Skonto, czyli prosty sposób, aby poprawić ceny u dostawców

Czym się różni Skonto od Faktoringu? Skonto oznacza w praktyce udzielenie zmniejszenia należności klientowi przez dostawcę danego towaru lub usługi, w przypadku gdy kontrahent uiści opłatę przed umówionym terminem zapłaty. Z kolei klasyczny faktoring zakłada sprzedaż należności przed terminem płatności wyspecjalizowanej firmie faktoringowej – faktorowi – przez sprzedawcę towarów lub usług tzw. faktoranta. Czy w […]

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Czym się różni Skonto od Faktoringu?

Skonto oznacza w praktyce udzielenie zmniejszenia należności klientowi przez dostawcę danego towaru lub usługi, w przypadku gdy kontrahent uiści opłatę przed umówionym terminem zapłaty. Z kolei klasyczny faktoring zakłada sprzedaż należności przed terminem płatności wyspecjalizowanej firmie faktoringowej – faktorowi – przez sprzedawcę towarów lub usług tzw. faktoranta.

Czy w ten sposób unikniesz dodatkowych opłat?

Osobliwą formą metody finansowania działalności bieżącej jest faktoring odwrotny.

Czym jest faktoring odwrotny?

Jego istotą jest przekazywanie faktur do zapłaty nie przez faktoranta (dostawca towaru), a przez odbiorcę towarów lub usług, który spłaca zobowiązanie wobec faktora w dogodnym dla siebie terminie. W szczególnych przypadkach przedterminowa spłata zobowiązań przez odbiorcę wobec faktora pozwala skorzystanie z skonta, czyli zniżki za szybką płatność. Uzyskana w wyniku rabatu kwota może stanowić naturalną zapłatę za usługi faktoringowe tzw. marżę faktora.

Jak stosuje się faktoring odwrotny?

Korzystanie z faktoringu odwrotnego nie jest prostym rozwiązaniem. Problematyczna jest kwestia zabezpieczenia finansowego, ponieważ usługa jest bezwzględnie zależna od kondycji finansowej klienta. Pozyskanie tej formy finansowania jest traktowane na równi z kredytem i jednakowo trudno jest ją uzyskać.

Co zyskujesz po wprowadzeniu skonta z faktoringiem?

Zastosowanie hybrydy tj. skonta i faktoringu odwrotnego jest jedną z najmniej czasochłonnych form finansowania działalności, ponieważ potencjalni partnerzy oszczędzają czas na ocenie wypłacalności odbiorcy swoich produktów lub usług. Korzystanie z tej formy faktoringu stanowi podstawę do negocjacji nowych warunków handlowych lub renegocjacji umów obowiązujących.

    Pani Ala - Asystentka finansowa
    Pani Ala Asystentka finansowa

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.