Jak ubezpieczyć rower?

Rower to jeden z najpopularniejszych środków transportu w dużych miastach. Polacy dokonują zakupów coraz droższych i wygodniejszych jednośladów. Mimo rozwijającej się sieci ścieżek rowerowych wypadków z udziałem rowerzystów nie brakuje. Jak efektywnie zabezpieczyć się na wypadek kradzieży, rabunku lub uszkodzenia mienia? Odpowiedzią jest ubezpieczenie roweru.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
ubezpieczenie roweru

Kradzież a rabunek roweru – różnice

Niewielu ubezpieczycieli na rynku oferuje ubezpieczenie jednośladów, a drobny druczek zawarty w umowach i OWU jest zmorą właścicieli rowerów. Przy ubezpieczeniu pojazdu kluczowa jest różnica między jego rabunkiem1 a kradzieżą2. Te dwa pojęcia bywają ze sobą mylnie utożsamiane.

Czym jest rabunek, a czym jest kradzież? Rabunek to sytuacja, gdy zabór cudzego mienia zachodzi przy zastosowaniu groźby użycia przemocy fizycznej lub doprowadzenia do bezbronności właściciela danego mienia. Do kradzieży dochodzi, gdy pozostawione w dostępnym miejscu (poza miejscem przechowywania) zabezpieczone mienie znika, zaś właściciel nie był uczestnikiem zdarzenia.

Typy ubezpieczeń dla roweru i rowerzysty

Rowerzysta może skorzystać z kilku typów ubezpieczeń dla ochrony zarówno jednośladu, jak i swojej osoby.

Wśród podstawowych ubezpieczeń dedykowanych rowerzystom wyróżnia się:

 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie casco,
 • ubezpieczenie assistance.

Ubezpieczenie OC roweru

Ubezpieczenie OC – odpowiedzialności cywilnej – to jedna z podstawowych polis, które powinien mieć na uwadze każdy uczestnik ruchu drogowego. Dla rowerzysty powinna być to kluczowa polisa, która uchroni jego portfel w przypadku wyrządzenia krzywdy osobom trzecim. Wystarczy zarysowanie karoserii cudzego samochodu przez rowerzystę w wyniku chwilowego braku uwagi, żeby pojawiły się horrendalne koszta naprawy cudzego pojazdu. Częste są też przypadki potrąceń pieszych, którzy mają prawo ubiegać się o świadczenia finansowe w formie odszkodowań od sprawców wypadków.

Ubezpieczenie AC roweru

Dobrowolne ubezpieczenie casco jednośladu nosi potoczną nazwę AC roweru. Tego typu polisa – podobnie jak ubezpieczenie autocasco samochodu – chroni pojazd rowerzysty. Polica AC jest gwarantem wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży lub uszkodzenia roweru. Zakres ubezpieczenia zawarty jest w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia), jednak warto dokładnie zapoznać się z wyłączeniami wypłaty świadczeń. W przypadku casco roweru ważne role odgrywają miejsce przechowywania pojazdu oraz zastosowane zabezpieczenia. Kradzież niezabezpieczonego roweru pozostawionego pod klatką schodową może spotkać się z odmową wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie NNW rowerzysty

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – popularne NNW – ma za zadanie ochronę rowerzysty w trakcie zarówno jazdy, jak i prowadzenia roweru. Polisa NNW rowerzysty chroni zdrowie i życie kierowcy jednośladu. Wysokość świadczeń jest umowna, zależy od gwarantowanej sumy ubezpieczenia. Świadczenia wypłacane są metodą procentową, zależą od stopnia uszkodzeń i obrażeń odniesionych przez rowerzystę. Zatem proporcjonalnie im większych obrażeń doznał ubezpieczony podczas wypadku na rowerze, tym na wyższe świadczenia finansowe ze strony ubezpieczyciela może liczyć.

Ile kosztuje ubezpieczenie roweru?

Składka ubezpieczeniowa w przypadku polisy roweru jest zazwyczaj wpłacana jednorazowo, zazwyczaj na okres jednego roku, w momencie zawierania umowy z ubezpieczycielem.

Ustala się ją na podstawie:

 1. modelu,
 2. wartości,
 3. wieku roweru.

Umownie można przyjąć, że składka wynosi od 5% do 15% wartości nowo zakupionego jednośladu.

Warunki ubezpieczenia roweru

Warunki ubezpieczenia jednośladu są cechą konkurencyjną w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych.

Poniżej przedstawiono możliwości zawarcia polisy u poszczególnych ubezpieczycieli, którzy oferują atrakcyjne ubezpieczenia:

 • Klikochron – kompleksowa ochrona roweru w wyniku kradzieży, włamania, wandalizmu, uszkodzenia lub błędu obsługi, możliwość ubezpieczenia roweru elektrycznego bez udziału własnego, obowiązuje na terenie całej Europy,
 • TU Europa – ubezpieczenie NNW, OC, assistance na terenie Polski i terenie przygranicznym, polisa dla rowerzystów, możliwość zawarcia umowy krótkoterminowej lub długoterminowej w wersji standardowej lub premium,
 • PZU Bezpieczny Rowerzysta – ubezpieczenie OC i NNW, możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie casco lub ubezpieczenie bagażu, najwyższe rynkowe sumy ubezpieczeniowe, jednorazowa składka roczna,
 • Simplesurance – całodobowe ubezpieczenie roweru od kradzieży, możliwość ubezpieczenia roweru maksymalnie trzy miesiące po jego zakupie, jednorazowa składka wyliczana na podstawie jego wartości, roczne ubezpieczenie rowerów tradycyjnych i elektrycznych.

Ubezpieczenie roweru elektrycznego

Rowery elektryczne śmiało można nazwać Teslami wśród jednośladów. Są to niewątpliwie pojazdy nowej generacji, które pozwalają na bezwysiłkowe pokonywanie długich tras.Polisy ubezpieczeniowe rowerów elektrycznych ze względu na wartość ubezpieczanego pojazdu mają stosunkowo szeroki zakres.

Obejmują m.in.:

 • kradzież,
 • włamanie,
 • wandalizm,
 • uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • awarię elektroniki,
 • błędy obsługi.
ubezpieczenie roweru
Pamiętaj, że samo ubezpieczenie roweru nie daje Ci gwarancji wypłacenia odszkodowania. W przypadku kradzieży, jeśli pojazd został zostawiony sam sobie, pod klatką, bez żadnego zabezpieczenia – ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Tego typu pakiety ubezpieczeniowe działają na terenie nie tylko RP, ale także wszystkich krajów europejskich.

Ubezpieczenie roweru za granicą

Rower zaliczany jest do kategorii sprzętu sportowego. W związku z tym podczas podróży zagranicznych podlega temu samemu ubezpieczeniu co bagaż podróżny.Warto pamiętać, że nie każda polisa zapewnia ochronę sprzętu sportowego poza granicami Polski.

Jak można najlepiej zabezpieczyć rower poza granicami kraju? Najlepszym zabezpieczeniem roweru w przypadku podróży zagranicznej jest zdecydowanie się na polisę turystyczną premium o największym zakresie ochrony sprzętu. Tego typu ubezpieczenie jest kluczowe dla tych, którzy decydują się na wakacyjne podróżowanie rowerem.

Podsumowanie

To, czy ubezpieczenie roweru jest faktycznie przydatne, zależy wyłącznie od zakresu wybranej polisy. Ubezpieczenie rowerowe jest stosunkowo młodym produktem finansowym, który wiąże się z dużym ryzykiem ze strony ubezpieczyciela. Kradzieże wartościowych europejskich rowerów wysokiej jakości jest na porządku dziennym zwłaszcza w dużych miastach. Ochrona jednośladu z tytułu ubezpieczenia mieszkania lub domu nie jest wystarczającym zabezpieczeniem w obliczu dużych zagrożeń dla rowerzysty.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.