BIK czy BIG? Cała prawda o tym, jak sprawdzają nas banki + 2 wskazówki, o których nikt za darmo Ci nie powie

Każdy z nas planując zaciągnięcie nowego zobowiązania finansowego zastanawia się; jak sprawdzić ile mogę dostać kredytu, jakie informacje na mój temat będzie sprawdzał bank. Postaram się odpowiedzieć na 4 z najczęściej zadawanych pytań.

Admin -
Admin

Z artykułu dowiesz się:

W jakich bazach będę sprawdzany? W  BIG`u a BIK`u?

Wiele osób, które nie mają na co dzień styczności z branżą finansową używa tych dwóch wymienionych powyżej skrótów zamiennie, natomiast dotyczą one całkowicie osobnych baz danych -ich zastosowanie jest podobne.

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób i firm. Informacje te dotyczą terminowości spłat kredytów i pożyczek.  Jest to jedyna tego typu baza danych w Polsce.

BIG to skrót od Biuro Informacji Gospodarczej. W Polsce  biur informacji gospodarczej jest kilka i są to:

Gromadzą one i udostępniają informacje dotyczące terminowego opłacania rachunków i faktur przez osoby i firmy, pochodzące z różnych sektorów i branż.

Jakiego rodzaju informacje znajdują się w powyższych bazach? Jakie są różnice między BIG a BIK?

W celu łatwego zrozumienia różnic pomiędzy tymi bazami warto zapamiętać, jakie podmioty zazwyczaj występują w nich roli wierzyciela. 

W przypadku BIK`u zazwyczaj będą to instytucje zajmujące się profesjonalnie finansowaniem czyli, banki, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe, firmy faktoringowe w związku z czym opisywane zobowiązania najczęściej będą dotyczyły umów kredytu, pożyczki faktoringu lub leasingu.

W przypadku BIG`u dane wprowadzane są również przez przedsiębiorców, firmy telekomunikacyjne, dostawców energii, gminy i sądy, wierzycieli wtórnych, osoby fizyczne, więc oprócz zobowiązań charakterystycznych dla bazy BIK będą występować  informacje o niezapłaconych rachunkach, fakturach czy tytułach wykonawczych. 

W poniższej tabeli zostały zobrazowane podstawowe różnice pomiędzy omawianymi bazami danych.

INFORMACJEBIKBIG
Zakres informacji dane o wszystkich czynnych zobowiązaniach kredytowych dane dotyczące opłacania zobowiązań finansowych, rachunków i faktur
Wierzyciele przekazujący dane -banki -firmy pożyczkowe
-firmy leasingowe -firmy faktoringowe
skoki
-wszystkie podmioty wymienione w kolumnie dotyczącej BIG -przedsiębiorcy -firmy telekomunikacyjne -dostawcy energii -gminy i sądy -wierzyciele wtórni -osoby fizyczne
Podmioty których dotyczą przekazywane dane -konsumenci -firmy konsumenci
firmy
Typ wpisywanej informacji -pozytywne i negatywne -pozytywne i negatywne
Czas po którym wierzyciel może wpisać informację negatywną -60 dni po terminie płatności  -30 dni po terminie płatności 
Okres przetwarzania informacji pozytywnych (zobowiązania spłacone bez opóźnień lub do 60 dni od terminu płatności) -od momentu udzielenia finansowania do momentu spłaty -12 lat od momentu spłaty
– w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta
-6 lat w przypadku konsumenta -10 lat w przypadku firmy
Okres przetwarzania informacji negatywnych dotyczących zobowiązani spłaconych po terminie -5 lat
-12 lat- jako dane statystyczne  do przetwarzania których wymagana zgoda klienta
-14 dni- czas na wykreślenie negatywnej informacji
Okres przetwarzania informacji negatywnych o niespłaconym zobowiązaniu od momentu udzielenia finansowania do momentu spłaty -6 lat w przypadku konsumenta
-10 lat w przypadku firmy
Minimalna kwota zobowiązania -kwota dowolna -200 zł w przypadku konsumenta
-500 zł w przypadku firmy

Podsumowując, część danych w BIK i BIG-ach może pochodzić z tych samych instytucji (na przykład dotyczących nie spłaconego w terminie kredytu) natomiast mogą one być przetwarzane w innym momencie i zakresie.

Warto również wspomnieć że BIK współpracuje z jednym z biur informacji gospodarczej – BIG InfoMonitor w wyniku czego BIG InfoMonitor może również zaciągać dane z bazie BIK występując niejako w roli pośrednika dokonującego sprawdzenia dla instytucji finansującej lub innej firmy mającej podpisaną umowę z Biurem Informacji Gospodarczej. Wymaga to jednak zgody osoby, której sprawdzenie dotyczy. 

Wskazówka:  Nie daj się naciąć na usługi firm zajmujących się odpłatnym czyszczeniem BIKu.  Instytucja finansująca ma prawo wpisać negatywną informację do bazy bez zgody klienta i przetwarzać ją przez 5 lat jeśli opóźnienie w spłacie przekroczyło 60 dni oraz  jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania dłużnika o zamiarze przetwarzania tych informacji. W teorii można próbować nakłaniać bank do usunięcia negatywnych wpisów poprzez wykazanie że poinformowanie dłużnika było nieskuteczne. W praktyce jest to jednak bardzo trudnie do udowodnienia.

Na podstawie jakich dokumentów mogą mnie sprawdzać?

W trakcie składania wniosku kredytowego instytucja finansująca zawsze musi mieć naszą zgodę. Wyjątek stanowią zapytanie monitorujące składane przez banki w trakcie obsługi kredytu..

W przypadku bazy BIG klient musi wyrazić zgodę na zaciągnięci informacji o nim przez firmę finansującą. Wierzyciel nie może pozyskać informacji o wiarygodności finansowej potencjalnego klienta bez jego zgody, a każdorazowe upoważnienie zachowuje ważność jedynie przez 30 dni od momentu jego udzielenia.  Do danych zgromadzonych zarówno w BIK, jak i w BIG-ach mają dostęp również konsumenci. Każdy może pobrać raport na swój temat.

Czy wnioskowanie w kilku miejscach pogarsza scoring?

BIK zbiera również informacje dotyczące liczby złożonych wniosków w sprawie przyznania finansowania. Wszystkie zebrane informacje otrzymują ocenę punktową według tak zwanego scoringu BIK.

Trzeba pamiętać, że każdy złożony wniosek to niższa zdolność kredytowa. Na ocenę scoringową BIK wpływa szeregu czynników, jednym z nich jest liczba składnych wniosków kredytowych. Im jest ich więcej, tym gorzej dla nas bo ocena idzie w dół. Jeśli nie składałeś wniosków o kredyt, a widnieją w raporcie BIK, należy to jak najszybciej wyjaśnić. 

Wskazówka: Jeżeli ubiegasz się o finansowanie pobierz osobiście raport na swój temat i prześlij firmie finansującej na etapie wniosku z prośbą aby do etapu wyboru ich oferty nie składali zapytania. Jest szansa że wiele firm (szczególnie prywatnych)  przychyli się do naszej prośby.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ?

Zapytaj Alicję – pierwszą asystentkę finansową wspieraną sztuczną inteligencją, która doradzi i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

ZADAJ PYTANIE

Doradca finansowy

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  faktoring wpraktyce
  Faktoring w praktyce

  Faktoring w praktyce to nie tylko narzędzia polepszające płynność przedsiębiorcy czy też sposób na przyspieszenie płatności poprzez wypłatę zaliczki faktoringowej to również skuteczny sposób na monitoring...

  Zobacz artykuł