Jak wybrać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)?

drowie i bezpieczeństwo to jedne z najbardziej cenionych wartości. Niestety wypadki chodzą po ludziach i czasem nie da się ich uniknąć. Jak zabezpieczyć przed nimi siebie i najbliższych? Najważniejsze to mieć dobre ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Poznaj obecne ubezpieczenia NNW

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
ubezpieczenia nnw

Czym są ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza przed następstwami nieszczęśliwych wypadków np.:

 • podczas podróżowania autem bądź motocyklem,
 • w szkole,
 • w pracy,
 • w domu,
 • na wycieczce,
 • podczas uprawiania sportu.

Ubezpieczenie NNW a ubezpieczenie na życie

Jest to rodzaj ubezpieczenia osobowego, które – podobnie jak ubezpieczenie na życie – zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

Jaka jest różnica pomiędz ubezpieczeniem NNW a ubezpieczeniem na życie?
Różnica polega na tym, że powstanie prawa do świadczenia zależy od doznania nieszczęśliwego wypadku. To, czy ubezpieczyciel uzna dane zdarzenie za wypadek, określone jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak uzyskać ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW można wykupić osobno bądź otrzymać w pakiecie jako dodatek do:

 • ubezpieczenia mieszkania,
 • ubezpieczenia samochodu (ubezpieczenia OC),
 • ubezpieczenia turystycznego,
 • ubezpieczenia narciarskiego,
 • ubezpieczenia motocyklu,
 • zielonej karty OC (jeśli rejestracja samochodu została dokonana w Polsce).

Ważne! Świadczenia z tytułu NNW kumulują się. Jeżeli posiadamy tego typu ubezpieczenie w kilku firmach, w razie wypadku w każdej z nich możemy starać się o wypłatę odszkodowania.

Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne – ubezpieczony sam decyduje o wykupieniu polisy. Ma także wpływ na rodzaj ubezpieczenia i może je wybrać pod kątem ogólnych warunków, sumy ubezpieczenia czy wysokości składek.

Dobrze brać to pod uwagę, wykupując np.:

 • ubezpieczenie dziecka w szkole,
 • ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy.

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń NNW

Wyróżniamy kilka rodzajów ubezpieczeń NNW. Mogą być one podzielone m.in. ze względu na miejsce zaistnienia ewentualnego wypadku:

 • szkolne,
 • mieszkaniowe,
 • komunikacyjne.

Firmy ubezpieczeniowe oferują także ubezpieczenia:

 • indywidualne,
 • grupowe.

Szkolne ubezpieczenie NNW

Wykupienie NNW szkolnego dla ucznia jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe. Polisy sprzedawane w szkołach są zwykle niedrogie. Składka wynosi najczęściej poniżej 50 zł za cały rok szkolny. Wielu rodziców bez zastanowienia wykupuje takie ubezpieczenie, nie zapoznając się nawet z OWU. Tymczasem zakres ubezpieczenia może być niewystarczający (przykładowo nie obejmuje drogi ze szkoły do domu), a sumy odszkodowania zbyt niskie.

Indywidualne ubezpieczenie szkolne

Niezależnie od tego, jak zakup ubezpieczenia przedstawia szkoła, wybór ubezpieczyciela i konkretnej oferty powinien należeć do rodziców. To opiekunowie znają dziecko najlepiej, wiedzą, jak spędza wolny czas, jakie uprawia sporty i na jakie choroby cierpi. Sami decydują także o wysokości składki, którą są gotowi zapłacić. Pod tym kątem należy dobrać zakres szkolnego ubezpieczenia NNW. Najlepszym rozwiązaniem jest przejrzenie różnych ofert i wykupienie indywidualnego ubezpieczenia szkolnego NNW.

Mieszkaniowe ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie mieszkaniowe NNW to inaczej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dołączone do pakietu ubezpieczenia majątkowego. Wykupując polisę na nieruchomość łącznie z NNW dla wszystkich członków rodziny, można liczyć na wysokie sumy zabezpieczenia i szeroki zakres ochrony.

Jeżeli zależy nam na ubezpieczeniu gwarantującym ochronę w razie nieszczęśliwych wypadków w domu, możemy zdecydować się na mieszkaniowe ubezpieczenie assistance. Taka polisa zapewnia np.:

 • szybką pomoc medyczną,
 • opiekę nad dziećmi i zwierzętami,
 • pomoc techniczną w razie awarii instalacji,
 • ochronę mienia.

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie często oferowane jest w pakiecie z polisą OC na samochód.

Należy pamiętać, że świadczenie z tytułu komunikacyjnego NNW wypłacane jest w sytuacji, gdy do wypadku doszło w trasie:

 • w czasie jazdy,
 • podczas wsiadania bądź wysiadania z pojazdu,
 • w trakcie przebywania w aucie (także w czasie postoju),
 • podczas naprawy pojazdu na trasie,
 • w czasie załadowywania bądź rozładowywania auta.
ubezpieczenia nnw
W życiu nie wiesz, gdzie, co, jak i kiedy Ci się może przydarzyć. Dlatego powstało ubezpieczenie nnw, które ochroni Ciebie i Twoich bliskich od następstw nieszczęśliwego wypadku.

Wypadek a ubezpieczenie NNW

Jeśli kierowca nie posiada takiego ubezpieczenia, a spowoduje wypadek, wówczas nie należy mu się odszkodowanie z tytułu OC. Świadczenie otrzymają wyłącznie poszkodowani, którzy z jego winy ucierpieli w wypadku bądź uszkodzili swój pojazd. Koszty leczenia, rehabilitacji, a także naprawy bądź zwrotu kosztu pojazdu (w przypadku szkody całkowitej1) mogą być wysokie. Aby kierowca mógł zabezpieczyć siebie i swoje auto – niezależnie od tego, kto spowoduje wypadek – powinien posiadać ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie AC.

