Leasing. Ile kosztuje, dla kogo jest oraz w jaki sposób możesz go otrzymać?

Lease z języka angielskiego oznacza „wynająć”, „dzierżawić”. Mimo że słowo to zagościło na stałe w języku polskim, wciąż nie wszyscy wiedzą, jak szerokim pojęciem jest leasing. Podręcznikowa definicja określa leasing jako formę finansowania inwestycji, która posiada zarówno cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Jak to wygląda w praktyce?

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
ile kosztuje leasing

Co to jest leasing?

Leasing to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na mocy której finansujący – leasingodawca przekazuje korzystającemu – leasingobiorcy prawo do korzystania i pobierania pożytków z danego składnika aktywów przez uzgodniony w umowie czas w zamian za ustalone opłaty ratalne – raty leasingowe. Po podpisaniu umowy leasingobiorca otrzymuje do użytku przedmiot umowy np. samochód, maszynę produkcyjną czy nieruchomość. Jest również zobligowany do uiszczania odpowiednio skalkulowanych miesięcznych opłat uwzględniających m.in. wartość początkową aktywa, wysokość wkładu własnego leasingobiorcy, ilość rat czy też rodzaj obranego leasingu.

Czat PaniAla

Leasing przybiera dwie główne formy takie jak leasing operacyjny i finansowy (najpopularniejsze formy finansowania). Odmianą jest leasing zwrotny (głownie do poprawy płynności finansowej) i konsumencki (prywatny – rzadko stosowany). Leasing może obejmować rzeczy ruchome, nieruchome i używane, kiedy analizie poddamy przedmiot umowy.

Czytaj też:

Leasing maszyn budowlanych, gdzie szukać i jak finansować

Leasing czy wynajem auta – co i komu się bardziej opłaca

Jak dopasować leasing do działalności firmy

Jaka ustawa reguluje leasing?

Słowo „leasing” pada dokładnie siedem razy w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Mimo że to Kodeks Cywilny (Art. 709 KC)2 definiuje czym jest leasing, to Ustawa o Rachunkowości (UoR) jest aktem, który wskazuje jak zaliczać przedmiot umowy leasingowej do składników majątku zarówno leasingodawcy jak i leasingobiorcy. Dodatkowo to UoR z 2002 roku definiuje zasady ujmowania należności i zobowiązań płynących z zawieranych umów leasingowych w księgowości.

Często zdarza się jednak sytuacja, kiedy umowa leasingu operacyjnego w świetle Ustawy musi być klasyfikowana jako leasing finansowy i odwrotnie. Warto zwrócić uwagę iż klasyfikacja leasingu w świetle UoR opiera się w głównej mierze na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 173. UoR nie określa jednak związku leasingu z podatkami, odpowiednimi do tego aktami są m.in. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na czym polega leasing?

Na mocy umowy leasingowej leasingodawca – finansujący (instytucja finansowa, bank lub bezpośrednio producent) przekazuje korzystającemu do użytku – leasingobiorcy dany środek trwały np. nieruchomość, samochód, maszynę produkcyjną czy oprogramowanie IT w zamian za miesięczne opłaty ratalne (wartość środka trwałego i marża dla finansującego). Po zakończonym okresie umowy leasingobiorca może stać się właścicielem danego składniku majątku.

Umowa leasingowa to hybryda umowy dzierżawy i kredytu. Zakłada ona finansowanie kapitałem obcym danej inwestycji leasingobiorcy, która nie wpływa na jego zdolność kredytową. Czas trwania umowy, wysokość wpłaty wstępnej oraz kolejnych rat leasingowych zależy w dużej mierze od wartości przedmiotu umowy oraz ryzyka kredytowego związanego z zawartą umową.

Jak działa leasing?

Aby opisać schemat tej popularnej formy finansowania posłużymy się przykładem leasingu samochodowego.

