Tarcza podatkowa

Przedsiębiorca, który finansuje samochód na firmę czy flotę pojazdów za pomocą źródeł zewnętrznych, może odnieść korzyści finansowe dzięki efektowi tarczy podatkowej. Kompendia ekonomiczne i finansowe jako definicję tarczy podatkowej podają sposób na zminimalizowanie podatku dochodowego. Podatek zostaje zmniejszony dzięki zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów specyficznych wydatków. Są nimi odsetki kredytowe, raty i inne wydatki leasingowe, odpisy amortyzacyjne.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
amortyzacja w leasingu

Co to jest tarcza podatkowa?

Tarcza podatkowa to inaczej osłona podatkowa. Jak działa? Jest to zjawisko polegające na obniżeniu obciążeń podatkowych poprzez wpisanie w koszty uzyskania przychodu określonych kosztów finansowych. Zaliczenie do kosztów np. odsetek od kredytu na nowy samochód zmniejsza podstawę opodatkowania. W efekcie podatek do zapłacenia jest niższy.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z zewnętrznej formy finansowania takiej jak operacyjny leasing maszyn czy leasing biurowy, do kosztów uzyskania przychodu zalicza następujące wydatki:

 • opłaty wstępne,
 • opłaty manipulacyjne,
 • prowizje dla firmy leasingowej,
 • całkowitą kwotę rat leasingowych,
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu.

W leasingu finansowym w koszty uzyskania przychodu wchodzą odsetkowe części rat, odpisy amortyzacyjne i koszty użytkowania przedmiotu.

W obliczeniu tarczy podatkowej pomagają wzory oraz bezpłatne kalkulatory online. Przykłady podają bardzo prostą metodę obliczeń. Suma kosztów uzyskania przychodu jest mnożona przez stawkę podatku dochodowego (np. 19%). Im wyższa, tym większe będą oszczędności podatkowe. Efekt tarczy podatkowej nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy są ryczałtowcami lub rozliczają się za pomocą karty podatkowej.

Wskazówka! Chcąc jeszcze bardziej zwiększyć oszczędności, przedsiębiorca może zdecydować się na leasing pracowniczy. Wówczas ponosi tylko koszt wynagrodzeń. Nie organizuje rekrutacji i zmniejsza wydatki na administrację.

Księgowość a tarcza podatkowa

Czy istnieje związek między tarczą podatkową a podatkiem VAT?

Zarówno pełne, jak i ograniczone odliczenie VAT zalicza się do sumy oszczędności podatkowych wraz z efektem tarczy podatkowej. 100% odliczenie VAT przysługuje na przykład przedsiębiorcom, którzy używają samochodu poleasingowego tylko do celów firmowych. 50% odliczenia VAT dotyczy samochodów osobowych używanych do zarówno celów firmowych, jak i prywatnych. Nieodliczony VAT staje się wówczas kosztem uzyskania przychodu.

Tarcza podatkowa a amortyzacja

Z kolei związek między tarczą podatkową a amortyzacją jest nieco bardziej skomplikowany. Efekt tarczy podatkowej z tytułu amortyzacji zależy od wysokości stawki amortyzacyjnej i rodzaju amortyzacji. Metoda amortyzacyjna zwiększa lub zmniejsza koszty uzyskania przychodu. Przypomnijmy, że w finansowym leasingu samochodu to korzystający odpowiada za odpisy amortyzacyjne. Im wyższa jest ich stawka, tym więcej oszczędza przedsiębiorca. Jeżeli środkiem trwałym nie jest samochód osobowy bądź budynek, leasingobiorca może skorzystać z amortyzacji degresywnej. Jest ona uważana za najbardziej opłacalną pod względem korzyści podatkowych. Skraca ona czas amortyzacji w porównaniu do metody liniowej.

Odsetki i straty w tarczy podatkowej

Możliwe jest także oparcie tarczy podatkowej na odsetkach od kredytu bankowego i pożyczki leasingowej. W koszty uzyskania przychodu zostaną także wpisane wydatki związane z wynajmem długoterminowym używanego samochodu. Do tarczy podatkowej zalicza się także stratę finansową na działalności gospodarczej. Stratę można odliczyć od dochodów w ciągu 5 lat od roku wykazania straty.

Wykorzystanie tarczy podatkowej

Przedsiębiorcy często oceniają oferty leasingowe przez pryzmat tarczy podatkowej. Przyszłymi oszczędnościami kierują się zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy, którzy szukają korzystnego leasingu dla nowej firmy. Na tle tarczy podatkowej w leasingu kredyt inwestycyjny może wypaść mniej korzystnie. W jego przypadku osłonę podatkową budują tylko prowizje i odsetki dla banku oraz amortyzacja środka trwałego. Mimo tych różnic zarówno kredyt, jak i leasing przyczyniają się do powstania dźwigni finansowej.

tarcza podatkowa
Wykorzystanie możliwości księgowych leasingu, zwłaszcza tarczy podatkowej, jest ogromną przewagą w rękach księgowych w walce o płynność finansową przedsiębiorstwa

Tarcza podatkowa a dźwignia finansowa

Tarcza podatkowa ma wpływ na dźwignię finansową. Jest to stosunek finansowania za pomocą kapitału obcego do kapitału własnego. Przedsiębiorca nie musi dysponować własnymi środkami np. na kupno samochodu (np. bierze go w leasing) oraz czerpie korzyści finansowe z efektu tarczy podatkowej (wpisuje wydatki na leasing w koszty uzyskania przychodu, co obniża podatek). Ważne, aby dźwignia nie dała negatywnego efektu. Takim efektem są wyższe koszty kapitału obcego (kredytu czy leasingu) w porównaniu do zysków.

