Czy warto kredytować się kosztem dostawcy?

Firmy często stają przed wyborem; pozyskać dodatkowe środki w banku czy lepiej płacić swoim dostawcom z opóźnieniem kredytując się ich kosztem. Dziś bierzemy pod lupę wszystkie za i przeciw.

Admin -
Admin
pożyczka leasingowa

CZYTAJ I W KAŻDEJ CHWILI PYTAJ

CZAT O FINANSOWANIU Z ASYSTENTKĄ FINANSOWĄ 24/7

Wiele przedsiębiorstw szczególnie w obecnym okresie pandemii w sytuacji niedoboru kapitału obrotowego staje przed wyborem, czy pozyskać dodatkowe środki w banku lub innej instytucji finansowej, czy lepiej płacić swoim dostawcom z opóźnieniem kredytując się ich kosztem.  

Argumenty kontrahenta

Oczywiście w zależności od kondycji finansowej danego podmiotu w niektórych przypadkach wybór ten jest świadomy i dobrowolny, a w innych wymuszony z powodu braku innej możliwości. Dziś kredytowanie kosztem dostawcy wydaje się szczególnie kuszące. Dzieje się tak ponieważ z jednej strony banki zwiększyły swoje wymagania względem potencjalnych klientów, a z drugiej strony o wiele łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej jest wytłumaczyć się wierzycielowi. Argumentacja jest taka sama, że oczywiście „tak tak tak zapłacimy” i mamy dobre chęci ale to wszystko wina COVID-19. Poniżej postaram się przedstawić kilka czynników, na które nie zawsze zwracamy uwagę dokonując powyższego wyboru.

Cena kredytowania kosztem dostawcy

Pierwszym  aspektem, który jest dosyć przejrzysty i jasny do przeanalizowania jest zagadnienie kosztów finansowych związanych z naszym wyborem. Wielu z nas spodziewa się z jakimi kosztami możemy się spotkać w przypadku, kiedy nasz wierzyciel straci cierpliwość i rozpocznie działania windykacyjne. Mówimy tu przede wszystkim o takich pozycjach kosztowych jak: odsetki ustawowe, wpis sądowy, zastępstwo adwokackie, czy noty obciążeniowe związane z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Po wstępnej kalkulacji możemy dojść do wniosku że wyżej wymienione koszty mogą stanowić nawet do X (wyliczam) procent pierwotnej kwoty zobowiązania. Nie wspominając już o przypadkach, w których doszłoby do wszczęcia postępowania zabezpieczającego (do którego może dojść o wiele szybciej niż nam mogłoby się wydawać!) i egzekucyjnego oraz kosztów zastępstwa procesowego z nimi związanych. Te ostatnie również mogą stanowić około pięć – Y % kwoty zobowiązania. Zwolennicy kredytu kupieckiego będą mieli rację argumentując, że kredytowanie się w instytucja finansowych też nie jest za darmo. Zatem chciałabym zwrócić szczególną uwagę na drugi aspekt.

Przeczytaj też:

Strata zaufania = największy koszt dla firmy


Drugim czynnikiem, o którym często zapominamy jest obszar związany z wizerunkiem i opinią o  naszej firmie. Obecnie przepływ wszelkich  informacji jest o wiele szybszy i bardziej transparentny. Dotyczy to również kultury płatniczej naszej firmy. W dzisiejszych czasach nasz wierzyciel nie tylko może się dowiedzieć o tym, że nie regulujemy faktur w terminie z własnych doświadczeń i „poczty pantoflowej”. Źródłem wiedzy są też liczne bazy, giełdy, wyspecjalizowane wywiadownie, instytucje finansowe czy chociażby komentarzy na różnego rodzaju forach i platformach. Najistotniejszą cechą powyższego problemu jest to, że przeciwieństwie do kosztów finansowych wymienionych powyżej, straty wynikające osłabienia wizerunku są o wiele trudniejsze do dostrzeżenia, i mogą one przez długi czas występować, bez naszej wiedzy w postaci utraconych korzyści

Ryzyko utraty nowych zamówień

Przykładem takiego kosztu może być sytuacja, w której nasz dostawca rezygnuje ze współpracy lub proponuje gorsze warunki (cenowe/jakościowe) lub potencjalny klient rezygnuje ze założenia zamówienia ze względu na ryzyko związane z kondycją naszego przedsiębiorstwa. Na rynku coraz częściej można dostrzec transakcje gdzie dostawcy wolą sprzedać towar na niższej marży z terminem płatności 30 dni kontrahentowi, który reguluje swoje zobowiązani terminowo niż firmie, która stosuje 14 dniowy termin płatności 14 dni ale go rażąco nie dotrzymuje.

WCIĄŻ MASZ SPORO PYTAŃ?

JESTEM TUTAJ PO TO ABY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ

TERAZ TWOJA KOLEJ – PO PROSTU PYTAJ

    Admin -
    Admin

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.