Symulacja kosztów leasingu Toyoty Yaris w Smartplan Toyota Bank

Przedsiębiorca zdecydował się na ofertę Smartplan Toyota Banku i wybrał miejski model samochodu Yaris, który ma użytkować jego pracownik. Przy założeniu, że czas trwania umowy będzie trwał 36 miesięcy (w przypadku leasingu samochodowego lub auto abonamentu wynosi od dwóch do pięciu lat), a wysokość opłaty początkowej wynosi 10% wartości samochodu (oferty wahają się od zerowego aż po 45% wkład własny) rata miesięczna będzie wynosić 527 zł netto.

Oferty leasingodawców przy tak dużym popycie na tę formę finansowania muszą być szyte na miarę indywidualnych potrzeb konsumentów. Stąd możliwość uelastycznienia harmonogramu spłat (w przypadku maszyn i urządzeń sprowadzanych z zagranicy opłaty mogą dokonywane być w euro lub dolarach amerykańskich). W rozpatrywanym przypadku przedsiębiorca po trzech latach może przedłużyć umowę z leasingodawcą i wymienić samochód na nowy, jednak w przypadku innych środków trwałych oferowana jest możliwość wykupu danego aktywa po zakończeniu leasingu.

Większość instytucji finansowych – zwłaszcza banków – posiada w swojej ofercie pakiet ubezpieczeń podstawowych (m.in. OC i AC na samochody, maszyny i urządzenia) oraz ubezpieczenia ochrony prawnej.

Jakie są wady i zalety leasingu?

Leasing na pierwszy rzut oka wydaje się narzędziem idealnym i faktycznie niesie za sobą szereg zalet.

W dużym skrócie są to:

 • brak wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorcy,
 • wykorzystanie optymalizacji podatkowej (tarcza podatkowa)
 • brak jego raportowania do BIK

ile kosztuje leasing busa

Jego podstawową zaletą jest brak wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorcy, ponieważ nie jest zobowiązaniem finansowym w rozumieniu bilansowym. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą decydować się na hybrydowe finansowanie kapitałem obcym składającym się nie tylko z leasingu ale i kredytu czy faktoringu. Finansowanie leasingowe pozwala również na optymalizację podatkową dzięki tarczy podatkowej – leasing operacyjny pozwala szybciej, niż wynikałoby to ze stawki amortyzacji, wprowadzić przedmiot leasingu do kosztów działalności.  Wnioski leasingowe rozpatrywane są w zdecydowanie krótszym czasie niż konkurencyjne kredyty, podobnie i czas trwania finansowania jest krótszy niż kredyt, chociaż spotykane są już leasingi nawet na 10 lat !

Czy leasing jest opłacalny?

Głównym beneficjentem ofert leasingowych dostępnych na polskim rynku są firmy z sektora MŚP. Mimo że wciąż rozwija się segment leasingu konsumenckiego, to jednak wciąż nie jest on tak atrakcyjny jak tradycyjny kredyt. Leasing jako forma finansowania niesie za sobą korzyści podatkowe i księgowe. Są dedykowane firmom i często pozwalają na utrzymanie płynności finansowej.

W przypadku osób fizycznych pochodna leasingu konsumenckiego – abonament jest opłacalnym rozwiązaniem. Szczególnie dla tych, których wniosek kredytowy nie został pozytywnie rozpatrzony (np. zyskujące na popularności samochody na abonament).

Czytaj też:

leasing samochodu ciężarowego -ile kosztuje w 2021

Dla kogo jest leasing

Leasing to forma finansowania, która pojawiła się w Polsce w latach 90. i osiągnęła swój rozkwit dzięki transformacjom gospodarczym, wówczas była dedykowana głównie przedsiębiorcom. Rynek ma to do siebie, że bardzo szybko wypełnia luki, stąd pojawił się szereg ofert dedykowanych również klientom prywatnym (leasing konsumencki).

Obecnie jest szereg ofert stworzonych przez leasingodawców w Polsce. Są one podzielonych na segmenty:

 • korporacyjne,
 • MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw),
 • przedsiębiorstw typu start-up,
 • klientów indywidualnych.