Tarcza podatkowa a obligacje

Alternatywnym źródłem kapitału zewnętrznego dla spółek jest finansowanie dłużne – emitowanie obligacji. Tarcza podatkowa zachodzi tutaj, bo od kosztu uzyskania przychodu odlicza się odsetki od długu.

Tarcza podatkowa a giełda

Tarczę podatkową wykorzystuje się także na giełdzie. Osłona podatkowa jest zależna od strat finansowych i zmniejsza podatek od zysków z giełdy. W celu zmniejszenia podatków inwestorzy celowo sprzedają akcje ze stratą. Pojedyncze zaksięgowane straty mogą zmniejszyć nieco podatek od zyskownych transakcji. Z kolei jeżeli w jednym roku kalendarzowym straty przewyższają zyski, obniżą podatek od zysków w kolejnym roku.

Aby w ten sposób skorzystać z tarczy podatkowej na giełdzie, należy:

 • pamiętać o odpisywaniu straty od zysków przez maksymalnie 5 lat od roku straty,
 • w roku kalendarzowym bezpośrednio po roku straty odliczyć maksymalnie jej połowę,
 • uwzględnić stratę w zeznaniu rocznym dla urzędu skarbowego.

Jak obliczyć tarczę podatkową?

Tarczę podatkową możesz obliczyć, korzystając z kalkulatora leasingu. W pola tego prostego narzędzia wpisuje się podstawowe dane z przyszłej umowy leasingowej. W odpowiedzi kalkulator podaje ostateczny koszt leasingu i korzyści podatkowe. Zaawansowane kalkulatory porównują różne rodzaje leasingu i finansowania. Z tego narzędzia mogą skorzystać także przedsiębiorcy zainteresowani leasingiem zwrotnym.

Jest to model oparty np. na sprzedaży samochodu firmie leasingowej i wzięciu tego samego auta w leasing operacyjny bądź leasing finansowy. W pola kalkulatora kosztu końcowego leasingu wpisuje się takie informacje jak:

 • liczbę rat,
 • wartość netto przedmiotu leasingu,
 • opłatę wstępną,
 • wartość wykupu,
 • wiek przedmiotu,
 • rodzaj dokumentu sprzedaży,
 • czy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT.

Zastosowanie tarczy podatkowej w leasingu samochodu

Wyobraź sobie, że chcesz sfinansować samochód w leasingu. Twoje zainteresowanie wzbudziło sprowadzenie auta z zagranicy. Jednak przez akcyzę na samochody 2018 i dodatkowe opłaty naliczane przez leasingodawcę nie jest to opłacalne. Abonament na samochód Ci nie odpowiada, bo chcesz wykupić auto małym kosztem na koniec umowy. Decydujesz się na leasing producenta. To rozwiązanie bez pośrednictwa trzeciego podmiotu. Wybierasz model operacyjny, bo nie chcesz płacić podatku VAT z góry. Twoją tarczę podatkową w leasingu samochodu tworzą wszystkie wydatki na ten cel.

Tarcza podatkowa a nieruchomości

Leasing nieruchomości stanowił zaledwie 1,1% struktury inwestycji leasingowych w I kwartale 20181 według statystyk Związku Polskiego Leasingu. W leasingu nieruchomości mamy oczywiście do czynienia z modelem operacyjnym i finansowym. Tak więc obliczanie tarczy podatkowej jest zachowane na opisywanych już zasadach. Mimo wszystko ten sposób finansowania lokali przez firmy nie jest popularny, mimo że generuje duży koszt uzyskania przychodu. Na niechęć do tej formy leasingu składają się m.in. wysokie minimalne koszty transakcji, obostrzenia ze strony firm leasingowych czy nawet 15-letni czas trwania umowy.

Z tarczy podatkowej nieruchomości chętnie korzystają osoby wynajmujące mieszkania, domy, lokale itp. Amortyzacja nieruchomości jest specyficzna. Odpisy amortyzacyjne mogą być wyższe niż zysk z wynajmowania nieruchomości. W takiej sytuacji wynajmujący nie musi płacić podatku od najmu. Można to osiągnąć dzięki amortyzacji ze stawką indywidualną. Jest ona dostępna dla osób posiadających pełną własność danej nieruchomości. Może być dostępna także w sytuacji, w której:

 • mieszkanie przed zmianą właściciela było użytkowane przez co najmniej 60 miesięcy,
 • remont nieruchomości przed amortyzacją wynosił co najmniej 30% jej wartości.

Stawka indywidualnej amortyzacji w skali rocznej może wynosić od 0 do 10%. Wysokość stawki trzeba dopasować tak, aby miesięczna wysokość amortyzacji była jak najbliżej zbliżona do przychodu z najmu. Wtedy wykorzystywanie tarczy podatkowej zostanie dobrze rozłożone w czasie.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł