Jak podnieść zdolność kredytową firmy?

Mikro oraz początkujący przedsiębiorcy bardzo często mają problem z niską zdolnością kredytową. W tym artykule, dowiesz się, dlaczego warto wówczas skorzystać z faktoringu lub konsolidacji kredytu i na czym polega ten proces lub usługa.

Admin -
Admin
czat o finansach

Czas czytania ok. 4 minuty

Z tekstu dowiesz się:

Co to jest zdolność kredytowa? 

Aby dobrze zrozumieć procesy zachodzące w bankowości oraz możliwości otrzymania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców, warto na początek rozwiać wątpliwości dotyczące rozróżnienia i nazewnictwa podstawowych pojęć finansowych. Zdolność kredytowa to nic innego, jak gotowość określonej jednostki gospodarczej lub osoby fizycznej do spłaty kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach płatności.

Co wpływa na zdolność kredytową

Oczywiście każda instytucja bankowa ma swoje kryteria wyliczania takiej zdolności, a co ważne inne kryteria mogą uważać jako czynnik decydujący o przyznaniu określonej sumy kredytu. Nie zmienia to jednak faktu, że jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę będzie prawie zawsze: zestawienie przychodów oraz rozchodów firmy, za każdy miesiąc kalendarzowy określonego roku. To dlatego firmy z krótką historią działalności lub małymi przychodami mogą mieć problem z otrzymaniem wysokiej zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową może także wpływać rodzaj branży, w której prowadzimy nasz biznes, ale także dobra, a wręcz nieskazitelna opinia w ZUS, czy US. Bank może, ale nie musi uwzględniać także takie parametry, jak stan cywilny, wiek, wykształcenie oraz poprzednią historię kredytową przedsiębiorcy. Oczywiście im dłuższa historia kredytowa, tym lepiej dla właściciela firmy.

Co da Ci konsultacja z doradcą finansowym

Na takie wsparcie nie decyduje się wielu właścicieli biznesów. Tymczasem taki tok rozumowania może przekreślać szanse nie tylko na przyjęcie dobrej strategii finansowania, ale przede wszystkim również rozwoju dla przedsiębiorstwa. Konsultacja z doradcą finansowym umożliwi nie tylko wyeliminowanie błędów popełnianych na ścieżce początkującego przedsiębiorcy lokującego swój kapitał w określone gałęzie przemysłu, ale również drogę rozwoju przedsiębiorstwa. Doradca finansowy może np. wskazać, jakie zasoby firmy mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla kredytu.

doradca finansowy

Jak poprawić zdolność kredytową firmy?

Zabezpieczenie w postaci majątku firmy

Jedną z możliwości będzie zabezpieczenie kredytu środkami firmy lub majątkiem, który posiada właściciel firmy. Zabezpieczeniem mogą być: majątek w postaci nieruchomości lub środków trwałych (samochód, wyposażenie biura). To bank określa wartość takich środków przeprowadzając analizę przez wycenę certyfikowanych rzeczoznawców. Weź pod uwagę, że wycena banku może różnić się z tą ze stanu rzeczywistego. Zwykle jest to szacunek zaniżony.

Aktywa firmy, lokaty, papiery wartościowe

Zdolność kredytową mogą także poprawić aktywa firmy, czyli gotówka, lokaty lub obligacje i papiery wartościowe. Taka forma zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej pożądana przez banki. Zdajemy sobie jednak sprawę, że początkującym przedsiębiorcom może brakować takich środków.

Faktoring

Można wreszcie zdecydować się również na faktoring, czyli wykup nieprzeterminowanych wierzytelności firm, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Najczęściej faktor zgadza się wykupić wierzytelność firmy wpłacając odpowiednią zaliczkę np. 80% wartości faktury, pomniejszonej o koszty. W ten sposób zobowiązuje się także do pełnienia usług, jak: windykacja należności, wysyłanie monitów, badanie sytuacji finansowej dłużników, prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych faktoranta, czy rozliczanie transakcji między faktorantem a dłużnikiem.

paniala faktoring odwrotny

Uwaga! Okazuje się, że ponad połowa polskich przedsiębiorców ma stały problem z terminowym otrzymywaniem należności wynikających z wystawionych rachunków. Przy niskich kwotach na fakturach udaje im się utrzymać płynność finansową, jednak kłopoty rozpoczynają się wówczas, gdy firma współpracuje z wieloma nierzetelnymi kontrahentami, których zaległości liczone są w tysiącach złotych. Korzystanie z usługi faktoringu jest wówczas jedną z najlepszych opcji na dalsze działanie firmy.

Może Cię zainteresować:

Czy można zrezygnować z polisolokaty?

Pamiętaj, że odpowiednio zarządzane przedsiębiorstwo powinno wykazywać nie tylko zysk, ale także płynność finansową rozumianą, jako zdolność do spłaty bieżących zobowiązań, ale również dokonywania zakupów i korzystania z usług. 

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Najszybciej sprawdzimy ją zamawiając raport ze scoringiem ( jest to punktowa ocena zdolności)ze strony Biura Informacji Kredytowej pobierają go również banki, oceniając zdolność kredytową potencjalnych klientów.

paniala czat
panialaczat

    Admin -
    Admin

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.