Kontrola skarbowa a leasing. 5 najczęstszych wątpliwości urzędników

Kontrola skarbowa, związana z wizytą urzędników skarbowych lub wezwaniem do złożenia wyjaśnień w urzędzie skarbowym, nigdy nie jest przyjemna dla właściciela firmy. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przedstawić pięć najczęstszych wątpliwości na które zwracają uwagę urzędnicy skarbowi podczas kontroli skarbowych skupionych na środkach leasingowanych. Jakie dokumenty są sprawdzane podczas kontroli skarbowej? Podstawą kontroli skarbowej w […]

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Kontrola skarbowa, związana z wizytą urzędników skarbowych lub wezwaniem do złożenia wyjaśnień w urzędzie skarbowym, nigdy nie jest przyjemna dla właściciela firmy. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przedstawić pięć najczęstszych wątpliwości na które zwracają uwagę urzędnicy skarbowi podczas kontroli skarbowych skupionych na środkach leasingowanych.

Jakie dokumenty są sprawdzane podczas kontroli skarbowej?

Podstawą kontroli skarbowej w przypadku leasingu jest sprawdzenie prawidłowości i autentyczności umów zawartych z leasingodawcą. Należy być przygotowanym na przegląd aktualnych aneksów do umów oraz ewentualne zakwestionowanie umów ramowych, w których zawarte są ogólne założenia warunków leasingu.

Samochód firmowy w leasing, kto jest właścicielem?

W ramach umowy leasingowej, przedsiębiorca może nabyć samochód firmowy – jest to najpopularniejszy przedmiot tego typu umów. Zgodnie z obowiązującym prawem samochód osobowy wzięty w leasing, na czas trwania umowy jest własnością leasingodawcy. Przedsiębiorca może zostać właścicielem samochodu dopiero po zakończeniu umowy w ramach wykupu.

W przypadku kontroli skarbowej urzędnicy mają prawo wglądu w dowód rejestracyjny samochodu. Przez cały okres trwania umowy leasingowej właścicielem przedmiotu jest leasingodawca – najczęściej bank – dlatego to on musi widnieć w dowodzie jako właściciel.

Jak długo można leasingować środek trwały?

Umowa leasingowa, której przedmiotem jest środek trwały, zgodnie z obecnymi regulacjami może trwać minimum 40% okresu jego amortyzacji. Leasing samochodu według przepisów nie może być krótszy niż 2 lata, ponieważ okres amortyzacji auta osobowego trwa 5 lat.

Teoretycznie umowa leasingu powinna trwać maksymalnie tyle, ile okres amortyzacji środka trwałego. W praktyce leasingodawcy proponują leasing samochodów na okres nawet 7 lat. Mimo, że nie rodzi to żadnych skutków prawnych, przedsiębiorcy decydują się na takie rozwiązanie w celu obniżenia miesięcznej raty leasingowej.

Niestety oszczędności okazują się kosztowne, przedsiębiorca ma obowiązek płacenia ubezpieczenia OC samochodu, które nie należy do najtańszych. Dodatkowo, w przypadku kontroli i braku aktualnego ubezpieczenia samochodu, przedsiębiorca musi się liczyć z grzywna sięgającą nawet do dwukrotności płacy minimalnej.

Co jest kosztem uzyskania przychodu?

Bez względu na źródło sfinansowania firmowego samochodu osobowego, wydatki z nim związane zaliczane są jednakowo do kosztów uzyskania przychodu. Przy kontroli należy być jednak czujnym na zakres użytkowania środka trwałego. W przypadku mieszanego wykorzystywania samochodu firmowego tj. do celów służbowych i osobistych, kontrola skarbowa zakwestionuje wliczenie 100% wydatków eksploatacyjnych w KUP.

Przedwczesne zakończenie umowy leasingu operacyjnego

Raty leasingowe utożsamiane są z kosztami prowadzenia przedsiębiorstwa, dlatego przez czas trwania umowy przedsiębiorca może odliczyć je od podstawy podatku PIT. Leasingobiorca ma możliwość przedterminowego rozwiązania umowy leasingu, nie poddając korekcie dotychczasowych kosztów. Kontrola skarbowa jednak sprawdza, czy kwota, jaką podatnik może amortyzować jest obniżona o poniesione dotychczas raty leasingowe.

Czy odliczenie VATu w przypadku przedterminowych opłat leasingowych jest dozwolone?

Obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą o VAT, powstaje w momencie wystawienia faktury. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na przedwczesną skumulowaną opłatę rat leasingowych np. na 4 miesiące wprzód, będzie mógł odliczyć z otrzymanej faktury podatek VAT naliczony najwcześniej w momencie, kiedy wsiadł w jej posiadanie.

    Pani Ala - Asystentka finansowa
    Pani Ala Asystentka finansowa

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.