Jakie są rodzaje leasingu i jak dopasować go do działalności firmy

Istnieją różne rodzaje leasingu. Różnią się między sobą pod względem m.in. Przedmiotu, praw i obowiązków stron. Wiedząc, co to jest leasing i znając jego rodzaje, będzie Ci łatwiej wybrać optymalną formę finansowania zakupu – nie tylko samochodu. 

Admin -
Admin
rodzaje leasingu
blog finansowy

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy wyborze rodzaju leasingu, Pani Ala chętnie wykona dla Ciebie analizę ofert. Dzięki temu unikniesz najczęstszych błędów i podejmiesz najkorzystniejszą (dla siebie) decyzję. 

Czas czytania ok. 6 minut

Z tekstu dowiesz się:

Jaki wybrać?

Leasing jest umową między dwoma podmiotami, w ramach której strona finansująca (leasingodawca) przekazuje leasingobiorcy nabytą wcześniej rzecz (np. samochód) do używania lub używania i pobierania pożytków w zamian za comiesięczne opłaty. Szczegóły tego stosunku prawnego reguluje zawarta umowa leasingowa. Istnieją różne rodzaje leasingu. Poszczególne formy leasingu różnią się między sobą pod względem m.in. przedmiotu i podmiotów umowy, liczby osób biorących udział w transakcji oraz praw i obowiązków stron. Wiedząc, co to jest leasing i znając jego rodzaje, będzie Ci łatwiej wybrać optymalną formę finansowania zakupu – nie tylko samochodu. 

Jeśli prowadzisz firmę i zastanawiasz się, który leasing to rozwiązanie dla Ciebie-Pani Ala chętnie Ci doradzi – wystarczy zacząć czat

Rodzaje leasingu z wykupem

Niektóre rodzaje leasingu umożliwiają nabycie prawa własności do przedmiotu z chwilą zakończenia umowy, np. po zapłacie ostatniej raty lub wykupieniu rzeczy za ustalony na początku procent jej wartości. 

RODZAJE LEASINGU Z WYKUPEM

1.Leasing operacyjny (usługowy)

to najpowszechniejszy rodzaj leasingu samochodowego, prosty w księgowaniu, generujący realne korzyści podatkowe. W kosztach uzyskania przychodu można rozliczyć opłatę początkową, manipulacyjną i raty leasingowe (VAT w 100% lub 50% w zależności od celów wykorzystywania samochodu), a także koszty eksploatacyjne i związane z zakupem polisy. Umowa zawierana jest zwykle na okres co najmniej 24 miesięcy (z reguły nie dłuższy niż 60 miesięcy). Przez ten czas właścicielem przedmiotu jest firma leasingowa (np. bank). Po zakończeniu umowy, korzystający może wykupić przedmiot leasingu za określony procent jego wartości (nawet 1%). Często są to kwoty symboliczne, nieprzekraczające 1000 zł. Z tej formy leasingu samochodu korzysta zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, w tym również przedsiębiorcy niebędący płatnikami VAT.

2.Leasing finansowy (kapitałowy)

formalnie przypomina umowę kredytu, której przedmiotem są nie pieniądze, ale środek trwały. Podatek VAT musi zostać przez leasingobiorcę w całości opłacony z góry, co wymaga dysponowania sporym kapitałem w momencie podpisywania umowy. Część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu. Przedmiot leasingu amortyzuje leasingobiorca. Co do zasady, po zakończeniu umowy, korzystający ma prawo wykupu rzeczy oddanej mu w leasing. Z leasingu finansowego często korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą sfinansować przedmioty objęte niższą stawką VAT (np. sprzęt medyczny). Dla nievatowców, z uwagi na obowiązek zapłaty VAT z góry za całą transakcję i brak możliwości odliczenia tej kwoty, rozsądniejszą opcją wydaje się leasing operacyjny, ponieważ VAT jest w nim rozłożony proporcjonalnie do okresu trwania umowy i doliczony do każdej raty leasingowej (faktury). 

3.Leasing zwrotny

polega na odkupieniu środka trwałego przez firmę leasingową od przedsiębiorcy oraz oddaniu mu tego przedmiotu w leasing. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje jednorazowy zastrzyk gotówki, co pozwala mu zwiększyć lub nawet odzyskać płynność finansową. 

