Ubezpieczenie OC dla IT. 3 rzeczy, o których musisz wiedzieć.

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży, w której funkcjonuje powinien zadbać o odpowiednie ubezpieczenie dla swojej firmy. Jest to szczególnie ważne w przypadku sektora IT, ponieważ kompleksowa ochrona obejmuje zarówno ryzyka cybernetyczne, jak i ubezpieczenie sprzętu. Jak więc powinna wyglądać polisa dla IT? Na co zwrócić szczególną uwagę przy jej wyborze? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.
Czym jest i przed czym chroni ubezpieczenie dla firmy IT?

Admin -
Admin
Ubezpieczenie OC dla IT

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia OC dla firmy IT? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Czym jest i przed czym chroni ubezpieczenie OC dla firmy IT

Polisa dla firmy IT to zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży, czy ryzyk cybernetycznych. Prowadząc tego typu działalność warto liczyć się również z ryzykiem wycieku czy popełnienia błędu w realizacji zlecenia, co może doprowadzić do strat finansowych. Wszystkie te ryzyka zabezpiecza kompleksowe ubezpieczenie dla firmy informatycznej, które powinno odpowiadać potrzebom przedsiębiorstwa. 

Po pierwsze: Na co właściciel małej firmy IT powinien zwrócić szczególną uwagę, wybierając polisę?

Zdarzenia losowe mogą przydarzyć się każdemu, niezależnie od skali prowadzonej działalności. Ubezpieczenie sprzętu pozwala chronić biznes w trudnych sytuacjach, zapewnia odtworzenie majątku firmy oraz redukuje straty związane z jej przestojem.

Jakie jeszcze ryzyka włączyć do polisy dla firmy IT? Przede wszystkim ryzyka cybernetyczne, które mogą być zarówno efektem celowych działań hakerów, jak i skutkiem niedbalstwa pracowników, czy niewłaściwego zabezpieczenia systemów i przechowywanych danych. Tego typu zdarzenia mogą skutkować różnego rodzaju konsekwencjami, a mianowicie:

 • odszkodowawczymi – zarówno w formie odpowiedzialności cywilnej wobec osób, których dane wyciekły, jak i odpowiedzialności administracyjnej (np. za naruszenie przepisów RODO);
 • ekonomicznymi – wszystkie koszty obsługi incydentu informatycznego (np. odzyskanie danych, czy koszty śledztwa);
 • reputacyjnymi – pogorszenie wizerunku firmy i utrata zaufania klientów to czynniki, które wymuszają poniesienie kosztów na ich odbudowę.

Firma informatyczna powinna również posiadać ubezpieczenie zarządu D&O. Jest to ważne, ponieważ osoby będące we władzach spółki ponoszą osobistą odpowiedzialność całym prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, które są spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Konsekwencje finansowe takich zdarzeń mogą być ogromne, w związku z czym warto zadbać o objęcie tego ryzyka polisą ubezpieczeniową. Będzie ona chroniła wszystkie ubezpieczone osoby przed roszczeniami, nawet jeżeli okaże się, że zarzuty są bezpodstawne. Wynika to z faktu, że sama obrona jest zazwyczaj kosztowna i czasochłonna.

Ubezpieczenie OC dla IT można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenia pracownicze, takie jak np. grupowe ubezpieczenie na życie, czy prywatna opieka medyczna. Jest to ważny aspekt, ponieważ oferowane benefity pracownicze uatrakcyjniają ofertę pracy i mogą zadecydować o podjęciu zatrudnienia lub pozostaniu na danym stanowisku.

ubezpieczenie firmy

Po drugie: Szkody, w przypadku których ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów

Ubezpieczenie OC dla IT, tak samo jak każda inna polisa posiada wyłączenia, czyli ryzyka, w przypadku których towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów usunięcia szkody. Są one zapisane w OWU, a ich znajomość jest istotna w kontekście doboru ubezpieczenia do potrzeb. Na co zwrócić uwagę?

W przypadku ubezpieczenia mienia należy sprawdzić, czy ochrona obejmuje wyłącznie sprzęt będący własnością firmy, czy również ten należący do klientów (np. pozostawiony do naprawy). Warto także wiedzieć, jak powinien być zabezpieczony sprzęt na wypadek ryzyka kradzieży. Ubezpieczenie może bowiem obejmować wyłącznie kradzież z włamaniem w siedzibie firmy, a wyłączenie może dotyczyć kradzieży zwykłej, czy kradzieży z samochodu pozostawionego na parkingu.

Wyłączenia mogą dotyczyć także zakresu terytorialnego, na co również warto zwrócić uwagę. Wynika to z faktu, że szkody mogą dotyczyć zagranicznego kontrahenta lub ataku zagranicznych hakerów. Wybierając polisę dla firmy IT warto zwrócić również uwagę na wyłączenie zdarzeń wynikających z zastosowania wadliwego, przestarzałego czy posiadającego wady oprogramowania.

Po trzecie: Ubezpieczenie OC firmy informatycznej

Czy firma informatyczna może wykupić standardową polisę dla działalności gospodarczej. Tak, ale nie będzie ona stanowiła skutecznej ochrony, ponieważ większość tego typu polis w wyłączeniach posiada świadczenie usług informatycznych. Wynika to z faktu, że poziom ryzyka jest niewspółmiernie wysoki do oferowanej składki. Rozwiązaniem jest natomiast zakup dedykowanej polisy dla firmy IT, która jest dopasowana do potrzeb tej branży. Zabezpiecza ona zarówno ryzyka odnoszące się do właścicieli firmy, jak i jej pracowników, czy podwykonawców. Kompleksowa ochrona obejmuje zdarzenia wynikające m.in. z:

 • błędu, zaniechania lub pominięcia;
 • naruszenia umowy na wykonanie usługi IT,
 • niedostarczenia lub nieterminowego dostarczenia produktów i usług;
 • nieuczciwości pracowników i podwykonawców;
 • naruszenia praw własności intelektualnej;
 • naruszenia prywatności i dobrego imienia;
 • cyberataków i przesyłania wirusów komputerowych.

OC programisty

OC programisty to polisa, która pokrywa koszty pokrywa koszty z tytułu odszkodowania wynikające z roszczenia osób trzecich będące konsekwencją błędów i uchybień w zakresie wykonywania usług IT. Jej posiadanie nie jest obowiązkowe jednak zdecydowanie warto ją mieć. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że zawód specjalisty IT nie jest ryzykownym zajęciem, jednak praktyka pokazuje inaczej. Wynika to z faktu, że roszczenia w stosunku do firmy mogą wynikać m.in. z niedziałającego lub błędnie działającego oprogramowania, utraty danych, czy też innych strat finansowych. Nietrudno sobie przecież wyobrazić, sytuację w której ze względu na błędne działanie oprogramowania dochodzi do awarii sprzętu klienta, a co za tym idzie utraty danych bądź przestoju w działalności.

Ubezpieczenie firmy IT cena

Ubezpieczenie OC programisty jest kierowane zarówno do firm dostarczających czy utrzymujących oprogramowanie, dostarczających sprzęt komputerowy, jak i konsultantów, audytorów informatycznych oraz firm projektujących strony www. Decydując się na zakup polisy OC programisty należy zdawać sobie sprawę, że ubezpieczyciele inaczej postrzegają osoby prowadzące działalność na zasadzie kontraktora, a inaczej firmy, które obsługują wielu klientów. W tym drugim przypadku ryzyko jest o wiele wyższe. W związku z tym wyższa jest również cena polisy, która można wykupić już za 1500 zł – 3000 zł. Oczywiście konkretna składka zależy od również od wielkości firmy, czy profilu jej działalności oraz wybranych rozszerzeń (ubezpieczenia Cyber i ubezpieczenia Cyber osób trzecich).

ubezpieczenie programisty
Ubezpieczenie OC dla IT

Ubezpieczenie od błędów projektowych

Mimo iż, ubezpieczenie od błędów projektowych wchodzi w skład OC programisty, warto zwrócić uwagę na okres jego obowiązywania. W ubezpieczeniach jedna polisa może chronić błędy specjalisty IT z czasu trwania ubezpieczenia nawet po zakończeniu umowy i braku jej przedłużenia. Inna umowa może nie oferować tej ochrony, ale obejmie zakresem zdarzenia, do których doszło przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które zmieniają towarzystwa ubezpieczeniowe z uwagi np. na cenę polisy. W takim przypadku należy zadbać o to, by nie dopuścić do tzw. „dziury ubezpieczeniowej”.

Posiadanie kompleksowej ochrony na wypadek ryzyka popełnienia błędów projektowych jest bardzo istotne, ponieważ straty powstałe w ich wyniku mogą być ogromne. Za przykład może posłużyć sytuacja z 2008 roku, kiedy to lotnisko Heathrow wprowadziło nowy system do obsługi bagaży. Występujące w nim błędy doprowadziły do odwołania ponad 500 lotów oraz nieodprawienia przeszło 42 tys. bagaży w ciągu 10 dni. Straty finansowe liczone były w milionach funtów.

jakie ubezpieczenie na życie

Kompleksowe ubezpieczenie firmy informatycznej pozwala zdecydowanie ograniczyć ryzyko prowadzenia tego typu działalności. Wybierając konkretną polisę należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej zakres (który powinien być jak najszerszy) i wyłączenia (których powinno być jak najmniej). W dalszej kolejności istotna jest cena, która powinna być dopasowana do poziomu ochrony.

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia OC dla firmy budowlanej? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Za taką kalkulację Pani Ala nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a jej otrzymanie nie stanowi żadnego zobowiązania z Twojej strony. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.