3 rzeczy, które uratują małe firmy przed kryzysem w 2021 roku

Przygotuj się na 2021 i poznaj 3 kluczowe zasady, które pomogą małym firmom utrzymać się na rynku. Przede wszystkim wykorzystaj faktoring i uwolnij środki zamrożone w fakturach. Po drugie monitoruj sytuację swoich kontrahentów. Po trzecie ubezpiecz transakcje handlowe.

Admin -
Admin
3 zasady na 2021
czat o finansach

Czas czytania 5 min.

Z tekstu dowiesz się:

Zasada 1: Zastosuj Faktoring i uwolnij środki zamrożone w fakturach

Faktoring zagwarantuje Ci dostęp do gotówki za wystawione faktury nawet w 24 godziny. Jest to jedyna usługa, która uwalnia środki zamrożone w fakturach nie powodując jednocześnie spirali zadłużenia. Zatem szczególnie w czasach kryzysu faktoring jest lekarstwem na płynność finansową, jako stała i pewna forma finansowania, która nie wymaga opłat ratalnych.

Jak działa faktoring

Faktoring to wykup nieprzeterminowanych faktur przez firmę faktoringową (faktora). Przekazujesz faktury faktorowi, a on je finansuje i wypłaca Ci środki na konto. Natomiast Twój klient zobowiązany jest do zapłacenia należności za fakturę firmie faktoringowej i ma na to nawet 90 dni.

Jaki faktoring

Faktury nieopłacone w terminie – co z nimi?

Jeżeli Twój klient spóźnia się w określonych ramach czasowych np. zwykle płaci do 14 dni po terminie płatności – w takiej sytuacji firma faktoringowa przyjmie takiego klienta do faktoringu. Jednak warto pamiętać, że przekazanie do faktoringu kontrahenta, co do którego nie jesteśmy pewni zapłaty jest niewskazane, bo i tak będziemy musieli zwrócić zaliczkę, która otrzymaliśmy od firmy faktoringowej.

Jakie dokumenty są potrzebne do faktoringu

 • zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w ZUS-ie i US
 • wyniki finansowe za ostatnie 2 lata
 • zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w ZUS-ie i US
 • wyniki finansowe za ostatnie 2 lata
 • zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w ZUS-ie i US
 • wyniki finansowe za ostatnie 2 lata
 • zestawienie środków trwałych
 • dane płatników do faktoringu
 • dokumenty dotyczące transakcji- np. umowa, zlecenie, faktury
 •  historia współpracy z płatnikami

Ile kosztuje faktoring w 2021

Cena za faktoring składa się rocznej opłaty przygotowawczej (0-3 % wartości limitu finansowania ) i wynagrodzenia od faktur przekazywanych do faktoringu.  Zdarzają się też umowy, które są oparte na abonamencie –  czyli stała opłata miesięczna. Część firm faktoringowych stosuje również w swoich umowa opłatę od niewykorzystanego limitu finansowania. Oprócz tych podstawowych opłat większość firm faktoringowych stosuje również dodatkowe opłaty jak. np. opłata za aneks do umowy, opłata za przyjęcie nowego płatnika do faktoringu.  Koszty te wynoszą zazwyczaj od 50,00 zł do 500,00 zł.

Przeczytaj także:

Zasada 2 – sprawdź swoich kontrahentów

Wiedza na temat dalszego rozwoju naszego klienta lub skali ryzyka z jakim mamy do czynienia jest kluczowa. Dlatego raz na jakiś czas zawierając kluczowe transakcje korzystaj z raportów handlowych przygotowywanych przez wywiadownie gospodarcze. Bazując na wiedzy finansowej specjalistów analizy finansowej otrzymasz prognozy, które pozwolą Ci rzetelnie ocenić prawdopodobieństwo upadku firmy, z którą zaczynasz współpracować.

Wywiadownie gospodarcze w Polsce

Największe wywiadownie gospodarcze działające w Polsce to m.in. Coface, Bisnode, InfoCredit, Polska Wywiadownia Gospodarcza, Creditreform Polska, CRIF.

czat o fianasach

Wywiadownia gospodarcza cennik

Specjaliści od białego wywiadu już za kilkaset złotych dostarczą raport na temat kontrahenta czy firmy konkurencyjnej. I tak np. Podstawowa informacja może kosztować 30 zł za 24 godzinny dostęp do danych rejestrowch, danych teleadresowych, ratingu, wykresów z najważniejszymi pozycjami sprawozdań finansowych z ostatnich lat.

500 zł za przygotowanie poszerzonego wywiadu gospodarczego, gdzie znajdują się takie informacje jak ilość, marka  i rocznik zarejestrowanych pojazdów, maszyn i urządzeń.

Ceny bardziej szczegółowych raportów mogą wynosić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto też rozważyć opcję stałej współpracy z firmą zajmującą się wywiadami gospodarczymi i zdecydować się na płatność za regularne usługi w abonamencie.

Raport handlowy- co nam powie o kontrahencie

Jest to najważniejsze źródło informacji gospodarczych o firmach, takie jak:

 • dane teleadresowe podmiotu.
 • dane rejestrowe m.in. skład kierownictwa, uprawnienia do reprezentacji, skład rady nadzorczej
 • historię przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, udział w rynku, kluczowi klienci, najważniejsi dostawcy
 •   posiadane nieruchomości, kapitał, zatrudnienie
 • realizowane lub planowane inwestycje, fuzje lub przejęcia
 • wypłacalność, ocena płatności, postępowanie windykacyjne
 • ocena zdolności kredytowej
 • terminowość regulowania zobowiązań
 • analiza wyników finansowych podmiotu na tle sektora
 • Zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego

Najważniejsza wartością raportu handlowego są rekomendacje do współpracy z danym partnerem handlowym. Pozwalają one sprawnie ocenić najbliższa przyszłość firm.

Zasada 3 ubezpiecz tranzakcje handlowe

Udzielając kontrahentom kredytu kupieckiego ponosimy ryzyko, że nie odzyskamy należności. Dlatego powstała narzędzie, które zabezpiecza sprzedającego oraz jego  usługi i towary przed niewypłacalnością klienta.Jak to działa ubezpieczenie transakcji handlowej? Gdy klient nie zapłaci na czas za usługi lub towary ubezpieczyciel zapewnia pokrycie należnych wierzytelności przez ustalony okres, dzięki czemu nie płacimy płynności finansowej. Co więcej w ofercie firm oferujących ubezpieczenie od transakcji handlowych istnieje możliwość monitorowania i raportowania na bieżąco sytuacji klienta.

paniala czat
panialaczat

źródło:

Wikipedia,

www.eulerhermes.com/pl,

Bizsnode.pl

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.