Jak wybierać ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży szkolnej

W trosce o dobro naszych najbliższych decydujemy się na ubezpieczenie dziecka. Dzieci w wieku szkolnym lub już jako pełnoletni studenci są narażone na wiele zagrożeń płynących ze wzmożonej aktywności fizycznej. Jakie alternatywy mają rodzice, którzy chcieliby zabezpieczyć finansowo swoje potomstwo na losowy wypadek? Rodzic ma szeroki wybór – od ubezpieczenia NFZ po dodatkowe ubezpieczenia szkolne czy posagowe.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
ubezpieczenie dziecka

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia dla dziecka ? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

ubezpieczenie dziecka

Ubezpieczenie szkolne dla dzieci

Wraz z nadejściem września i – co za tym idzie – roku szkolnego większość rodziców staje przed wyborem odpowiedniego ubezpieczenia. Placówki szkolne wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom, oferując pośrednio ubezpieczenia grupowe w wybranym przez szkołę towarzystwie ubezpieczeniowym.

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe? Ubezpieczenie szkolne nie należy jednak do grupy ubezpieczeń obowiązkowych jak np. ubezpieczenie OC. Dzieci i młodzież szkolna przystępują do ubezpieczeń grupowych dobrowolnie. Rodzic powinien mieć jednak na uwadze, że warto objąć swoje potomstwo dodatkowym ubezpieczeniem NNW lub innym pakietem ochronnym, aby w razie wypadku uzyskać świadczenia finansowe potrzebne na leczenie dziecka.

Grupowe i indywidualne ubezpieczenia szkolne dla dzieci

Pierwsza wywiadówka w nowym roku szkolnym oznacza dla rodziców wysłuchanie oferty ubezpieczenia grupowego. Jest to najpopularniejsza forma dodatkowej ochrony dzieci i młodzieży szkolnej. Niewątpliwą korzyścią tego typu pakietów polis jest niska składka ubezpieczeniowa przy szerokim zakresie ubezpieczenia i minimum formalności. Ubezpieczyć dziecko można za pośrednictwem wychowawcy w szkole, sekretariatu szkolnego lub przez stronę internetową. Ubezpieczenie grupowe od nieszczęśliwych wypadków działa w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach wyższych. Co ważne, część szkół w swoim regulaminie ma zapis o obligatoryjnym posiadaniu ubezpieczenia NNW – jest to praktyka często spotykana w szkołach prywatnych.

Samodzielnie ubezpieczenie dzieci

Niektóre oferowane przez szkołę ubezpieczenia NNW okazują się niewartościowe. Nie chronią wystarczająco dziecka, a świadczenia wypłacane w przypadku np. złamanej nogi okazują się niewystarczającą rekompensatą. Dla przezornych rodziców istnieje możliwość samodzielnego ubezpieczenia NNW dziecka – gwarantuje to wysokiej jakości ochronę. Indywidualne polisy na dziecko można zakupić w pakiecie ubezpieczeniowym, np. w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania lub domu.

Miesięczne składki indywidualnych i grupowych ubezpieczeń szkolnych zaczynają się już od 30 zł brutto.

Co obejmuje szkolne ubezpieczenie dziecka?

Szkolne ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej nie zaskakują pozytywnie rodziców sumą wypłacanych świadczeń finansowych w przypadku uszczerbku na zdrowiu ich dziecka. Sumy ubezpieczeniowe ubezpieczeń szkolnych opiewają z reguły na 10 000 zł. Odszkodowania wypłacane są metodą procentową, np. złamanie ręki wyceniane jest na 7% sumy ubezpieczenia. Śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest równoznaczna ze 100% wypłatą świadczenia z polisy. Zakres ubezpieczenia szkolnego obejmuje też użądlenia lub ugryzienia.

Ubezpieczenie NNW i ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenie szkolne NNW obejmuje odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwych wypadków nie tylko na terenie szkoły, lecz także podczas wycieczek szkolnych i trwa również w okresie wakacyjnym. Do ubezpieczeń szkolnych można dokupić w pakiecie ubezpieczenie assistance, dzięki któremu dziecku gwarantuje się wizyty lekarskie, transport medyczny czy konsultacje psychologiczne. Dodatkowe pakiety oferują również zasiłki dzienne na czas nieobecności dziecka w szkole.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka

Ubezpieczenie NNW zapewnia całodobową ochronę dziecka względem następstw nieszczęśliwych wypadków losowych. Na taką polisę mogą się zdecydować rodzice dzieci i młodzieży do 26 roku życia. Co ciekawe i ważne w przypadku aktywności fizycznej dzieci, NNW obejmuje zasięgiem wypadki i kontuzje związane z wyczynowym sportem uprawianym na terenie całego świata. Polisa gwarantuje pomoc finansową nie tylko, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, ale też wtedy, gdy jego rodzice umrą. Jest także pomocna w przypadku zachorowania dziecka na sepsę i inne choroby powodujące jego nieobecność w szkole.

Ubezpieczenie dziecka w przypadku wyjazdu za granicę

Doskonałym rozwiązaniem dla rodziców, którzy często wyjeżdżają z dziećmi na zagraniczne wakacje, jest ubezpieczenie turystyczne dla dziecka. To forma zabezpieczenia zdrowia dziecka i zarazem portfela rodziców. Wypadki, choroby czy zatrucia zdarzają się często. Ubezpieczenie szkolne – w zależności od wariantu – nie musi obejmować zagranicznych wojaży. W przypadku wyjazdu wakacyjnego z biurem podróży to organizator przygotowuje pakiety ubezpieczeń turystycznych, które mają chronić dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Przy wyjeździe zagranicznym na własną rękę zbawiennym może się okazać ubezpieczenie turystyczne dziecka, ubezpieczenie roweru lub bagażu.