Nie każda z tych ofert posiada szeroką gamę przedmiotów leasingu, jego form czy dodatkowych benefitów. Jednak niekwestionowanie z leasingu może skorzystać każdy, lecz nie jest to forma odpowiednia dla wszystkich. Należy pamiętać, że leasing głównie dedykowany jest przedsiębiorstwom, które na to rozwiązanie stać.

Leasing dla firm

Większość firm działających w Polsce to przedsiębiorstwa typu start-up oraz firmy segmentu MŚP. Często takie przedsiębiorstwa poszukują źródeł finansowania, aby rozwijać swoje innowacyjne produkty. Leasing wartościowych aktywów nie jest dostępny dla przedsiębiorstw działających krócej niż sześć miesięcy bądź tych, które nie posiadają swojej historii w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Firmy działające dłużej niż 6 miesięcy, które jednak nie przekroczyły bariery pierwszego roku działalności mogą ubiegać się o finansowanie. Dotyczy ono nie tylko samochodów, ale i droższych składników majątku. Wiąże się jednak z opłatą wstępną sięgającą od 20 do 45% wartości danego przedmiotu. Potrzebne jest czasem poręczenie innego przedsiębiorstwa, które w przypadku niewypłacalności leasingobiorcy pokryją jego zobowiązania względem leasingodawcy.

leasing
Rynek leasingu samochodów rośnie z roku na rok

W 2017 roku przedmiotem umów leasingowych najczęściej były samochody, a popularnością zaskoczyły również naczepy samochodowe. W wieku subskrypcji, abonamentu i outsourcingu dużym zainteresowaniem cieszą się firmy transportowe. Specjalizujące się w spedycji, które chętnie decydują się na leasing. Liczba ofert im dedykowanych nieustannie rośnie. W związku z popularnością aplikacji takich jak Uber czy Bolt powstają coraz to nowe przedsiębiorstwa, które korzystają z leasingowanych aut. Zatrudniają one kierowców do obsługi pasażerów.

Wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe wzrasta z roku na rok. Jak podaje ZPL transport ciężki uzyskał 19% wzrost w finansowaniu (porównanie I kwartał 2018 roku i I kwartał 2017). Z kolei pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony wzrost o 23%.

Leasing dla nowych firm

Nowo powstałe firmy, które nie mają stabilnej i wypracowanej pozycji na rynku nieustannie poszukują źródeł finansowania. Należy podkreślić, że w przypadku dużych inwestycji, niełatwo jest uzyskać pozytywną odpowiedź od leasingodawców. Głównie ze względu na duże ryzyko kredytowe, którym obarczona jest inwestycja. Instytucje finansowe chętnie podejmują się przyznawania finansowania telefonów, komputerów czy innych podstawowych elementów wyposażenia biurowego małych przedsiębiorstw. Takie finansowanie leasingobiorca może uzyskać przez internet lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

W przypadku dużych inwestycji, o których sfinansowanie ubiegają się nowe firmy, kluczowe są niezbędne dokumenty. Wymaga ich finansujący.

Najczęściej wymagane dokumenty to:

 • sprawozdanie finansowe,
 • informacje o przychodach,
 • biznesplan.

Ofert leasingu dla nowych firm jest już wbrew pozorom dość dużo. Głównie środki transportu można sfinansować nawet od pierwszego dnia działalności. Firmy leasingowe wymagają wtedy wkłądu własnego na poziomie 20 %.

Leasing dla osób prywatnych

Leasing konsumencki dedykowany klientom indywidualnym czyli osób fizycznych, jest najmniej popularną formą finansowania w Polsce. Nieustannie klienci wybierają chętniej kredyt bankowy, który zagościł na stałe wśród najpopularniejszych usług finansowych. Podstawową różnicą między leasingiem konsumenckim a kredytem jest brak praw własności do przedmiotu leasingu przez czas trwania umowy. Podpisując umowę leasingu konsumenckiego, należy pamiętać, aby była ona zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim. Nie może ona obligować klienta do wykupu aktywa po zakończeniu umowy.

