Jak amortyzować leasingowy samochód? Amortyzacja samochodu w leasingu w 3 krokach

Wziąłeś samochód w leasing, ale nie masz pojęcia, jak prawidłowo dokonać jego amortyzacji? Dowiedz się, na czym polega amortyzacja samochodu w leasingu i jakie są jej rodzaje.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
Amortyzacja samochodu w leasingu

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja samochodu w leasingu to zmniejszenie wartości środka trwałego wskutek jego użytkowania1. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych ma na celu uwzględnienie faktycznego stanu majątkowego podmiotu.

Co podlega amortyzacji?Amortyzacji podlegają środki trwałe warte powyżej 10 tys. zł, wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej dłużej niż rok.

Proces ten zaczyna się najwcześniej miesiąc po wpisaniu przedmiotu do ewidencji środków trwałych. Amortyzacja kończy się natomiast, gdy wartość odpisów amortyzacyjnych zrówna się z początkową wartością przedmiotu.

Rodzaje amortyzacji

Jesteśmy w stanie wyróżnić następujące rodzaje amortyzacji:

 • amortyzacja liniowa,
 • amortyzacja liniowa przyspieszona,
 • amortyzacja metodą liniową indywidualną,
 • amortyzacja degresywna,
 • amortyzacja jednorazowa.

Amortyzacja liniowa

Jest powszechnie stosowana w przypadku zarówno leasingu finansowego, jak i leasingu operacyjnego. Jej zasady są proste – zakłada, że samochód traci swoją wartość równomiernie w czasie, według stałej stawki. Zamortyzowanie pojazdu firmowego następuje po pięciu latach od wpisania go do ewidencji środków trwałych firmy.

Amortyzacja liniowa przyspieszona

W pewnych okolicznościach możemy być uprawnieni do stosowania wyższych stawek (mnożymy wówczas stawkę amortyzacyjną przez określony współczynnik). Dotyczy to środków trwałych wykorzystywanych w sposób szczególny, np. dla budynków używanych w złych warunkach współczynnik ten wynosi 1,42.

Amortyzacja metodą liniową indywidualną

Indywidualną stawkę amortyzacji możemy wprowadzić, gdy nasze środki trwałe są stale użytkowane i ulepszane. Należy przy tym pamiętać, że ulepszenie musi mieć wartość co najmniej 20% jego początkowej wartości.

Minimalny okres amortyzacji jest wówczas ustalany w zależności od:

 1. rodzaju przedmiotu,
 2. początkowej wartości przedmiotu.

Amortyzacja degresywna

Ma miejsce, gdy przyjęta stawka amortyzacyjna jest malejąca.

Dotyczy ona:

 • maszyn i urządzeń z grup 3, 4, 5, 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych.

Amortyzacja jednorazowa

Dotyczy przedmiotów z grup 3–8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych.

Dla kogo jest amortyzacja jednorazowa? Jest to rozwiązanie dla małych lub początkujących przedsiębiorstw.

Jednorazowa amortyzacja w danym roku może wynieść maksymalnie 50 tys. euro.

Amortyzacja samochodu w leasingu
W zależności od tego, czy jesteś posiadaczem samochodu osobowego, czy ciężarowego – amortyzacja będzie przybierać różne formy.

Amortyzacja samochodu w leasingu

Leasing jest nie tylko sposobem na użytkowanie (lub wejście w posiadanie) pojazdów i maszyn wykorzystywanych przy działalności gospodarczej. Leasing zwrotny może, podobnie jak pożyczki dla firm czy faktoring, pomóc firmie w utrzymaniu (lub odzyskaniu) płynności finansowej. Dlatego jest niezwykle często wykorzystywanym przez przedsiębiorców narzędziem.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu:

 1. operacyjny,
 2. finansowy.

To m.in. od nich zależy, na jakich zasadach można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wpływają na to również przeznaczenie i wartość pojazdu. Każdy przedswiębiorca, aby nie podpaść przepisom prawnym, powinien zapoznać się z tym, jak wygląda amortyzacja samochodu w leasingu.

Amortyzacja samochodu w zależności od jego przeznaczenia

Amortyzacja samochodu w leasingu w zależności od rodzaju auta, może przybierać różne formy.

W przypadku samochodu osobowego można zastosować amortyzację:

 • liniową,
 • przyspieszoną,
 • jednorazową.

W przypadku samochodu ciężarowego zaś zastosować można amortyzację:

 • liniową,
 • jednorazową,
 • degresywną,
 • ze stawką indywidualną.

Kwalifikacja samochodu ciężarowego

Warto upewnić się, że dany pojazd spełnia warunki do zakwalifikowania jako ciężarowy takie jak:

 • masa całkowita przekraczająca 3,5 tony,
 • pojazd przeznaczony do przewozu 10 lub więcej osób (wliczając kierowcę),
 • pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do użycia w związku z działalnością gospodarczą (np. żuraw, koparka czy samochód posiadający jeden rząd siedzeń i wydzielone miejsce do przewozu ładunków).

Amortyzacja samochodu w zależności od rodzaju leasingu

Leasing operacyjny polega na tym, że przedmiot umowy (np. samochód) pozostaje własnością leasingodawcy, czyli np. banku lub firmy leasingowej. Wówczas to właśnie po stronie leasingodawcy leży odpowiedzialność za dokonywanie wpisów amortyzacyjnych pojazdu. Odwrotnie jest w przypadku leasingu finansowego, gdy przedmiot leasingu zostaje wpisany do składników majątkowych leasingobiorcy.

Amortyzacja samochodu po leasingu

Aby amortyzować samochód po wykupieniu go z leasingu, trzeba ustalić jego początkową wartość.

Czym jest początkowa wartość samochodu? Jest toi cena nabycia powiększoną o ewentualne dodatkowe koszta poniesione do momentu rozpoczęcia użytkowania danego środka (np. transportu, załadunku, ewentualnych opłat skarbowych lub notarialnych albo ubezpieczenia).

Jeśli kwota ta nie przekracza 3500 zł, pojazd nie musi być uznany za środek trwały. Wartość rynkowa pojazdu (najczęściej wielokrotnie wyższa niż cena wykupu) nie ma tu znaczenia. Następnie wybieramy optymalną metodę amortyzacji.

Samochód jako towar handlowy

Warto wiedzieć, że jeśli przedsiębiorca nie zamierza użytkować pojazdu wykupionego z leasingu przy prowadzeniu swojej działalności, lecz przeznacza go na sprzedaż, samochód może nie zostać zakwalifikowany jako środek trwały, ale jako towar handlowy.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  kalkulator leasingu
  Kalkulator leasingu

  Leasing to jedna z najkorzystniejszych form finansowania samochodów maszyn czy nawet budynków. Oczywiście firmy leasingowe nie działają charytatywnie w związku z czym każda tego rodzaju umowa...

  Zobacz artykuł