Ubezpieczenie OC maszyn budowlanych – 3 zasady, jak dobrze ubezpieczyć sprzęt

Będąc właścicielem maszyn budowlanych należy zadbać o ich odpowiednie ubezpieczenie. Dotyczy to zarówno obowiązkowej polisy OC, jak i wariantów dodatkowych, takich jak np. ubezpieczenie CPM. Jak zatem prawidłowo ubezpieczyć maszyny budowlane? Na co zwrócić uwagę? Ile to kosztuje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Admin -
Admin
ubezpieczenie maszyn budowlanych

Zleć Pani Ali znalezienie oferty ubezpieczenia na sprzęt budowlany i negocjację ceny. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

czat

Ubezpieczenie OC maszyn budowlanych – czym jest

Ubezpieczenie OC maszyn budowlanych to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich maszyn, które poruszają się po drogach publicznych oraz strefach zamieszkania. Oznacza to, że każdy właściciel maszyny budowlanej, która wyjeżdża poza plac budowy zobowiązany jest zawrzeć dla niej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Tego typu polisa działa dokładnie na tych samych zasadach, co ubezpieczenie samochodu osobowego. To sprawia, że zabezpiecza właściciela na wypadek szkód osobowych i materialnych. Reguluje to art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zgodnie z którym odszkodowanie z polisy OC przysługuje jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Czym jest ubezpieczenie maszyn budowlanych CPM zakres

Właściciel maszyn budowlanych może zapewnić im również dodatkową ochronę, która jest dostępna w ramach ubezpieczenia CPM. Ubezpieczenie maszyn budowlanych CPM to polisa dedykowana wyłącznie dla maszyn budowlanych, co oznacza, że nie mogą z niej skorzystać np. właściciele maszyn rolniczych.

Ubezpieczenie CPM to niezwykle funkcjonalna polisa, która chroni maszyny budowlane po przyjęciu ich do eksploatacji i pozwala uniknąć ewentualnych strat wynikających z kradzieży, uszkodzeń oraz wypadków z udziałem posiadanego sprzętu i maszyn. Kompleksową ochroną w jej ramach mogą zostać objęte m.in.:

 • betoniarki,
 • dźwigi,
 • koparki,
 • ładowarki
 • spycharki,
 • ubijarki.

Oczywiście katalog sprzętu jest dużo szerszy, ponieważ polisa CPM może zostać zawarta również dla: sprzętu używanego do budowy dróg i trakcji kolejowych, podnoszenia ciężkich elementów, takich jak dźwigi, produkcji zaprawy budowlanej, wykopywania piasku i żwiru, a także maszyn do palowania i wierceń. Warto również zaznaczyć, że ubezpieczeniem CPM mogą zostać objęte pojazdy wolnobieżne, które nie podlegają OC.

Zakres ubezpieczenie CPM może różnić się w zależności od towarzystwa, jednak zazwyczaj obejmuje on:

 • zniszczenia sprzętu przez osoby trzecie,
 • pożar, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie,
 • szkody atmosferyczne tj. powodzie, ulewne deszcze, grad, huragan, uderzenie pioruna, lawina lub osunięcie się ziemi,
 • kradzież i włamanie z przywłaszczeniem sobie maszyn,
 • kolizje z innymi maszynami i pojazdami, przewrócenie się maszyny lub wpadnięcie do wykopanego otworu. 
ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie sprzętu budowlanego od kradzieży

W poprzednim akapicie wspomniano o tym, że ubezpieczenie CPM chroni sprzęt budowlany od kradzieży. Należy jednak zaznaczyć, że ochrona obejmuje sprzęt będący w eksploatacji, czyli znajdujący się na placu budowy lub w wyznaczonym miejscu jego postoju. W wielu przypadkach przedsiębiorcy potrzebują pełniejszej ochrony, która zabezpieczy sprzęt od kradzieży niezależnie od tego, gdzie będzie się on akurat znajdował. Takie ryzyko obejmuje polisa autocasco, która podobnie jak OC działa na tych samych zasadach, co w przypadku aut osobowych. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie AC nie jest równoznaczne z polisą CPM, ponieważ nie obejmuje szkód powstałych na placu budowy. W związku z tym AC może być jedynie dodatkiem do polisy dedykowanej maszynom budowlanym i można je zawrzeć tylko dla maszyn samojezdnych.

Koszt OC koparki

Wysokość składki ubezpieczenia OC koparki uzależniona jest przede wszystkim od sposobu jej wykorzystania. W związku z tym mniej za OC zapłacą np. rolnicy, którzy wykorzystują koparkę do prac własnych w gospodarstwie niż firmy, czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której koparka użytkowana jest w różnych miejscach. Wynika to przede wszystkim z ryzyka związanego ze sposobu użytkowania sprzętu. Co poza tym wpływa na cenę OC? Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych liczy się szkodowość właściciela, czy parametry odnoszące się do przedmiotu ubezpieczenia, czyli w tym przypadku koparki. Do najistotniejszych należy zaliczyć przede wszystkim wiek oraz szacunkową wartość. W związku z tym ubezpieczenie OC koparki może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie.

Ubezpieczenie sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczając maszyny budowlane warto zadbać o jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk. Polisa all risk obejmuje ochroną wszystkie nieprzewidziane zdarzenia. Jest to znacznie szerszy zakres niż w przypadku ubezpieczeń z ryzykami nazwanymi, które chronią wyłącznie na wypadek zdarzeń określonych w OWU. Należy jednak pamiętać, że również w przypadku ubezpieczenia od wszystkich ryzyk występują wyłączenia, do których należy np. rażące niedbalstwo, czy wady maszyny powstałe przed zawarciem polisy. Mimo to ubezpieczenie sprzętu budowlanego od wszystkich ryzyk daje najszerszą ochroną i jest opcją, z której warto skorzystać.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych – kalkulacja

Ile w praktyce wynosi koszt ubezpieczenia maszyn budowlanych? Do przykładowej kalkulacji przyjmijmy kołową koparkę Cat M315 z 2010 roku o mocy 150KM. Składka ubezpieczenia OC takiej maszyny kosztuje 189 złotych rocznie, przy założeniu, że właściciel posiada maksymalne zniżki, jest rolnikiem i używa jej na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego. Jeżeli jednak prowadzi firmę budowlaną, za OC takiej koparki zapłaci około 480zł rocznie. Ile będzie kosztowało ubezpieczenie CPM? W przypadku takiej koparki składka wynosi 1370zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, że klienci ubezpieczający kilka maszyn budowlanych mogą liczyć na dodatkowe zniżki, dzięki którym poszczególne polisy będą jeszcze tańsze.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych to kwestia, o której nie można zapominać. Dotyczy to zarówno sprzętu, który porusza się po drogach publicznych, jak i maszyn, które nie opuszczają placu budowy. 

Zleć Pani Ali znalezienie oferty ubezpieczenia na sprzęt budowlany i negocjację ceny. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

 • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
 • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych
 • negocjację ceny ubezpieczenia

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

czat

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.