Leasing konsumencki jest drogim rozwiązaniem. Nie pozwala ono na korzyści podatkowe znane z sektora firm i przedsiębiorstw. Produkt pochodny od leasingu – abonament jest zdecydowanie bardziej optymalnym rozwiązaniem dla wymagających konsumentów. Zwłaszcza tych których stać na płynne opłacanie miesięcznych rat.

Rodzaje leasingu

Wybór odpowiedniego rodzaju leasingu jest decyzją indywidualną. W dużej mierze zależy od profilu prowadzonej działalności. Inna forma będzie polecana dużej międzynarodowej korporacji, odmienną ofertę uzyska przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wypełniając formularze na stronie leasingodawców jedną z podstawowych informacji jest ta o działalności przedsiębiorstwa, tak aby finansujący mógł zaproponować najlepszą ofertę.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny to popularna  forma finansowania płynności. Przedsiębiorca, który stara się zapewnić jak największą płynność finansową i poszukuje środków na prowadzenie działalności powinien przemyśleć leasing zwrotny. Ta forma finansowania polega na sprzedaży leasingodawcy danego środka trwałego przez leasingobiorcę przy założeniu, że leasingobiorca dalej będzie użytkował dany składnik majątku. Pozwala mu to na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych, które może przeznaczyć na kolejne inwestycje.

Zdecydowanie najbardziej popularny jest leasing zwrotny w nieruchomościach bądź maszynach. Może występować zarówno jako leasing operacyjny jaki i finansowy.

Często jest także stosowany leasing zwrotny techniczny. Polega on na tym, że przedsiębiorca sam nabywa przedmiot ( np. ze względu na skomplikowaną procedurę celną, której boi się firma leasingowa) i za raz po zakupie sprzedaje go firmie leasingowej, która po wystawieniu na nią faktury przelewa przedsiębiorcy środki, które ten spłaca później w ratach.

leasing samochodu
Dostępność samochodów osobowych jak i aut dostawczych znacząco wzrosła dzięki rozwojowi usług leasingu

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny  polega na przekazaniu do użytkowania danego dobra inwestycyjnego na z góry ustalony w umowie czas. Raty leasingowe wliczają się leasingobiorcy w koszt uzyskania przychodów, a amortyzacja jest po stronie firmy leasingowej. Najłatwiej porównać go do najmu. W leasingu operacyjnym użytkownik danego środka trwałego może, ale nie musi mieć zagwarantowanego prawa do wykupu przedmiotu po zakończeniu trwania umowy. Najczęściej jednak dochodzi do tego wykupu, gdyż jest on na symbolicznym poziomie np. 1 %.

Leasing finansowy

Leasing finansowy jest lub właściwie był mniej popularnym. Przedmiot umowy jest ewidencjonowany w księgach leasingobiorcy/korzystającego oraz jest przez niego amortyzowany w trakcie umowy. Po zakończeniu trwania umowy leasingodawca przenosi własność przedmiotu na korzystającego.

Warto rozważyć leasing finansowy w sytuacji, w której jako przedsiębiorca możemy jednorazowo zamortyzować środek trwały, a przez to pomniejszyć sobie zobowiązania podatkowe.

Drugą sytuacją, w której przedsiębiorcy chcą skorzystać z leasingu finansowego to kwestia chęci pokazania środka trwałego w bilansie i jego amortyzacji. Szczególnie duże firmy mogą chcieć poprawić sobie strukturę bilansową poprzez pokazanie dużych pozycji w aktywach, przy jednoczesnym pokazaniu większych zysków. Amortyzacja liniowa będzie powodowała mniejsze odliczanie tego kosztu, co przełoży się na większy zysk dla udziałowców, dla których ten wskaźnik chociażby ze względu na wypłatę dywidend może być bardzo ważny,

Leasing kapitałowy

Leasing kapitałowy to nic innego niż leasing finansowy. Pozwala on leasingobiorcy wliczać w koszty uzyskania przychodu opłaty. Głównie są to:

 • amortyzacja danego środka trwałego,
 • odsetki od rat leasingowych,
 • prowizję,
 • koszt ubezpieczenia użytkowanego aktywa.

