Faktoring w firmie transportowej

Prowadzisz firmę transportową, więc jest duże prawdopodobieństwo, że jak większość przewoźników wcześniej czy później zadasz sobie pytanie: czy powinienem skorzystać z faktoringu? A jeśli tak – na jakich zasadach najlepiej?

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa

Faktoring jest nowoczesną usługą finansową skierowaną do przedsiębiorców, którym zależy na szybkiej płatności za fakturę, a mają do czynienia z terminami płatności powyżej 30 dni. Schemat działania jest prosty i przyjazny. Przedsiębiorca podpisuje umowę z jedną z instytucji faktoringowych (firma faktoringowa lub bank tzw. faktor). Przekazuje jej faktury sprzedażowe. Faktor nawet tego samego dnia przelewa do 90 proc. zafakturowanej kwoty. Pozostała część należności przelewana jest po zapłacie faktury przez kontrahenta. Za świadczone usługi pobierane jest wynagrodzenie – najczęściej w postaci prowizji – jest to określony procent wartości faktury.

Kiedy faktoring sprawdza się w firmie transportowej?

To zależy ale najczęściej jest on zalecany w momencie, gdy zależy Ci na przyspieszeniu płatności za faktury sprzedażowe. Przykładowo kontrahenci dokonują płatności w terminach powyżej 30 dni. Jesteś więc zmuszony do udzielania im wysokich kredytów kupieckich, ponadto duży koszt dla ciebie stanowią; paliwo, transportowe opłaty ubezpieczeniowe i zobowiązania publiczno-prawne, które musisz regulować na bieżąco. Przy ograniczonej płynności finansowej jest to zadanie trudne do zrealizowania. 

Sposób 1: Gdy masz wiele rozdrobnionych faktur

Gdy wystawiasz miesięcznie wiele faktur i współpracujesz z tym samym kontrahentem, wtedy najkorzystniejszy będzie dla Ciebie faktoring na cesji generalnej. Jest to po prostu przeniesienie praw do wierzytelności, w tym przypadku wszystkich faktur sprzedażowych na instytucję finansową, z którą masz zawartą umowę faktoringu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przyspieszasz płatność za faktury sprzedażowe i poprawiasz płynność finansową firmy.

Pamiętaj: cesja generalna to dobry wybór, gdy faktury są mocno rozdrobnione i niskie nominałowo. Cesja generalna umożliwia również uruchamianie finansowania kolejnych faktur w formie elektronicznej, co znacznie skraca i upraszcza formalności. Cesja generalna zabezpiecza przed zajęciem komorniczym i roszczeniami innych podmiotów.

Przykład:
Świadczysz usługi transportowe, gdzie na bieżąco dużym kosztem jest paliwo. Dokonując cesji generalnej na firmę faktoringową, przyspieszasz termin płatności obecnych i w przyszłości wystawionych faktur, zapewniając sobie płynność na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzonym biznesem.

Sposób 2: Faktoring na pojedynczą fakturę

Faktoring w firmie transportowej

Wykonujesz pojedyncze zlecenie. Zależy Ci na szybkim sfinansowaniu transakcji, masz fakturę na dużą kwotę, wtedy skorzystaj z cesji tylko na wybraną fakturę. Uwaga: To dobre rozwiązanie, kiedy nie planujesz długofalowej współpracy z faktorem czyli instytucją świadczącą usługi faktoringu, a potrzebujesz poprawić płynność w krótkim czasie. Jednocześnie, gdy Twój kontrahent nie wyraża zgody na cesję generalną ze względu na możliwości wystąpienia kompensat potrąceń do faktur wystawionych w przyszłości, zaproponuj mu cesję pojedynczej wierzytelności.

Przykład:
Kończysz kontrakt na realizację usług, wystawiłeś fakturę końcową z długim terminem płatności. Sceduj ją na firmę faktoringową uzyskując zaliczkę, a pieniądze możesz przeznaczyć na realizację nowego kontraktu.

Podsumowując

Możesz przekazać instytucji faktoringowej kilka faktur sprzedażowych lub pojedynczą należność. Dotyczy to obecnych i przyszłych należności
W przypadku cesji generalnej Twój kontrahent przelewa wszystkie zafakturowane należności na rachunek firmy faktoringowej. W przypadku pojedynczej należności płaci tylko za fakturę, wskazaną w cesji.
Firma faktoringowa zwykle powiadamia Twoich kontrahentów o fakcie dokonania cesji. Zdarza się jednak, że Twój kontrahent nie chce się zgodzić na faktoring.

Czytaj też:

Ile kosztuje leasing samochodu ciężarowego w 2021

Faktoring. Przewodnik po usługach.

Jak zacząć?

Jeśli chcesz rozpocząć współpracę z firmą faktoringową i korzystać z finansowania obecnych i przyszłych należności musisz spełnić określone wymagania faktora. Jednym z nich jest cesja wierzytelności. Jest to nic innego jak przeniesienie uprawnień z tytułu umowy faktury na nowego nabywcę – firmę faktoringową.

Przykład:
Dostarczasz karmę dla zwierząt, sprzedając ją zarówno sieciom handlowym, jak i lokalnym sklepom. Chcąc przyspieszyć otrzymanie należności za transport karmy nawiązujesz współpracę z firmą faktoringową, która wypłaca Ci zaliczkę pod przyszłe należności od Twoich kontrahentów. W celu uruchomienia takiej współpracy dokonujesz cesji wierzytelności tych właśnie należności na faktora.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Zapytaj Alicję – pierwszą asystentkę finansową wspieraną sztuczną inteligencją, która doradzi i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

ZADAJ PYTANIE

Doradca finansowy

    Pani Ala - Asystentka finansowa
    Pani Ala Asystentka finansowa

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.