Jak prowadzić firmę bez kredytu obrotowego?

Kiedy tradycyjne starania o kredyt obrotowy nie wchodzą w grę, a działalność firmy ma potencjał i klientów polecam produkt konkurencyjny czyli faktoring. Takie podejście pozwala utrzymać płynność finansową i chroni przed ryzykiem niewypłacalności przedsiębiorcy.

Admin -
Admin

Jeśli masz szczegółowe pytania zadawaj je na bieżąco Pani AliCzatuj 24/7 – całkowicie bezpłatnie !

Wielu przedsiębiorców zastanawia się co zrobić, gdy nie są w stanie uzyskać kredytu obrotowego. Pozabankowe instytucje finansowe doskonale zdają sobie sprawę z tej potrzeby dlatego przygotowały faktoring. Jest on konkurencyjny dla kredytu bankowego i dodatkowo dyscyplinuje kontrahentów przedsiębiorcy do terminowego regulowania zobowiązań.

Krótka historia, jak nie zmarnować biznesu przez procedury bankowe

Przedsiębiorca, który zwrócił się do Pani Ali prowadzi działalność w formie tartaku. Zajmuje się obróbką drewna i produkcją fryz parkietowych. Jego odbiorcami są producenci podłóg drewnianych oraz zakłady meblarskie. Teoretycznie ma możliwość generowania wyższych przychodów poprzez dostarczanie większej ilość obrobionego towaru, ale nie jest w stanie ponieważ za surowiec do produkcji musi płacić “z góry”. Producent surowca wymaga 100% przedpłaty. Wspomniany właściciel firmy ma również możliwość pozyskania nowych odbiorców pod warunkiem akceptacji zaproponowanych z ich strony dłuższych terminów płatności. Firma działa na rynku rok, ale niestety nie jest w stanie uzyskać kredytu obrotowego. Jak pogodzić te wszystkie aspekty przy ograniczonej płynności finansowej i móc dalej skutecznie się rozwijać? W tym przypadku alternatywą okazało się skorzystanie z faktoringu jawnego pozabankowego.

Co wpłynęło na pozytywną decyzję ?

Firma faktoringowa postrzega klienta przez pryzmat jego działalności  i odbiorców, jakich obsługuje. W tym przypadku istotne było, że klient wykonuje działalność produkcyjną samodzielnie, nie korzystając z usług zewnętrznych, a jego odbiorcy działają na rynku już kilka lat. 

Faktoring daje możliwość uzyskania finansowania bez dodatkowych twardych zabezpieczeń w postaci ustanowienia hipoteki czy też zastawu rejestrowego.

Wymagający odbiorca?

Dzięki faktoringowi można pozyskać nowych odbiorców proponując im dłuższe terminy płatności bo środki finansowe w postaci wypłacanej zaliczki masz od razu na koncie po przekazaniu faktury do instytucji finansującej. Firma  staje się więc bardziej konkurencyjna na rynku i możesz pozyskać większych, wymagających odbiorców, którzy niejednokrotnie przy zawieraniu kontraktów stosują dłuższe terminy płatności. Środki finansowe, które otrzymasz możesz przeznaczyć również na zakup materiału niezbędnego do produkcji. Faktoring stwarza możliwość zmiany faktur wystawionych z wymagalnych na niewymagalne poprzez wydłużenie terminu płatności. Oczywiście taka zamiana wymaga zgody wszystkich stron uczestniczących w procesie faktoringowym: kontrahenta, instytucji finansującej jak i płatnika. 

Może Cię zainteresować:

Finansowanie bez zastawu i bez hipoteki   

Faktoring daje możliwość uzyskania finansowania bez dodatkowych twardych zabezpieczeń w postaci ustanowienia hipoteki czy też zastawu rejestrowego. Warunkiem pozytywnym uzyskania takiej formy finansowania jest pozytywna ocena przez instytucję finansową Twoich kontrahentów.  Podstawowym warunkiem uruchomienia faktoringu jest pisemna zgoda na cesję wierzytelności czyli przeniesienie praw wynikających z faktur na tzw. faktora- instytucję finansującą.

Jak brzmi Twoje pytanie?KLIKNIJ TUTAJ

Cesja dyscyplinuje kontrahentów

Cesja może mieć formę generalną dot. praw do należności przyszłych i obecnych wynikających z umowy lub zlecenia lub dot. pojedynczych faktur. Dużym plusem cesji jest dyscyplinowanie Twoich kontrahentów do terminowej zapłaty za fakturę. Podpisując cesję kontrahent ma jako wierzyciela firmę finansową, która w razie braku zapłaty ma wiedzę oraz środki żeby tych na należności skutecznie dochodzić. Cesja zabezpiecza zatem przed ewentualnymi roszczeniami ze strony podmiotów trzecich, komornik nie może zająć należności będących przedmiotem cesji. Jest tylko jedno ale cesja musi być ustanowiona przed zajęciem komorniczym i Twój kontrahent musi zostać przez firmę finansową o tym fakcie pisemnie powiadomiony.

MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ?

Zapytaj Alicję – pierwszą asystentkę finansową wspieraną sztuczną inteligencją, która doradzi i znajdzie dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

ZADAJ MI PYTANIE

    Admin -
    Admin

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

    Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.