Zawierając umowę z ubezpieczycielem, warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia NNW. Wraz z nią wzrasta szansa na wyższe świadczenia powypadkowe nawet przy niewielkim uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?

Grupowe ubezpieczenia NNW to propozycja dla pracowników firm i większych zakładów pracy. Pracodawcy proponują je często w ramach dodatkowej ochrony. Tego typu umowy na ubezpieczenia dla firm i placówek publicznych zawiera się na preferencyjnych warunkach ze względu na dużą liczbę ubezpieczanych osób. Dzięki temu składki nie są wygórowane. Należy jednak przyjrzeć się uważnie sumom ubezpieczenia – mogą być niskie, w związku z czym wypłacane świadczenia również nie będą satysfakcjonujące dla poszkodowanego.

Co jest lepsze – ubezpieczenie indywidualne czy grupowe?
Ubezpieczenie grupowe może mieć także ograniczony zakres, np. obejmować tylko wypadki w miejscu pracy oraz w drodze do firmy. Nie raz o wiele lepsze warunki można uzyskać, decydując się na zakup ubezpieczenia indywidualnego. Składka będzie droższa, za to suma odszkodowania w razie wypadku pozwoli na pokrycie najważniejszych kosztów związanych z leczeniem czy rehabilitacją.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Koszt składki na ubezpieczenie NNW zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wysokości świadczeń wypłacanych w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Liczy się także to, czy ubezpieczenie wykupywane jest grupowo, czy indywidualnie. Cenę polisy mogą zwiększać dodatkowe składniki pakietu NNW, np. uwzględnienie wypadków na skutek wyczynowego uprawiania sportu.

Ceny polis zaczynają się od 30 zł za roczne ubezpieczenie przy świadczeniach w wysokości 10–20 tys. zł w przypadku śmierci bądź poważnego uszczerbku na zdrowiu. Przy zwiększeniu składki o 100 zł świadczenia z tytułu ubezpieczenia wzrastają do 50–75 tys. zł.

Na jak długo wykupuje się ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków wykupuje się maksymalnie na 12 miesięcy. Przy zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego NNW połączonego z polisą OC również podpisujemy umowę na rok. Jeżeli jednak zdecydujemy się na zakup NNW kilka miesięcy po zawarciu umowy OC, wówczas ubezpieczyciel odpowiednio zmniejszy składkę za NNW.

Jak ubiegać się o odszkodowanie NNW?

Po wypadku należy zgłosić szkodę z ubezpieczeń NNW. Wzór takiego wniosku znajdziemy w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego bądź na jego stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, m.in.:

 • dokument tożsamości ubezpieczonego,
 • dokumentację medyczną (np. wypis ze szpitala, z przebiegu leczenia i rehabilitacji),
 • prawo jazdy, dowód rejestracyjny, notatkę policyjną, jeśli doszło do wypadku komunikacyjnego,
 • protokół BHP, jeśli doszło do wypadku w miejscu pracy,
 • odpis aktu zgonu oraz zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu (w przypadku śmierci ubezpieczonego).

Jak zgłosić szkodę?

Zazwyczaj szkodę można zgłosić na kilka sposobów:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty,
 • telefonicznie,
 • drogą e-mailową.

Wypłata odszkodowania z kilku polis NNW

Wniosek o świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku można złożyć wszędzie, gdzie wykupiliśmy ubezpieczenie NNW. Jednak to, czy ubezpieczyciel zdecyduje się wypłacić nam pieniądze, zależy przede wszystkim od warunków ubezpieczenia. Dlatego warto zapoznać się z OWU za każdy razem przed wykupieniem polisy, a także po wypadku, kiedy zechcemy zgłosić się po wypłatę świadczeń.

Odszkodowanie NNW a zadośćuczynienie

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o wypłatę odszkodowania od:

 1. sprawcy wypadku drogowego,
 2. jego ubezpieczyciela w ramach polisy OC,
 3. towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu zawartego ubezpieczenia NNW.

W związku z tym niektórzy ubezpieczyciele zmniejszali kwotę odszkodowania o wcześniej wypłaconą sumę świadczeń z ubezpieczenia NNW. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2005 roku towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą dokonywać potrąceń kwoty odszkodowania2. Osoba poszkodowana może starać się o uzyskanie świadczeń z obu tytułów w pełnej wysokości.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie NNW?

Dobre ubezpieczenie NNW to takie, które zapewnia wysokie odszkodowania w razie wypadku. Co więcej, powinno ono zawierać szeroki zakres ochrony, najlepiej przez 24 godziny na dobę, na terenie całej Europy. Odszkodowanie zależy od sumy ubezpieczenia oraz uszczerbku na zdrowiu, który wyrażany jest procentowo przez lekarza orzecznika z towarzystwa ubezpieczeniowego. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie – niestety wraz z SU wzrasta składka za NNW.

Podsumowanie

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, ale warto je posiadać. Obecnie ubezpieczamy nieruchomości, płacimy za ubezpieczenie roweru, decydujemy się nawet na ubezpieczenie telefonu komórkowego. Dodatkowa ochrona na pewno nie zaszkodzi – możemy podpisać umowę na tego rodzaju polisę w kilku firmach ubezpieczeniowych i z każdej z nich otrzymać świadczenia w razie wypadku.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.