Skąd wziąć środki na finansowanie firmy

Wbrew pozorom najczęściej droga do zdobycia środków finansowych dla firmy jest niczym wejście na szczyt Eiger od strony północnej – dla tych najbardziej niestrudzonych.
Z myślą o osiągnięciu celów niejednego przedsiębiorcy PaniAla przygotowała zestaw najważniejszych źródeł finansowania, który powinien pomóc.

Admin -
Admin

Z tekstu dowiesz się o:

Pożyczka biznesowa

Jest alternatywą dla kredytu. Jej cechą jest elastyczność, którą widać w indywidualnym podejściu do każdego klienta oraz odpowiedniemu ułożeniu oferty, tak aby była dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Nawet jeśli firma nie posiada zdolności kredytowej w instytucjach bankowych z powodu różnych przeszkód, pożyczka biznesowa jest bardziej dostępna.

Ocena klienta przez instytucje pozabankowe:

 • Brak wymogów wstępnych. Podstawą jest całościowa ocena ryzyka transakcji oraz możliwość zwrotu pożyczki po okresie, na jaki została udzielona.

Ocena klienta przez instytucje bankowe:

 • Brak zaległości US i ZUS
 • Odpowiedni ranking BIG
 • Brak wpisów w KRD, BIG
 • Zdolność kredytowa
 • Odpowiednie obroty w stosunku do oczekiwanej wartości finansowania
 • Określony staż firmy

Kredyt inwestycyjny bez zabezpieczenia majątkiem własnym

Gwarancja de minimis jest to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozwiązanie to jest o tyle przyjazne przedsiębiorcy, że nie musisz zastawiać swoim majątkiem kredytu (w części zabezpieczonej gwarancją de minimis).Gwarancje de minimis obejmują do 80 proc. kredytu.

Gwarancja de minimis – warunki

Program realizowany jest przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Jest on przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm, które na dzień 1. lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS ani w Urzędzie Skarbowym.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 1. jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy (39 miesięcy do 31 grudnia 2020 r.)
 2. zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (80% kwoty kredytu do 31 grudnia 2020 r.)
 3. nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 4. jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
 5. stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% kwoty kredytu za roczny okres gwarancji do 31 grudnia 2020 r.)

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 1. jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy;
 2. zabezpiecza do 60% kwoty kredytu (80% kwoty kredytu do 31 grudnia 2020 r.)
 3. nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 4. jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
 5. stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0% kwoty kredytu za okres roczny gwarancji do 31 grudnia 2020 r.)

(Źródło bgk.pl)

Może Cię zainteresować:

 1. Niestandardowe zabezpieczenie kredytu firmowego
 2. Trzy kroki do prostego sfinansowania bieżących potrzeb firmy

kredyt firmowy

Faktoring

Faktoring natomiast jest lekiem na szybkie odzyskanie pieniędzy za wystawione faktury, nawet jeśli dotyczy faktur z terminami powyżej 60 dni. Oznacza to, że jeśli wystawisz fakturę, której termin płatności wynosi np. 30 dni, a pieniądze dostanę dopiero po dwóch miesiącach, to powinieneś mieć poduszkę finansową aby zapłacić ZUS, PIT, VAT.

I właśnie w takich przypadkach warto skorzystać z usług firm faktoringowych. Zajmują się one finansowaniem pomostowym, tak abyś nie musiał korzystać z opcji pożyczki i jednocześnie unika zatorów płatniczych bo może sfinansować faktury na czas.

Pożyczka obrotowa na pensje pracowników

Dzięki, której można sfinansować wypłaty wynagrodzeń w sektorze MSP. Jest to rozwiązanie pozwalające sfinansować koszty pensji netto do dwóch lat i przy wydłużonym okresie karencji do 12 miesięcy. Pożyczka jest uruchamiana jednorazowo lub w transzach. Finansowanie to zostało uruchomione przez ARP ( Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Warunki korzystania z pożyczki ARP


 • środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności
 • dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej

Środki z tego źródła są przekazywane bezpośrednio na rachunki pracownicze. (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank)).
Jest także możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki.

(źródło: arp )

Pożyczka na dofinansowanie deficytu w kapitale obrotowym (ARP)

Wsparcie to jest przygotowane również w ramach traczy antykryzysowej przez ARP. Wynosi ono 0,8 mln zł do 5 mln zł. Okres jej finansowania to 6 lat, a karencja — do 15 miesięcy.


 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł

(źródło: tarcza arp)

Leasing operacyjny z odroczeniem spłaty

Produkt jest oferowany przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwota leasingu to maksymalnie 5 mln zł netto, a okres finansowania — do 6 lat. Karencja daje możliwość odłożenia spłaty przedmiotu leasingowanego nawet do 12 miesięcy, co w przypadku firm budowlanych, transportowych z pewnością przełoży się na wzmocnienie płynności finansowej firmy.

WCIĄŻ MASZ SPORO PYTAŃ?

JESTEM TUTAJ PO TO ABY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ

TERAZ TWOJA KOLEJ – PO PROSTU PYTAJ

paniala

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.