Ubezpieczenia dla transportu. Sprawdź czego naprawdę potrzebujesz

Mądry Polak po szkodzie, jednak możesz zrobić coś by zabezpieczyć się przed sytuacjami, które trudno przewidzieć. Zobacz co rynek ubezpieczeń oferuje branży transportowej:

Admin -
Admin
ubezpieczenia transport

Z artykułu dowiesz się:

Które ubezpieczenie transportowe wybrać na wypadek szkody?

Po pierwsze zacznijmy od Odpowiedzialności Cywilnej. Rozróżniamy tu dwa typy ubezpieczenia:

 • OC deliktowa odpowiada za szkody, które powstały wskutek czynu niedozwolonego, którego nie obejmowała umowa zawarta z Twoim kontrahentem. Załóżmy, że prowadzisz firmę transportową. Podczas przeładunku towaru belka spada prosto na zaparkowany w sąsiedztwie samochód. Wówczas jesteś zobowiązany do naprawienia szkody w ramach OC deliktowego. Mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy jesteśmy niewinni ale jednocześnie odpowiedzialni za zdarzenie. Natomiast

 • OC kontaktowe jest tak zwaną odpowiedzialnością umowną, która obejmuje szkody powstałe wskutek nieprawidłowego wykonania ustaleń kontraktowych. 
transport ubezpieczenia

Jaki zakres ubezpieczenia najlepiej wybrać? To zależy z jaką firmą zawieramy umowę o ubezpieczenie. Niektóre obejmują ochroną obydwa rodzaje ubezpieczenia, a czasem są to dwie odrębne usługi.

Kiedy nie wiesz czy ubezpieczenie, które chcesz zawrzeć posiada opcję OC deliktowego i OC Kontaktowego zapytaj doradcę.

Co obejmuje ubezpieczenie przesyłek?

Kiedy chcesz ubezpieczyć zagubione przesyłki, lub przewóz materiałów niebezpiecznych zdecyduj się na OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zapewnia ono zwrot odszkodowania w przypadku zagubienia, zniszczenia transportowanych towarów, rabunku bądź utraty kontenera, w którym transport jest przewożony. Pamiętajmy, że podstawą dochodzenia odszkodowania jest zwykle list przewozowy. Ubezpieczenia działa od przyjęcia przesyłki do jej wydania – tylko w tym czasie może nastąpić szkoda. Często obejmuje także opóźnienia w dostawie, przez które powstały szkody finansowe. 

Według Kodeksu Cywilnego do zadań spedytora należy wysyłka lub odbiór przesyłki albo dokonanie innych usług związanych z jej przewozem. Oczywiście w czasie wykonywania swojej pracy spedytor jest odpowiedzialny za przewożone mienie. 

Jak ubezpieczyć się od szkód powstałych podczas transportu?

 W tej sytuacji z pomocą przychodzi Ubezpieczenie OC Spedytora. Odpowiada ono za szkody finansowe i rzeczowe, które mogą przytrafić się przewożonemu mieniu – innymi słowy nienależytego wykonania usług. Może to dotyczyć transportu w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. U większości ubezpieczycieli można ubezpieczyć się także od nienależytego wykonania usług logistycznych, bez dodatkowej opłaty, a także od szkód powstałych w mieniu składowanym zgodnie z zawartą umową z kontrahentem.

Naprzeciw spełnieniu minimalnej zdolności finansowej wychodzi Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego. Ubezpieczenie zostanie wypłacone w momencie wystąpienia zobowiązań lub roszczeń, których zakres określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Takie ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania na rzecz osób trzecich za zobowiązania finansowe, kiedy została utracona zdolność finansowa Ubezpieczającego

Które ubezpieczenie chroni od kradzieży i uszkodzeń towaru?

Dzięki bogatej ofercie Towarzystw Ubezpieczeniowych możemy także ubezpieczyć ładunki w transporcie (Cargo). Jest to idealne rozwiązanie jeżeli przewożone przez Ciebie wszystkimi środkami transportu towary ulegną uszkodzeniom, ubytkom lub kradzieży. Ubezpieczenie Cargo uratuje Cię od wydania dużej sumy na odszkodowanie. Co ważne działa ono także w wypadku żywiołów natury czy rozboju. Można zawrzeć taką umowę na jeden przejazd lub wiele. 

Nie zapomnij o tym co najcenniejsze czyli o grupowym ubezpieczeniu na życie pracowników – często jest ono tańsze od indywidualnego ubezpieczenia na życie i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki wykonywanej pracy.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ O UBEZPIECZENIE ?

Zapytaj Alicję – pierwszą asystentkę finansową wspieraną sztuczną inteligencją, która doradzi i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

ZADAJ PYTANIE

Doradca finansowy

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.