5 sposobów na… upadłość firmy

Każda firma przeżywa trudne momenty swojej działalności. Upadłość firmy może wynikać zarówno z popełnonych błędów zarządczych jak i z czynników niezależnych. Nie każda inwestycja lub restrukturyzacja musi być udana. Istnieją jednak sposoby na usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa i zapobieganie potencjalnej upadłości firmy czy bankructwa przedsiębiorstwa. Instrumenty finansowe poprawiające płynność finansową i zwiększające kapitał obrotowy firmy […]

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Każda firma przeżywa trudne momenty swojej działalności. Upadłość firmy może wynikać zarówno z popełnonych błędów zarządczych jak i z czynników niezależnych. Nie każda inwestycja lub restrukturyzacja musi być udana. Istnieją jednak sposoby na usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa i zapobieganie potencjalnej upadłości firmy czy bankructwa przedsiębiorstwa.

Instrumenty finansowe poprawiające płynność finansową i zwiększające kapitał obrotowy firmy są dostępne na rynku bankowości firmowej od lat. Umiejętne jednak z nich korzystanie nie jest powszechne na Polskim rynku. Zacznijmy jednak od płynności finansowej.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa firmy odzwierciedla jej zdolność do spłaty bieżących zobowiązań krótkoterminowych. To od tego wskaźnika zależy, czy pracownicy dostaną terminowo wynagrodzenie a dostawcy pokrycie faktur. Jako element analizy finansowej płynność rozpatrywana jest na równi z zyskiem wypracowywanym przez przedsiębiorstwo, ponieważ nawet generująca zysk firma, może narzekać na brak środków pieniężnych.

Upadłość firmy w tym kontekście jest rozumiana jako utrata płynności finansowej.

Jaki wpływ na sprawozdanie finansowe ma płynność finansowa?

Brak płynności finansowej przedsiębiorstwa ma bezpośredni wpływ na jego kondycję. Jest jak już wspomniano wyżej bezpośrednim czynnikiem prowadzącym do upadłości firmy.

W jaki sposób można zapobiec utracie płynności finansowej i upadłości firmy?

Tradycyjną formą finansowania działalności bieżącej jest odnawialny kredyt bankowy z przyznanym limitem na bieżącym rachunku firmowym. Działa on analogicznie jak debet na koncie osobistym. Po spłacie powstałego zobowiązania, na koncie odblokowują się kolejne środki do wykorzystania.

Kredyt bankowy rozpatrywany jest jako pierwsze narzędzie w przypadku gdy upadłość firmy wydaje się być realna. Nie zawsze sytuacja musi zajść aż tak daleko. Jeśli problemem są niezapłacone faktury, płynność finansową przedsiębiorstwa można poprawić za pomocą faktoringu.

Faktoring

Wśród alternatywnych form bezpośredni wpływ na płynność finansową ma faktoring. W polskim prawie faktoring figuruje jako umowa nienazwana – na próżno szukać jego definicji w Kodeksie Cywilnym lub ustawach.

Jako usługa finansowa faktoring funkcjonują jako hybryda cesji wierzytelności oraz umowy zlecenie, a jego istotą jest sprzedaż wierzytelności przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej instytucji faktoringowej tzw. faktorowi (w Polsce najczęściej banki komercyjne).

Faktoring niepełny

Przedsiębiorstwo może finansować swoją działalność faktoringiem niepełnym tzw. nieprawidłowym. Ryzyko niewypłacalności dłużnika (firma, której faktorant wystawił fakturę sprzedaży) pozostaje po stronie sprzedawcy wierzytelności – faktoranta.

Ponosząc większe ryzyko, przedsiębiorstwo ponosi niższe koszty usługi finansowania. Faktoring niepełny z ryzykiem niewypłacalności jest zalecaną usługą dla firm, które mają na celu poprawę płynności finansowej.

Faktoring pełny

Dla firm, które nie chcą ponosić ryzyka należności nieściągalnych dedykowana jest droższa usługa – faktoring pełny. Wówczas faktor – bank – ponosi pełne ryzyko niewypłacalności. Forma ta jest zalecana przedsiębiorstwom, które współpracują z nowopowstałymi firmami.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany to usługa, w której ryzyko jest równomiernie dzielone między faktora (finansujący) i faktoranta (finansowany).

Prowadząc biznes oparty na międzynarodowej wymianie handlowej poziom ryzyka niewypłacalności kontrahenta rośnie. Usługa ta oparta jest na dyskoncie lub redyskoncie wierzytelności powstałych w wyniku transakcji handlowych.

Forfaiter – czyli bank – wykupuje należności terminowe od przedsiębiorstw w zamian za środki pieniężne pomniejszone o wartość odsetek.

    Pani Ala - Asystentka finansowa
    Pani Ala Asystentka finansowa

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.