Inne

Leasing funkcjonuje jako źródło finansowania na polskim rynku już ponad 25 lat. Dlatego rozróżnia się wiele typów leasingu.

Podstawową kategorią podziału jest podział na leasing

 • operacyjny i
 • finansowy

Ze względu na czas trwania umowy rozróżnia się:

 • leasing długoterminowy (powyżej 5 lat trwania umowy),
 • średnioterminowy (od 3 do 5 lat finansowania),
 • najpopularniejszy czyli krótkoterminowy (zakłada finansowanie do 3 lat).

Na rynku dostępne są oferty dedykowane konkretnym branżom np. rolniczym lub medycznym, które zakładają dofinansowanie ze środków rozwojowych z Unii Europejskiej. Często przedsiębiorstwa te mają konieczność sprowadzania specjalistycznego sprzętu z zagranicy, mamy wówczas do czynienia z leasingiem transgranicznym (np. od dealera lub producenta z Chin).

Jakie branże najczęściej leasingują?

Ogromną popularnością wśród gospodarstw rolnych cieszy się leasing maszyn. Sektor Agro rozwija się intensywnie, stąd potrzeba zaopatrzenia gospodarstw w innowacyjne ciągniki czy kombajny. Rolnicy mogą liczyć na środki unijne na rozwój biorolnictwa. Drugą równie popularną branżą, która decyduje się na leasing są firmy spedycyjne. Głównie te które zajmują się transportem ciężkim. Naczepy nowe i używane stanowią znaczny odsetek w ogóle maszyn i urządzeń leasingowanych.

Równie duże zainteresowanie leasingiem jako formą finansowania jest w segmencie medyczny i kosmetycznym. Małe kliniki i salony często decydują się na leasing specjalistycznych laserów lub urządzeń optycznych. Głównie po to by oferować swoim klientom jak najbardziej innowacyjny produkt. Nie można zapomnieć o branży gastronomicznej, zwłaszcza o małych przedsiębiorstwach w atrakcyjnych punktach turystycznych, które biorą w leasing m.in maszyny do lodów.

Ile kosztuje leasing?

Niejednokrotnie wśród wad leasingu podkreśla się, że jest on zdecydowanie droższą formą finansowania. Obecnie jest to jednak MIT!

Zarówno jak i w kredycie tak i w leasingu kluczowe jest ryzyko kredytowe związane z finansowaniem inwestycji. Leasingodawcy podejmują się często wsparcia przedsiębiorstw, które nie posiadają zdolności kredytowej, wtedy jest  dodatkowa marża płynąca z finansowania inwestycji o podwyższonym ryzyku.

W innym przypadku często okazuje się, że leasing jest tańszą formą lub ma taki sam koszt jak kredyt

Co wpływa na koszt leasingu?

Im większy jest początkowy wkład własny leasingobiorcy, tym mniejsze będą raty leasingowe narzucane przez finansującego. Całkowity koszt leasingu zależy również od przedmiotu umowy leasingowej, innym ryzykiem obarczona jest inwestycja w nieruchomości a zupełnie odmiennym zakup samochodu.

leasing maszyn rolniczych
Dzięki dofinansowaniom unijnym wzrosła dostępność wysoko kwalifikowanych maszyn rolniczych na polskim rynku. Gospodarstwa rolne przechodzą nieustanną modernizację co zwiększa ich konkurencyjność oraz poprawia jakość produkowanych produktów

Leasing a wierzytelności i długi

Wierzytelność definiowana jest jako uprawnienie do żądania danego świadczenia wynikającego z umowy wobec dłużnika, które przysługuje wierzycielowi. Warto przeanalizować jak wygląda sytuacja leasingowa w przypadku, gdy leasingobiorca jest dłużnikiem.

