Split payment – kompendium wiedzy

Niższy podatek i lepsza płynność finansowa firmy dzięki nowym zasadom rozliczeń ze skarbówką – czy to faktycznie jest możliwe?

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
split payment

Co to jest split payment?

Split payment umożliwia opłacenie podatku VAT jeszcze przed terminem. Korzystanie z niego jest dobrowolne. To ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla przedsiębiorców korzystających z leasingu oraz ubezpieczeń. Im wcześniej wpłacimy podatek do urzędu skarbowego, tym większa jego obniżka z tego tytułu będzie nam przysługiwać. Jej wysokość oblicza się na podstawie stopy referencyjnej NBP.

Jakie ustawodawstwo reguluje pożyczki?

W grudniu ubiegłego roku zmieniona została ustawa o podatku od towarów i usług1.

Zgodnie z nią od 1 lipca 2018 r. należność firmowa może być regulowana w następującej formule:

 • wartość sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na konto dostawcy,
 • kwota VAT wpłacana jest na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Czy można stosować split payment w transakcjach B2C? Split payment stosuje się wyłącznie do transakcji B2B.

Interpretacja ustawy

Przedsiębiorcy, którzy stosują split payment, nie podlegają sankcjom podatkowym z ustawy o VAT dotyczącym kar za zaniżenie zobowiązania podatkowego, które wynosić mogą do 30% kwoty zaniżenia zobowiązania2. Konieczne jest też pokrycie różnicy między zaniżonym a właściwym podatkiem. To wszystko może być dla przedsiębiorcy sporym dodatkowym obciążeniem i spowodować konieczność wzięcia pożyczki dla firmy.

Od kiedy obowiązuje split payment?

Ustawa zobowiązała banki i kasy oszczędnościowe do otwarcia rachunku VAT do każdego firmowego rachunku rozliczeniowego do końca czerwca tego roku. Od tych kont nie są pobierane opłaty za prowadzenie. Nie są do nich również wydawane karty i nie wymagają one podpisania z instytucją żadnej umowy. Warto zaznaczyć, że podzielona płatność może być realizowana wyłącznie w PLN.

Kogo dotyczy split payment?

Podzielona płatność dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i wszystkich rozliczeń B2B – zarówno vatowców, jak i nievatowców. Wyłączone są z niej relacje z klientami indywidualnymi (B2C).

Czy split payment jest obowiązkowy?

Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT w Ministerstwie Finansów, w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” podkreślił, że na razie jest to dobrowolny mechanizm. Nie należy spodziewać się, że stanie się on obowiązkowy przed 1 stycznia przyszłego roku.

Gdzie obowiązuje split payment?

Narastający problem z wyłudzaniem VAT-u powoduje, że państwa UE coraz częściej sięgają po ten rodzaj rozliczeń.

Podzielona płatność stosowana jest:

 • w Holandii,
 • w Rumunii,
 • we Włoszech,
 • w Czechach.

Regulacje poszczególnych państw nieco różnią się od siebie. Idea samego rozliczenia pozostaje ta sama.

Jak działa płatność podzielona?

Kwota podatku VAT zostaje wyodrębniona z całej sumy zapłaty. Trafia ona na specjalny rachunek VAT, z którego regulowane mogą być tylko należności wobec Urzędu Skarbowego. Wpłacający dokonuje jednego przelewu, który jest rozdzielany przez bank.

Jakie są zalety i korzyści płatności podzielonej?

Do zalet należą przede wszystkim szybszy zwrot VAT-u oraz możliwość jego zmniejszenia. Ważna jest też ochrona przed sankcjami.

Jakie są wady split payment?

Pieniądze zablokowane są na oddzielnym rachunku. Płatność w tym systemie realizować można tylko w polskiej walucie.

split payment
Podzielona płatność, czyli split payment, obejmuje wszystkie sektory i branże.

Split payment w branżach

Podzielona płatność obejmuje również jednostki i zakłady budżetowe. Ustawodawca nie wyłączył z niej żadnej z branż czy profesji. Dotyczy ona sektora budowlanego, lekarzy, mikroprzedsiębiorców, faktoringu itd.

Split payment a księgowość

Podzielona płatność nie wpływa na dotychczasową ewidencję faktur w firmie.

Zmiany nastąpić muszą w księgach rachunkowych:

 • konieczne jest utworzenie dodatkowego konta analitycznego związanego z kontem VAT,
 • ustawa umożliwia odzyskanie VAT-u po 25 dniach – tylko na rachunek VAT podatnika,
 • płatność nie ma zastosowania do odwrotnego obciążenia VAT,
 • faktury mogą być również płacone częściowo.

Podsumowanie

Ten rodzaj płatności ma wiele zalet dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymują zapłaty w walutach obcych. Z kolei krytykują go banki i instytucje finansowe. Split payment oznacza dla nich więcej obowiązków, a nie generuje żadnych zysków.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł