma finansowania dopasowana do ich potrzeb, łącząca w sobie zalety najpopularniejszych form pozyskiwania środków finansowych takich jak kredyt czy leasing.

Leasing czy pożyczka leasingowa na zakup sprzętu medycznego?

Pożyczka leasingowa

W przypadku pożyczki leasingowej finansowanie obejmuje całkowitą kwotę sprzętu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%. Przy nabyciu sprzętu lekarz otrzymuje fakturę, na której widnieje wartość brutto. Jest ona w całości możliwa do zamortyzowania przed przedsiębiorcę. Firmy finansujące tego rodzaju zakupy umożliwiają skorzystanie ze stuprocentowego finansowania oraz oferują elastyczny harmonogram spłaty. Często można także skorzystać z opcji karencji (odroczenia) płatności rat np. na trzy miesiące, a także z wyboru rodzaju spłaty rat – stałych lub malejących. Tego typu elastyczność pozwala na leasing sprzętu medycznego i dopasowanie wysokość rat do swoich możliwości finansowych.

Pożyczki leasingowe – dla kogo?

Tego typu pożyczki oferowane są dla szerokiej grupy specjalistów i instytucji, w tym:

 • lekarzy,
 • stomatologów,
 • weterynarzy,
 • aptek,
 • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (tzw. NZOZ-ów),
 • klinik,
 • fizjoterapeutów,
 • rehabilitantów.

Firmy leasingowe – zalety i wady

Pożyczki leasingowe są oferowane nie przez banki, ale przez firmy leasingowe. Tak samo jak w przypadku leasingowania pojazdów, w przypadku leasingu sprzętu medycznego procedury są o wiele bardziej uproszczone niż w przypadku zaciągania tradycyjnego kredytu. Skutkuje to szybszym i łatwiejszym uzyskaniem środków. Wadą tego rodzaju finansowania jest jednak obniżenie zdolności kredytowej podczas trwania zobowiązania – tak samo jak w przypadku kredytu.

leasing sprzetu medycznego
Dzięki leasingowi, swój sprzęt mogą zakupić nie tylko lekarze i stomatolodzy, ale też fizjoterapeuci lub weterynarze.

Leasing finansowy

Leasing finansowy jest droższym rodzajem finansowania niż pożyczka leasingowa. W dodatku należny podatek VAT należy zapłacić w całości przy zawieraniu umowy leasingowej2. Nie jest on naliczany od samej wartości sprzętu, lecz także od dodatkowych kosztów finansowania, np.: marży firmy udzielającej leasingu. Wartość netto sprzętu jest podstawą do obliczenia miesięcznej raty i tylko ona może podlegać amortyzacji.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że każda umowa jest przygotowywana indywidualnie dla osób ubiegających się o leasing bądź pożyczkę. Dobra reputacja i zdolności negocjacyjne mogą przyczynić się do podpisania korzystniejszej umowy. Bez względu na to, jaki produkt finansowy zostanie wybrany, należy zapoznać się z ofertą co najmniej kilku instytucji finansowych. Pomoże to uzyskać najlepsze warunki finansowania na leasing sprzętu medycznego.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł