ROE (Return on equity): rentowność kapitału własnego

Rentowność kapitału własnego (Return on equity) – czyli stopa zwrotu z kapitału własnego, to jeden z podstawowych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa. Liczona jest jako stosunek zysku netto wypracowanego przez przedsiębiorstwo do posiadanego kapitału własnego. Wskaźnik rentowności kapitału włąsnego (ROE) odzwierciedla jaki procent zainwestowanego kapitału własnego, zwrócił się po upływie analizowanego okresu. Dlaczego wskaźnik ROE jest tak […]

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Rentowność kapitału własnego (Return on equity) – czyli stopa zwrotu z kapitału własnego, to jeden z podstawowych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa. Liczona jest jako stosunek zysku netto wypracowanego przez przedsiębiorstwo do posiadanego kapitału własnego. Wskaźnik rentowności kapitału włąsnego (ROE) odzwierciedla jaki procent zainwestowanego kapitału własnego, zwrócił się po upływie analizowanego okresu.

Dlaczego wskaźnik ROE jest tak ważny dla inwestorów?

Wskaźnik ten odnosi się do środków finansowych wpłaconych na rzecz kapitału własnego np. przez właścicieli firmy. Obiecujące wyniki – te powyżej 15% – są zachętą dla potencjalnych finansujących (inwestorów, kredytodawców). Oznacza to wówczas, że przedsiębiorstwo w przyszłości będzie się rozwijać i podejmować nowe wyzwania lub wypłacać dywidendy.

Czy warto dążyć do podnoszenia wskaźnika ROE (rentowność kapitału własnego) w firmie?

Zwiększenie rentowności kapitału własnego wiąże się z pogłębianiem zadłużenia kapitałem obcym. Taka sytuacja jest akceptowalna w firmie tylko i wyłącznie wtedy, gdy rentowność kapitału własnego ogółem jest wyższa od stopy odsetek od pozyskania finansowania kapitałem obcym. Wówczas zachodzi efekt dźwigni finansowej, dzięki któremu w firmie zwiększa się tempo wzrostu kapitału własnego.

Jaką usługę finansową wybrać, by wykorzystać efekt dźwigni finansowej?

W dużych firmach dyrektorzy finansowi „odmrażają gotówkę” decydując się na faktoring. Jest to częste narzędzie finansowe, dzięki któremu można urozmaicić źródła finansowania w firmie, a dodatkowo wykorzystać efekt dźwigni, pomnażając kapitał własny. Wpływa to znacząco na rentowność kapitału własnego. Dodatkowym atutem usług faktoringowych jest poprawa relacji firmy z kontrahentami. Korzystanie z usług faktoringowych sprzyja negocjacjom i pozyskiwaniu nowych rabatów u dostawców.

Jestem mikro przedsiębiorcą, czy stać mnie na faktoring?

Oferty faktorów i ich wymagania nieznacznie różnią się w zależności od wielkości firmy, jak i od reprezentowanej branży. W cenie, którą firma płaci za usługę finansowania dodatkowo znajdują się moduły rozszerzone takie jak:

 • Weryfikacja odbiorcy,
 • Monitoring należności,
 • Przejęcie ryzyka niewypłacalności.

Faktoring opłaca się niezależnie od jego ceny. Jeśli faktorant umiejętnie obraca pozyskanymi środkami pieniężnymi faktoring prowadzi do znacznego uwolnienia zatorów płatniczych i zwiększenia kapitału obrotowego firmy.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.