Termin płatności faktury niekorzystnie działa na płynność finansową Twojej firmy? Skorzystaj z faktoringu!

Aby firma mogła zachować na rynku przewagę konkurencyjną, musi utrzymywać dobrą kondycję finansową. Brak płynności finansowej przyczynia się bezpośrednio do upadłości przedsiębiorstw. Niezbędna do prawidłowego rozwoju firm jest optymalna strategia łącząca finansowanie kapitałem własnym oraz kapitałem obcym. Faktoring to jedno z najpopularniejszych źródeł finansowania zewnętrznego kapitałem obcym.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Czym właściwie jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która z roku na rok zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorstw. Umożliwia uzyskanie pieniędzy z faktury jeszcze przed terminem jej płatności. To efektywne narzędzie wspierające utrzymywanie pozytywnej płynności finansowej przedsiębiorstwa.

W przypadku faktoringu, termin płatności faktury nie wpływa na powstawanie zatorów płatniczych. Wystawione faktury są pokrywane przez faktora a pieniądze są dostępne w kilkanaście godzin na koncie firmy.

Na czym polega faktoring?

Polega on na wykupie przez faktora (wyspecjalizowana instytucja finansowa) nieprzeterminowanych należności powstałych na podstawie faktur o odroczonym terminie płatności od faktoranta (sprzedawca usług lub towarów).

Jakie korzyści przedsiębiorstwu przynosi korzystanie z usług faktoringowych?

Zaletą faktoringu jako źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa jest skrócenie cyklu rotacji środków pieniężnych. Dzięki temu faktorant otrzymuje wpływy pieniężne zanim jego kontrahent opłaci fakturę.

Faktoring w praktyce – jak właściwie wpływa na płynność przedsiębiorstwa?

Załóżmy, że Pani Ala prowadzi przedsiębiorstwo produkujące jabłka.

Miesięcznie sprzedaje 250 ton kilogramów jabłek firmie X, która zajmuje się przetwórstwem owoców.

Firma X deklaruje zakup jabłek przy założeniu, że termin płatności faktury zostanie odroczony do 60 dni.

Przy średniej cenie jabłek za kilogram 0,20 PLN, firma Pani Ali zamrozi 50 tysięcy złotych.

W przypadku zawartej umowy faktoringowej, Pani Ala otrzyma (najczęściej pomniejszoną o prowizję) należność w ciągu kilku dni od rejestracji faktury, zaś firma X zapłaci za towar faktorowi pełną należność.

Duża faktura, duża firma, odległy termin płatności faktury…

Szansą na znaczne zwiększenie obrotów z kontrahentami jest współpraca z dużymi firmami. W korporacjach wymaga się jednak faktur z odroczonym terminem płatności sięgającym nawet 90 dni. Jest to związane z czasochłonnymi procedurami obiegu dokumentów finansowych, co przesuwa zapłatę w czasie.

Faktoring pozwala na zachowanie płynności finansowej mimo długiego czasu oczekiwania na faktyczny wpływ należności. A w praktyce oznacza to stały dostęp do gotówki – nawet w dniu zarejestrowania faktury.

Regularny wpływ środków wynikających z faktur pozwala przedsiębiorcom na terminowe spłaty zobowiązań wobec swoich dostawców. Zaletą tego rozwiązania są możliwości lepszych warunków handlowych z dostawcami, jak i klientami.

Małe przedsiębiorstwo a globalna korporacja..?

Faktoring dedykowany jest głównie dużym korporacjom, których elementem strategii jest wiekowanie należności i zobowiązań. Obecnie jednak faktorzy oferują swoje usługi zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i tym z sektora MŚP niezależnie od reprezentowanej branży.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jak i start-upy bez historii kredytowej lub bogatego portfolio klientów mogą natrafić na problemy podczas poszukiwania taniej usługi faktoringowej.

Reasumując faktoring pozwala na:

 • pozyskanie nowej metody finansowania,
 • zwiększenie konkurencyjności względem klientów,
 • terminową spłatę zobowiązań,
 • uniknięcie zatorów płatniczych.

Z jakimi kosztami musi liczyć się faktorant?

Usługa finansowania działalności bieżącej faktoringiem nie należy do najatrakcyjniejszych cenowo dla małych i średnich przedsiębiorstw. Związane jest to z ryzykiem niewypłacalności ponoszonym przez faktora. W przypadku gdy kontrahent faktoranta nie zapłaci należności na wskazany rachunek bankowy.

Sytuacje takie są rzadko spotykane. Zwłaszcza przy podpisywaniu trójstronnych umów faktoringowych (faktor, faktorant, odbiorca) przez korporacje lub duże przedsiębiorstwa. Te często mają zawarte różne umowy usług faktoringowych przeznaczone dla poszczególnych klientów z kilkoma faktorami (najczęściej bankami).

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.