Ubezpieczenie posagowe

Ubezpieczenie posagowe ma dwa różne cele. Jednym z nich jest funkcja oszczędzania. Polega ona na budowaniu kapitału dla dziecka na wypadek śmierci jego rodziców. Z zabezpieczenia finansowego można skorzystać jednak w każdym momencie oszczędzania. Taka forma ubezpieczenia jest przydatna, gdy rodzic wysyła dziecko na studia lub chce sfinansować mu np. wesele. Ubezpieczenie posagowe gwarantuje docelowo świadczenia finansowe, gdy rodzice ulegają śmiertelnemu wypadkowi. Wówczas dziecko może w odpowiednim momencie rozpocząć samodzielne życie, posiadając zaplecze finansowe.

Opcje wykupienia ubezpieczenia dla niemowląt

Narodziny dziecka to niezwykłe przeżycie dla rodziców. Pojawienie się niemowlęcia w rodzinie niesie za sobą szereg nieprzespanych nocy, uśmiechów, a także formalności związanych z ubezpieczeniem dziecka. Ustawodawca przewidział obligatoryjne zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego matki lub ojca. Oznacza to konieczność płacenia składek ubezpieczeniowych przez zakład pracy jednego z rodziców. W przypadku osób bezrobotnych płatnikiem jest Skarb Państwa (poprzez Powiatowy Urząd Pracy lub szkołę wyższą). Na zgłoszenie niemowlaka do ubezpieczenia rodzic ma siedem dni od narodzin. Niemowlęta uczęszczające do żłobków mogą zostać objęte dodatkową ochroną z tytułu ubezpieczenia szkolnego.

ubezpieczenie dziecka
Obowiązkiem jest ubezpieczyć dwoje nowo narodzone dziecko. Należy tego dokonać do 7 dni od daty urodzenia.

Ubezpieczenie dziecka pełnoletniego

Pełnoletnie dziecko do 26 roku życia w przypadku podjęcia dalszej edukacji nadal może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, które przysługuje jednemu z jego rodziców. Dziecko, które zakończy edukację na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, powinno być zgodnie z legislacją ogłoszoną przez ustawodawcę wyrejestrowane z ubezpieczenia rodziców.

Jak wyrejestrować dziecko z ubezpieczenia? Wyrejestrowania dokonuje się za pomocą druku ZUS ZCNA w ciągu tygodnia od momentu utraty warunków podlegania do ubezpieczenia.

Umownie przyjmuje się, że każde dziecko po ukończeniu 18 roku życia traci możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli wraz z osiągnięciem pełnoletności nie podejmie się dalszej edukacji.

Typ zatrudnienia a ubezpieczenie dziecka

Kontrolę nad liczbą Polaków i ich potomstwa zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego sprawują:

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na bazie informacji o ubezpieczeniach społecznych Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje aktualizację Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Informacje o liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczenia musi udostępnić pracodawca, który odprowadza odpowiednie składki. Istotą podlegania do ubezpieczenia jest rodzaj zawartej z pracodawcą umowy bądź rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie dziecka a własna działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą, ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego m.in.:

 • swoje dziecko, dziecko współmałżonka, dziecko adoptowane, wnuka lub obce dziecko (o ile zostało przyznane prawo do opieki),
 • obecnego małżonka.

Można więc śmiało zgłosić swojego potomka do ubezpieczenia zdrowotnego bez opłacania wyższych składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie dziecka u pracodawcy

Pracownik – o ile z tytułu zawartej umowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego – może zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego przez pracodawcę. Dziecko powinno zostać zarejestrowane jako ubezpieczone maksymalnie siedem dni po jego narodzinach i wyrejestrowane w chwili uzyskania pełnoletności. Jeśli dziecko w wieku od 18 do 26 lat kontynuuje naukę na uczelni wyższej, przysługuje mu prawo do dalszego korzystania z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dziecka a praca za granicą

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie koordynowania zabezpieczeń społecznych dziecko i rodzina mogą podlegać ubezpieczeniu na terenie Polski2.

Ubezpieczenie dziecka w przypadku bezrobotnych rodziców

Na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezrobotni niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów podlegają ubezpieczeniu społecznemu. Dzieje się tak z tytułu bycia zarejestrowanym w Urzędzie Pracy.

Wówczas mogą zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci:

 • do 18 roku życia (jeśli dziecko nie kontynuuje nauki po szkole ponadgimnazjalnej),
 • do 26 roku życia (jeśli dziecko jest studentem).

Podsumowanie

Każde dziecko do ukończenia 18 roku życia obligatoryjnie musi zostać zgłoszone do świadczeń społecznych, w tym koniecznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Pełnoletnie dzieci, które kontynuują naukę, mogą korzystać z ubezpieczenia członków rodziny – rodziców. Rodzice w akcie przezorności i zagwarantowania dzieciom jak najwyższej opieki przy ryzyku nieszczęśliwych wypadków i chorób powinni zatroszczyć się dla swoich pociech o dodatkowe polisy, które ratują portfel rodziny w wypadkach losowych.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze firmy faktoringu ? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

ubezpieczenie dziecka

Wyślij formularz

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.