Leasing a BIK

Renomowane firmy leasingowe dbają o minimalizację ryzyka kredytowego przy finansowaniu inwestycji. Firmy, które nie mają swojej historii w Biurze Informacji Kredytowej lub widnieją w niej jako dłużnicy, mają nikłe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o leasing. Istnieją firmy, które przyznają finansowanie firmom bez zdolności kredytowej lub tym, które są dłużnikami, jednak należy liczyć się z kosztem takiego leasingu, oraz mieć na uwadze, że nawet wśród leasingodawców mogą znaleźć się firmy działające w sposób nielegalny.

Leasing a komornik

Zgodnie z polskim prawem komornik ma prawo zająć każdą ruchomość, którą dysponuje dłużnik, bez względu na to, czy jest on jej właścicielem czy nie. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo widnieje w KRD (Krajowy Rejestr Dłużników) i komornik rozpoczyna procedurę zajęcia majątku, to przedsiębiorca ma obowiązek poinformować go o tym, że właścicielem danego środka trwałego jest firma leasingowa. Wówczas nie dojdzie do zajęcia majątku. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że instytucja udzielająca leasingu uniemożliwi licytację danego środka trwałego.

Leasing, kredyt, pożyczka czy może gotówka?

Przedsiębiorca zanim zdecyduje się na źródło finansowania powinien dokonać kalkulacji i rozważyć odmienne źródła finansowania takie jak:

 • kredyt,
 • pożyczka leasingowa
 • kapitał własny.

Zarządzając finansami przedsiębiorstwa warto skalkulować, jakie rozwiązanie zapewni największą płynność finansową przy korzyściach podatkowych.

czat

Leasing czy kredyt?

Leasing jest elastyczną formą, który wymaga nakładów pieniężnych na opłacenie zobowiązań względem leasingodawcy rozłożonych w czasie najczęściej do 5 lat. Kredyt jest zobowiązaniem długoterminowym rozliczanym nawet do 15 – 20 lat. Nie każde przedsiębiorstwo jest w stanie pozwolić sobie na zaciąganie kolejnych kredytów oraz sukcesywne zmniejszanie swojej zdolności kredytowej. Niewątpliwie kredyty są tańszym od leasingu rozwiązaniem. Warto podkreślić, że zdecydowanie łatwiej jest uzyskać finansowanie zewnętrzne w formie leasingu. Proces składania i rozpatrywania wniosków nie jest sformalizowany w takim stopniu jak wnioski kredytowe.

Leasing czy gotówka?

Warto odpowiedzieć na pytanie, kiedy przedsiębiorcy chętnie sięgają po kapitał własny i po gotówkę. Dzieje się tak w momencie podejmowania trudnych do finansowania. Przedsiębiorstwa decydując się na leasing zyskują na korzyściach płynących z ustawy o podatku dochodowym. Z drugiej strony decydując się na leasing zwrotny i sprzedając swój środek trwały odblokowują wolną gotówkę, zwiększając swoją płynność finansową. Mogą przeznaczyć gotówkę na inne zobowiązania np. wobec swoich dostawców. Leasing jest na pewno źródłem finansowania, które warto rozważyć, posiadając dużą ilość gotówki i chcąc zoptymalizować sobie koszty podatkowe. Mając mniej gotówki pozwala na zakup w ratach. Czasami nawet jeżeli wydaje nam się, że damy sobie radę finansowo lepiej skorzystać z leasingu niż z gotówki, gdyż nie ma nic cenniejszego jak bezpieczeństwo płynności finansowej dla firmy. Robiąc inwestycje np. w maszyny nigdy nie wiemy, jakie koszty jeszcze będziemy musieli ponieść np. na surowce, osprzęt itp., a jak wiemy trudno jest oszacować to na samym początku. Lepiej od razu zapobiegać, niż poźniej się prosić.

