Faktoring odwrotny – Schemat działania. Korzyści i koszty.

Wiadomo, że firma, która korzysta z faktoringu odwróconego negocjuje lepsze warunki cenowe z kontrahentami, bo oferuje wydłużone terminy płatności. Co ciekawe korzystanie z faktoringu odwrotnego może być bezkosztowe dla firm oferujących skonto czyli rabat za przedterminowe płatności. Poniżej objaśniamy mechanizm działania usługi.

Admin -
Admin
faktoring odwrotny schemat działania

Potrzebujesz pomocy przy wyborze faktoringu odwrotnego? Zleć PaniAli znalezienie oferty i negocjacje warunków finansowych. Zacznij czat lub zostaw kontakt w formularzu na końcu artykułu.

Czat PaniAla

Schemat działania faktoringu odwrotnego

Faktoring odwrotny polega na finansowaniu zakupów firmowych przez instytucję faktoringową. Faktury za towar i zobowiązania typu leasing przekazujesz Faktorowi, który to reguluje je na czas. Ty natomiast masz uzgodniony w umowie termin (nawet do 120 dni) na spłatę zobowiązań wobec instytucji faktoringowej.

faktoring odwrotny – schemat działania na przykładzie

schemat faktoringu odwrotnego

Bezkosztowy faktoring odwrotny

W niektórych przypadkach faktoring odwrotny może okazać się rozwiązaniem bezkosztowym. Gdy firma współpracuje z dostawcami, którzy oferują rabat za przedterminowe płatności. Przykład: korzystasz z faktoringu odwrotnego. Firma faktoringowa jeszcze przed terminem płaci Twojemu dostawcy za towar, który otrzymałeś. Korzyści dla Ciebie:

 • w zamian za natychmiastowe płatności negocjujesz lepsze ceny towaru, 
 • masz otwartą drogę do rabatów
 • wynegocjowany upust pokrywa koszty usługi faktoringu
 • budujesz wizerunek wiarygodnego klienta
faktoring odwrotny polega na

Faktoring na dostawcę –  korzyści dla odbiorców

Małym firmom nierzadko brakuje kapitału na zakup surowców do produkcji. Jeśli chcą regulować zobowiązania terminowo pomimo trudności z przepływami środków decydują się na tą formę finansowania. 

Podpisanie umowy na faktoring odwrotny umożliwia firmie:

 • negocjowanie korzystniejszych warunków umów ze względu na błyskawiczne uregulowanie należności.
 • dostęp do rabatów oferowanych przez dostawców z tytułu przedterminowej zapłaty za wierzytelność (skonto)
 • zwiększenie bezpieczeństwa dostaw
 • utrzymanie płynności finansowej

budowa wizerunku i w efekcie pozyskanie nowych klientów/dostawców

– dodatkowo faktoring nie obniża zdolności kredytową firmy

Warto przeczytać też:

Koszty limity prowizje

Czy wiesz na jakie opłaty powinieneś być przygotowany zanim podpiszesz umowę z firma faktoringową?

 • Prowizja od wartości faktury, jej wysokość zależy od kwot wypłaconych klientowi lub terminu płatności to oznacza że im dłuższy jest termin płatności tym prowizja jest wyższa. Np. jeśli  firma ma 30 dniowy termin płatności prowizja za faktoring wyniesie od 02 do 0,3 procent.
 • Prowizja przygotowawcza, jest to jednorazowy koszt za zbadanie wiarygodności kredytowej faktoranta i płatników faktoringowych. Zależny jest on od limitu finansowania i może wynosić zależnie od firmy finansującej 0 do 3 procent.
 • Odsetki od udzielonego finansowania są zależne od limitu finansowania, jaki jest przyznany klientowi. Zależą one od stawki WIBOR i podobnie, jak przy kredycie są rozliczane proporcjonalnie do długości okresu finansowania. Ich wysokość wynosi od 0-do 3%.

Dodatkowo firmy faktoringowe doliczają opłaty za:

 • aneks do umowy
 • przyjęcia nowego płatnika
 • co miesięczna prowizja za administrowanie
 • opłata za wystawienie faktury korygującej
 • opłata za obsługę przez opiekuna klienta.

Koszty te wynoszą zazwyczaj od 50,00 zł do 500,00 zł

Faktoring termin płatności

W zależności od branży terminy spłaty są ustalane indywidualnie najczęściej faktorant ma od 30 do 90 dni na zwrot kwoty wraz z odsetkami.

Faktoring odwrotny jest idealnym dla firm, które opierają swoją działalność o kontrakty z jednostkami samorządu terytorialnego. Z uwagi, że instytucje te mają nawet 120 dniowe terminy płatności firmy stające do przetargu muszą mieć zapewnione finansowanie.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze faktoringu? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Za taką kalkulację Pani Ala nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a jej otrzymanie nie stanowi żadnego zobowiązania z Twojej strony. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Zanim zaczniesz wysyłać oferty do kilkunastu firm poproś o zestawienie ofert Panią Alę.

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
 • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych itp
 • pomoc w przypadku trudności z uzyskaniem finansowania

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

Faktoring odwrotny czat

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.