jakie są rodzaje leasingu

Rodzaje leasingu bez wykupu

Kategoria ta obejmuje różne rodzaje umów leasingowych, będących de facto odmianami leasingu operacyjnego, funkcjonującymi na rynku pod nazwą „wynajem długoterminowy pojazdów”. Najem długoterminowy dotyczy przede wszystkim nowych samochodów osobowych, często modeli marek premium z bogatymi opcjami wyposażenia. Leasingi bez wykupu oferowane są przez firmy leasingowe oraz sektor Car Fleet Management (CFM). Po zakończeniu kontraktu, który co do zasady trwa 2-3 lata, leasingobiorca po prostu zwraca przedmiot leasingu finansującemu. Płacona co miesiąc rata, poza marżą, obejmuje utratę wartości przedmiotu w czasie, więc jest znacznie niższa niż w przypadku leasingu z wykupem. Ratę można nieco podwyższyć, by korzystać z usług dodatkowych (serwis, przeglądy, badania techniczne, wymiana opon, ubezpieczenie). Oczywiście leasingobiorca także przy tym rodzaju leasingu ma prawo wykupić przedmiot po zakończeniu kontraktu, ale przez to, że w racie nie spłaca on auta, wykup następuje po cenie rynkowej.

Leasing bez wykupu

Czytaj także:

Leasing nieruchomości czy kredyt- nowa alternatywa

Wykup leasingu w 2021 roku

RODZAJE LEASINGU BEZ WYKUPU

1. Full Service Leasing

– opcja z wszystkimi usługami dodatkowymi w cenie raty (przeglądy, ubezpieczenie, serwis, wymiana opon itd.)

2. Leasing z serwisem

– opcja z wybranymi usługami dodatkowymi w cenie raty

3. Samo finansowanie

– Niepodważalnym plusem najmu długoterminowego jest wygoda i spokój. Najemca samochodu, który wybrał kompleksową usługę, nie musi w zasadzie przejmować się żadnymi sprawami związanymi z bieżącą eksploatacją pojazdu, naprawami, ubezpieczeniem czy późniejszym poszukaniem nabywcy używanego auta. Musi jedynie przestrzegać procedur określonych w umowie (dotyczących m.in. rocznego limitu kilometrów czy postępowania w przypadku kolizji lub awarii) oraz na własny koszt kupować paliwo. 

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki (prywatny) przeznaczony jest dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie wymaga opłaty wstępnej oraz charakteryzuje się ograniczeniem formalności do minimum. Na ten rodzaj leasingu decydują się konsumenci, którzy chcieliby korzystać z nowego samochodu, ale nie posiadają środków na jego zakup, a kredyt lub pożyczka nie wchodzą u nich w grę. 

Może Cię również zainteresować:

karta paliwowa
ubezpieczenia auta w leasingu

Auto w abonamencie – najem długoterminowy

Auto w abonamencie to w praktyce różne rodzaje leasingów z wysokim, ale dobrowolnym wykupem. Płacąc miesięczny abonament, leasingobiorca wprawdzie nie spłaca wartości auta, ale za to nie musi przejmować się ubezpieczeniem, wymianami opon czy kosztami napraw. Celem usługi jest zapewnienie ciągłego obrotu pojazdami – klient po 2-3 latach ma zwrócić używany samochód i wziąć w abonament nowy. Auta w abonamencie oferują jednakowo salony dealerskie w ramach programów finansowania fabrycznego (np. Alfa Romeo Abonament, Fiat Abonament, Hyundai Abonament, Jeep Abonament  czy Volvo Car Easy Lease), jak również firmy leasingowe i flotowe CFM. Oferta skierowana jest do firm i osób indywidualnych. W większości przypadków wpłata własna nie jest konieczna.

leasing czy wynajem

Leasing pośredni i bezpośredni

Ze względu na liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej, wyróżnić można:

 • leasing bezpośredni – gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z leasingobiorcą;
 • leasing pośredni – gdy w transakcji, oprócz producenta i leasingobiorcy, uczestniczy jeszcze co najmniej jeden podmiot, np. wyspecjalizowana firma leasingowa, która nabywa daną rzecz od producenta. To dominująca forma leasingu w Polsce. 

Podsumowanie

Leasing, chociaż kojarzy się przede wszystkim z rozwiązaniem dla przedsiębiorców, coraz częściej stanowi dostępny, korzystny wybór także dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Istnieją różne rodzaje leasingów, przy czym przedmiotem umowy nazwanej „umowa leasingu”, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, mogą być tylko rzeczy (samochody, maszyny, nieruchomości etc.). Przedmiotem umowy o charakterze umowy leasingu mogą być także wartości niematerialne i prawne. Wybór odpowiednio dopasowanej formy finansowania generuje liczne korzyści dla leasingobiorcy, który może niskim kosztem początkowym wejść w posiadanie drogiej rzeczy oraz zoptymalizować obciążenia podatkowe. 

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy przy wyborze rodzaju leasingu, Pani Ala chętnie wykona dla Ciebie analizę ofert. Dzięki temu unikniesz najczęstszych błędów i podejmiesz najkorzystniejszą (dla siebie) decyzję. 

paniala czat
panialaczat

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł