Zator płatniczy. 3 efektywne sposoby jak mu przeciwdziałać

Zator płatniczy w firmie to sytuacja w której zadłużenie podmiotu skumulowało się, a ponadto „przeszło” na kolejnych powiązanych ze sobą kontrahentów. Tego typu zdarzenia mogą być spowodowane losowymi problemami z płynnością finansową jednego z kontrahentów w łańcuchu dostaw lub występują celowo, w wyniku zaplanowanych działań. Jakie skutki dla działalności bieżącej firmy ma zator płatniczy? W […]

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Zator płatniczy w firmie to sytuacja w której zadłużenie podmiotu skumulowało się, a ponadto „przeszło” na kolejnych powiązanych ze sobą kontrahentów. Tego typu zdarzenia mogą być spowodowane losowymi problemami z płynnością finansową jednego z kontrahentów w łańcuchu dostaw lub występują celowo, w wyniku zaplanowanych działań.

Jakie skutki dla działalności bieżącej firmy ma zator płatniczy?

W sytuacji gdy zator płatniczy trwa kilka tygodni, jego negatywne efekty dotykają wszystkie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, którego dotyka zator. Przede wszystkim zatory rodzą problemy z terminową zapłatą zobowiązań wobec pracowników. Dodatkowo powstaje ryzyko braku środków finansowych na funkcjonowanie działalności podstawowej firmy np. produkcji.

Czy istnieje idealne lekarstwo na zator płatniczy?

Nie ma jednego unikatowego rozwiązania, które może uchronić płynność finansową przedsiębiorstwa. Aby uchronić się przed ryzykiem związanym z zatorami płatniczymi, należy dywersyfikować źródła finansowania. Jednym z efektywnym rozwiązań jest faktoring w firmie.

Na czym polega usługa faktoringowa?

Faktorant – przedsiębiorstwo – sprzedaje swoje wierzytelności faktorowi (wyspecjalizowana instytucja finansowa). Firma wówczas otrzymuje środki pieniężne na rzecz niezapłaconych przez kontrahentów faktur sprzedaży. Niestety wiele przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z usług faktoringowych po fakcie.

Kiedy warto rozważyć skorzystanie z faktoringu?

Jako źródło finansowania faktoring powinien być stałym elementem strategii finansowej, by przyniósł oczekiwane korzyści. Lukę finansową powstałą w wyniku odroczonych terminów płatności, można zapełnić, zanim zostanie zachwiana płynność finansowa firmy. Wówczas przedsiębiorstwo posiada terminowe wpływy środków pieniężnych stosunkowo niewielkim kosztem.

A co jeśli faktoring nie wchodzi w grę?

Warto rozważyć usługi firmy windykacyjnej, która będzie dochodzić roszczeń od kontrahentów. Windykacja, czyli dochodzenie własności za pomocą środków dozwolonych prawnie, jest negatywnie kojarzona przez przedsiębiorców, ponieważ może przyjąć postać sądową i prowadzić do egzekucji komorniczej.

Firmy faktoringowe jako element swoich usług oferują monitorowanie dłużników. Jest to nic innego niż windykacja polubowna.

Warto pamiętać również, iż faktoring- poza finansowaniem – posiada również istotne zalety. Są to: inkaso, monitoring oraz ewentualne przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika.

    Pani Ala - Asystentka finansowa
    Pani Ala Asystentka finansowa

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.