Leasing za granicą

Leasing przedmiotu od zagranicznego producenta jest oczywiście możliwy, wiele instytucji zakłada spłaty rat nie tylko w walucie polskiej, ale również w euro lub dolarach amerykańskich.

Ważne jest również pamiętać o tym, aby np. maszyny i urządzenia sprowadzane z zagranicy (zwłaszcza z Azji) posiadały odpowiednie certyfikaty świadczące o zgodności z normami unijnymi lub normami jakości. Leasing samochodów z Niemiec robi się coraz bardziej popularny, ponieważ dealerzy oferują leasing bezpośredni wykluczający obecność instytucji finansującej lub refinansującej.

Kalkulator leasingowy

Na przedsiębiorców rozważających leasing, abonament lub kredyt czeka wiele kalkulatorów, które automatycznie obliczają raty leasingowe na podstawie preferowanej wpłaty początkowej, czasu trwania umowy czy też kluczowej – wartości danego środka trwałego. Banki oferują indywidualne rozpatrywanie ofert i doradztwo poprzez platformy, na których przedsiębiorstwo wysyła zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu leasingu oraz swojej działalności – dzięki temu wiele banków dobiera i proponuje konkretne formy leasingu np. operacyjnego, kapitałowego czy też zwrotnego.

Umowa leasingu

Warunki umowy leasingowej zależą w największym stopniu od jego formy (operacyjna, finansowa, zwrotna) oraz od jego przedmiotu. Przedsiębiorca decydujący się na leasing nieruchomości musi być świadom zdecydowanie większej ilości formalności i wszelkiej dokumentacji, które musi przedstawić leasingodawcy.

Każda umowa leasingowa zawiera pewne cechy. Są niezmienne i obejmują wszystkie typy porozumień bez względu na wybraną formę finansowania. Umowa leasingowa jest dwustronnie zobowiązująca (leasingobiorca jest zobligowany do uiszczania odgórnie ustalonych opłat zgodnie z harmonogramem, leasingodawca jest zobowiązany do sfinansowania przedmiotu umowy – danego składnika majątku. Umowa handlowa musi być terminowa tj. zawierać czas trwania finansowania (krótko, średnio lub długoterminowy). Najważniejszą cechą umowy jest fakt, iż musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem jej nieważności.

rzeczywisty koszt leasingu

Wymagane dokumenty

Zależnie od przedmiotu i formy leasingu instytucja finansująca może wymagać przedłożenia przez potencjalnego leasingobiorcę dodatkowych dokumentów.

Pytanie może dotyczyć dokumentów takich jak:

 • zeznanie podatkowe PIT z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,
 • bilans przedsiębiorstwa wraz z rachunkiem zysków i strat,
 • też księgę przychodów i rozchodów.

Decydując się na leasing nieruchomości leasingodawca może prosić o dostarczenie szczegółowej dokumentacji danej nieruchomości np. wypisu z rejestru gruntów i rejestru budynków czy też zaświadczenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nowo powstałe firmy ubiegające się o leasing powinny być gotowe na przedstawienie swojego poręczyciela, który pisemnie zobowiąże się do pokrycia opłat, w przypadku niewypłacalności leasingobiorcy.

Cesja lub rezygnacja z leasingu

Cesja definiowana jest jako umowa cywilnoprawna między cedentem a cesjonariuszem, na mocy której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na obcy podmiot. Taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa w leasingu. Od 2012 roku przepisy pozwalają zrealizować cesję leasingu operacyjnego bardziej elastycznie bez uwzględniania minimalnego wymaganego okresu u nowego leasingobiorcy, co czyni leasing jeszcze bardziej dostępnym i bezpiecznym.

Leasing a kradzież

Co może spotkać przedsiębiorcę, jeśli załóżmy, że leasingowane przez niego auto zostanie skradzione?

