Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak przygotować się do implementacji PPK?

Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) podpisał w listopadzie ubiegłego roku Prezydent RP. Ustawa została przyjęta przez parlament RP. Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i nieobowiązkowego oszczędzania dla formalnie zatrudnionych. Od 2019 roku pierwsi pracownicy będą mogli oszczędzać na emeryturę. Program ma być wprowadzany etapowo do 2021 roku. Czym są PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)? […]

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) podpisał w listopadzie ubiegłego roku Prezydent RP. Ustawa została przyjęta przez parlament RP. Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i nieobowiązkowego oszczędzania dla formalnie zatrudnionych. Od 2019 roku pierwsi pracownicy będą mogli oszczędzać na emeryturę. Program ma być wprowadzany etapowo do 2021 roku.

Czym są PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)?

W listopadzie ubiegłego roku Prezydent podpisał przyjętą przez parlament ustawę o PPK – Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jest to program dodatkowego i nieobowiązkowego oszczędzania dla formalnie zatrudnionych. Od 2019 roku pracownicy będą mogli oszczędzać na emeryturę, ponieważ program ma być wprowadzany etapowo do 2021 roku.

Na czym polega oszczędzanie w PPK?

Warto podkreślić, że PPK to dobrowolna forma gromadzenia środków pieniężnych dla zatrudnionych, którzy odprowadzają składki do ZUS. Program społeczny ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków w momencie przechodzenia na emeryturę i docelowo mają być dodatkiem do wypłacanych przez Skarb Państwa świadczeń.

Pieniądze gromadzone w PPK mają być wypłacane pracownikowi po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia, niezależnie od jego płci.

Jaki procent wypłaty może być przekazany w ramach PPK?

Wpłat do funduszu dokonuje zarówno zatrudniony, jak i pracodawca. Podstawowa wpłata w ramach PPK jest zależna od wysokości wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru ubezpieczenia rentowego i emerytalnego. Pracownik ponosi koszt 2% wspomnianego wynagrodzenia, zaś zakład zatrudniający 1,5%.

Czy istnieje możliwość zapłaty mniejszej wysokości składek do PPK?

Pracownicy, którzy osiągają dochód w postaci równej lub mniejszej niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku, mogą dokonywać wpłat mniejszych niż 2% wynagrodzenia, jednak nie niższych niż 0,5%.

Na co musi być gotowy pracodawca, który wchodzi do systemu PPK?

W ramach PPK przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, musi być przygotowany na zawarcie umowy o zarządzaniu PPK z instytucją finansową (np. Fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń).

Dodatkowo pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK, musi liczyć się z wysoką grzywną, która może wynieść nawet milion złotych. Kontrolę prowadzenia PPK sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Jaki jest wkład budżetu Państwa w PPK?

Z budżetu Państwa do każdego subkonta wpłynie jednorazowa składka powitalna w wysokości 250 złotych oraz roczna dopłata 240 złotych.

Czy każdy pracodawca musi zawrzeć umowę o zarządzaniu PPK?

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę w ramach powszechności PPK musi zawrzeć elektroniczną umowę o zarządzaniu PPK, które następnie ewidencjonować ma Polski Fundusz Rozwoju.

Choć przepisy o PPK weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, nie każdy przedsiębiorca musi mieć podpisaną umowę. Pracodawcy w zależności od wielkości zakładu będą wchodzili do programu zgodnie z harmonogramem:

 • 1 lipca 2019 roku do programu przystąpią pracodawcy zatrudniający więcej niż 250 pracowników,
 • 1 stycznia 2020 roku do programu przystąpią pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników,
 • 1 lipca 2020 roku do programu przystąpią pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pracowników,
 • 1 stycznia 2021 do programu przystąpią wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa.

Czy każdy pracownik będzie uczestnikiem programu?

Każdy zatrudniony z automatu zostanie przypisany do programu PPK, jednak ma możliwość wycofania się z niego w każdym momencie. Uczestnik PPK, aby zrezygnować z dokonywania wpłat do funduszu, będzie musiał złożyć pisemną deklarację u pracodawcy.

Pracodawca ma jednak obowiązek przypominać pracownikowi o możliwości przystąpienia do programu raz na cztery lata od złożenia rezygnacji. Jest to jednoznaczne z obowiązkiem składania deklaracji o nieprzystąpieniu do PPK przez zatrudnionego raz na cztery lata.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.