Zgodnie z zapisami umowy i ryzykiem utraty przedmiotu leasingu, umowa teoretycznie wygasa wraz z momentem zgłoszenia kradzieży danego aktywa. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty niespłaconych rat miesięcznych pozostałych do końca trwania umowy. Przez cały czas trwania umowy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za użytkowanie danego środka trwałego, a często w przypadku leasingu samochodowego oddania go w stanie idealnym.

Leasing a wykup

Przedsiębiorcy decydując się na leasing – zwłaszcza samochodów – chętnie podejmują się wykupu danego środka trwałego po wygaśnięciu umowy. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub spółki mogą wykupić dane aktywo „prywatnie”, dzięki czemu unikają opodatkowania przy odsprzedaży po upływie pół roku od momentu wykupu bez względu na to, czy faktura wykupu została wystawiona na osobę prywatną czy na przedsiębiorstwo. Wykup pozwala przedsiębiorstwu stać się właścicielem danego środka trwałego po wygaśnięciu umowy.

leasing maszyn budowlanych
Ze względu na dynamiczny rozwój branży budowlanej zapotrzebowanie na leasing maszyn jest wielokrotnie wyższe niż oczekiwano

Podatki i księgowość a leasing

Leasing regulowany jest przez m.in. Kodeks Cywilny, Ustawę o Rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Z podatkowego punktu widzenia rozróżniamy dwie główne formy leasingu: operacyjnego i finansowego, które są podstawą do rozliczenia księgowego.

Księgowanie leasingu

Leasing jako popularne źródło finansowania budzi wiele pytań m.in. jak księgować leasing oraz jak ewidencjonować środki trwałe przyjęte w leasing. Nie ma jednoznacznych odpowiedzi na te pytania, wiele zależy od tego, jak zakwalifikowana będzie umowa leasingowa: jako leasing operacyjny czy jako leasing finansowy.

Główna różnica pojawia się w wykazaniu przedmiotu umowy w środkach trwałych lub wartościach niematerialnych i prawnych w składnikach majątku leasingobiorcy lub leasingodawcy. Decydując się na leasing finansowy, leasingobiorca – korzystający jest zobowiązany do wykazania środka trwałego lub WNiP w swoich księgach. Sytuacja odwrotna zachodzi w leasingu operacyjnym, kiedy to leasingodawca – finansujący wykazuje w swoich księgach przedmiot umowy oraz odpowiada za jego amortyzację.

Podatek VAT a leasing

W przypadku najpopularniejszego z podatków – podatku od towarów i usług VAT – podstawowa różnica podatek VAT doliczany jest do każdej opłaty leasingowej, jeśli przedsiębiorstwo korzysta z oferty leasingu operacyjnego. Wybierając leasing finansowy przedsiębiorca jest zobligowany do zapłaty podatku VAT odgórnie wraz z pierwszą ratą finansową po odbiorze przedmiotu umowy, który ma użytkować.

Jaką firmę leasingową wybrać?

Leasing to umowa finansowa, która wiąże leasingobiorcę i leasingodawcę na okres zazwyczaj kilku lat. Dlatego warto ze szczególną ostrożnością i uwagą wybrać firmę, która ma udzielić finansowania. Przy wyborze firmy leasingowej warto kierować się pozycją rynkową i stabilnością instytucji finansującej. Jest to ważne dlatego, że przedsiębiorstwo to zobowiązane jest do miesięcznego spłacania środka trwałego, którego nie jest właścicielem.

Firmy leasingowe często prezentują nieporównywalne w łatwy sposób oferty zmieniając okres, udział własny czy wykup. Warto wtedy sięgnąć po pomoc profesjonalnego doradcy, który pomoże w analizie i wyborze najlepszej oferty.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze leasingu? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Za taką kalkulację Pani Ala nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a jej otrzymanie nie stanowi żadnego zobowiązania z Twojej strony. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Nie marnuj czasu na wysyłanie ofert do kilkunastu firm. Teraz zrobi to za Ciebie PaniAla. Poproś o zestawienie ofert oraz o:

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
 • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych
 • pomoc w przypadku trudności z uzyskaniem finansowania

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

czat

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł