Optymalne ubezpieczenie AC w trzech prostych krokach

Ubezpieczenie AC szczególnie doceniają właściciele samochodów, które uległy kradzieży czy niespodziewanej usterce. Dobrowolne wykupienie polisy pojazdów mechanicznych autocasco od zdarzeń losowych pozwala ich użytkownikom na łagodne przejście procesu naprawy ich własności.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
ubezpieczenie ac

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC – autocasco – to dobrowolna polisa pojazdów mechanicznych na wypadek zdarzeń losowych, której celem jest ochrona pojazdu. Autocasco należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Zakłady ubezpieczeniowe oferują oferty autocasco z mniejszym lub większym zakresem ubezpieczenia, co wpływa na wysokość składek.

Gdzie można nabyć polisę AC? Polisę można nabyć u wyspecjalizowanych pośredników i przedstawicieli zakładów ubezpieczeniowych.

Jak ustawa reguluje ubezpieczenie AC?

Podstawową regulacją ubezpieczenia AC jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Autocasco jako ubezpieczenie dobrowolne nie jest bezpośrednio objęte podstawą prawną, jaką jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych1.

Czy ubezpieczenie AC jest obowiązkowe?

Na mocy Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczenie AC kwalifikowane jest jako majątkowe ubezpieczenie dobrowolne. Polisę AC obejmuje tzw. swoboda umowy2.

Czym jest swoboda umowy? Jest to określenie zawierające w sobie wolność co do wyboru ubezpieczyciela, kształtowania treści umowy oraz wyborze formy zawarcia umowy.

Warunki, zakres, zasady i korzyści

Ubezpieczenie AC służy do ochrony portfela w sytuacji, gdy pojazd uległ poważnemu uszkodzeniu. Umowa rozwiązuje się z reguły automatycznie, gdy którakolwiek ze składek ratalnych nie zostanie zapłacona w terminie.

Każda umowa autocasco jest inna i jej warunki różnią się w zależności od:

 1. ofert towarzystw ubezpieczeniowych,
 2. potrzeb klienta.

Szeroki zakres ubezpieczeń zawiera m.in. odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, holowanie auta czy też udostępnienie samochodu zastępczego. Umowy ubezpieczeniowe AC zawiera się zazwyczaj na okres jednego roku, co pozwala na stosunkowo szybką i łatwą zmianę ubezpieczyciela.

Przypadki specjalne

W szczególnych sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia AC.

Do takich przypadków dochodzi, gdy przykładowo:

 • samochód uległ usterce podczas jego użytkowania bez wymaganych dokumentów,
 • kierowca prowadził pojazd pod wpływem środków odurzających,
 • właściciel pojazdu użył samochodu jako narzędzia do popełnienia przestępstwa.
 • dochodzi do kradzieży samochodu, jeśli znajdowały się w nim kluczyki lub dowód rejestracyjny.

Udział własny w ubezpieczeniu

Udział własny w ubezpieczeniu AC kierowcy pojazdów utożsamiają z uchyleniem się od odpowiedzialności finansowej w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu. Jednak jest to droga do obniżenia wysokości składki ubezpieczeniowej. Udział własny właściciela ubezpieczonego pojazdu pozostawia ryzyko pewnego stopnia po jego stronie. Zazwyczaj wkład ten wyraża się kwotowo lub procentowo. Decydując się na zakup autocasco bez udziału własnego, należy liczyć się z wyższymi składkami ratalnymi. Na korzyść AC bez udziału własnego działa brak odpowiedzialności finansowej kierowcy w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia AC?

Zaprzestanie dokonywania terminowych wpłat na rzecz składki ratalnej powoduje automatyczne zerwanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Kontrakt wygasa również w przypadku wyrejestrowania pojazdu lub zmiany jego właściciela. Z umowy można zrezygnować w ciągu 30 dni od chwili jej zawarcia.

Wartość samochodu a warianty ubezpieczenia

Wartość ubezpieczanego pojazdu i jego wiek są determinantami wariantów ubezpieczeniowych. AC obejmuje różne rodzaje ubezpieczeń także w zależności od miasta, w którym pojazd jest ubezpieczony. W większych miastach, np. wojewódzkich, gdzie wypadki i stłuczki są codziennością, zakres oferowanych wariantów będzie szerszy.

Ile kosztuje ubezpieczenie AC?

Przy wyborze ubezpieczyciela kluczowym wskaźnikiem dla klienta jest cena ubezpieczenia AC. Wysokość składek poszczególnych wariantów ubezpieczeniowych jest zróżnicowana ze względu na podaż ofert ze strony wielu towarzystw działających na rynku. Najdroższe pakiety ubezpieczeniowe gwarantują najwyższą ochronę i poziom świadczeń w przypadku wypłaty polisy. Dobre AC w korzystnej cenie dostosowane do indywidualnych potrzeb można znaleźć dzięki kalkulatorom internetowym. Istnieje także możliwość skorzystania z takich kalkulatorów cenowych w przypadku ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia NNW.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby wykupić ubezpieczenie autocasco pojazdu, należy przedłożyć ubezpieczycielowi komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.

Wśród podstawowych dokumentów i zaświadczeń należy wymienić:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • prawo jazdy,
 • aktualną polisę ubezpieczeniową.

Co z ubezpieczeniem AC po sprzedaży samochodu?

Przy sprzedaży używanego samochodu przez osobę prywatną należy pamiętać o potwierdzeniu transakcji szczegółową umową kupna-sprzedaży. Zasady funkcjonowania umowy ubezpieczenia autocasco po zmianie właściciela samochodu mogą się różnić od pierwotnej umowy. Nowy właściciel może bowiem korzystać z polisy swojego poprzednika. Przejmuje on wówczas prawa i obowiązki płynące ze świadczonej polisy. Istotną różnicą jest jednak rekalkulacja składek na podstawie zniżek lub zwyżek przysługujących nowemu nabywcy.

Ubezpieczenie AC w praktyce

Amortyzacja w ubezpieczeniu AC jest jedną z największych niespodzianek w wariantach tego typu polis. Oznacza ona procentowe potrącenie świadczeń w przypadku uszkodzeń ze względu na eksploatację części samochodowych. Nie jest możliwe do ocenienia i przewidzenia, które części ulegną nadmiernym zniszczeniom z tytułu użytkowania pojazdu. Decydując się na pakiet ubezpieczeniowy, warto pomyśleć o wariancie obciążającym ubezpieczającego najmniejszą odpowiedzialnością i minimalnym ryzykiem.

Zakres ubezpieczenia AC

Podaż ofert na rynku ubezpieczeń jest bardzo wysoka. Dzięki temu właściciel pojazdu może się zdecydować na ubezpieczenie w węższym lub szerszym zakresie nawet w przypadku ubezpieczenia roweru. Zróżnicowanie zakresu ubezpieczeń autocasco jest ogromne.

Można zabezpieczyć się m.in. na:

 • wypadek uszkodzenia lub kradzieży bagażu w pojeździe, szyb, felg,
 • ewentualność kradzieży lub uszkodzenia całego pojazdu.

Warto mieć na uwadze, że zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien być dla właściciela pojazdu ważniejszy niż cena polisy.

Przedmiot ubezpieczenia

AC jako ubezpieczenie dobrowolne może swoim zasięgiem obejmować motocykle i samochody. Właściciele pojazdów lądowych, szynowych, wodnych i powietrznych mogą zdecydować się na tzw. ubezpieczenie casco. Jego warunki określone są w OWU i umowie podpisanej z ubezpieczycielem. Autocasco jest rodzajem ubezpieczenia casco.

AC po kupnie i sprzedaży samochodu

Jako ubezpieczenie dobrowolne o swobodzie umowy AC zazwyczaj wygasa, gdy klient sprzedaje samochód. Tylko nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają możliwość przeniesienia odpowiedzialności na nowego użytkownika samochodu. Umowy AC zazwyczaj wygasają automatycznie w chwili wyrejestrowania pojazdu przez jego pierwotnego właściciela.

Autocasco dla 10-letniego samochodu

Umowna granica wieku samochodu, który może zostać objęty ubezpieczeniem autocasco, wynosi 10 lat. Koszta naprawy starych samochodów są z reguły bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają realną wartość samochodu. Mimo to obecnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych wydłuża akceptowalny wiek samochodu do 12, 14 lub nawet aż do 16 lat. Składki ratalne nie należą jednak do najmniejszych mimo coraz wyższej jakości technologicznej samochodów używanych.

Ubezpieczenie AC międzynarodowe

AC w odróżnieniu od ubezpieczenia OC może okazać się przydatne w przypadku europejskich podróży. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisy międzynarodowe, które swoim zasięgiem wykraczają poza teren Polski. Co ważne, autocasco oferuje wypłatę świadczeń nawet, gdy do wypadku dojdzie z winy właściciela pojazdu w innym kraju europejskim.

Okres, na który można wziąć AC

Najczęściej umowy ubezpieczenia autocasco zawiera się na okres 12 miesięcy. Wielu ubezpieczycieli oferuje możliwość zawarcia umowy krótkoterminowej na okres jednego miesiąca. Warto mieć na uwadze, że zakres tego typu ubezpieczeń jest znacznie ograniczony. Opcja ta powstała z myślą o właścicielach pojazdów, którzy wybierają się na wyjazdowy urlop lub użyczają swojego samochodu członkom rodziny.

Ubezpieczenie AC a szkody

Szkoda całkowita z ubezpieczenia własnego AC jest często mylona z ubezpieczeniem OC sprawcy. Suma świadczeń możliwych do uzyskania z własnego AC nie może przekraczać sumy całego autocasco w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. W odróżnieniu od szkody częściowej przy całkowitej kasacji ubezpieczonego samochodu konsumowana jest cała kwota ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC dla firm

Ubezpieczenie AC może obejmować również samochody flotowe będące własnością przedsiębiorstwa.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada specjalne oferty flotowe (średnio dla od 5 do 15 samochodów firmowych), w których skład wchodzi cały pakiet:

 • ubezpieczenie OC,
 • Zielona Karta,
 • autocasco,
 • assistance.
ubezpieczenie ac
Czasem nie da się przewidzieć wszystkiego – w przypadku częstej jazdy samochodem nie raz nie da się uniknąć stłuczki. Dlatego warto zadbać o ubezpieczenie autocasco, które pozwoli nam na naprawę naszego pojazdu.

W przypadku ubezpieczenia całej floty pojazdów różnych marek i modeli koszt ubezpieczenia uśrednia się, by był jednakowy dla każdego z samochodów. Wybrany pakiet ubezpieczeniowy jest kwestią indywidualną przedsiębiorstw posiadających wykupioną flotę pojazdów. W przypadku korzystania z umowy leasingowej finansujący wymagają posiadania pakietu OC wraz z AC.

Księgowość a ubezpieczenie AC

Zarówno ubezpieczenie OC, jak i ubezpieczenie AC należy do kosztów pośrednich w przedsiębiorstwie.

Sposób księgowania ubezpieczeń zależny jest od zastosowanej przez firmę metody:

 • kasowej,
 • memoriałowej.

Ubezpieczenie AC jest problematyczne ze względu na dobrowolność jego zawarcia. W świetle ustawy o ubezpieczeniach istnieje ograniczenie uwzględniania ubezpieczenia autocasco jako wydatku do kosztów podatkowych. Omawiane ograniczenie obejmuje jedynie samochody o wartości wyższej niż 20 000 euro.

Limit ubezpieczenia AC

Ustawodawca przewidział możliwość wliczenia w koszty firmowe ubezpieczenia AC pojazdu o wartości nieprzekraczającej 20 000 euro w przeliczeniu na złote.

Co zrobić w przypadku, gdy wartość pojazdu przekracza 20 000 euro? Jeśli wartość pojazdu przekracza 20 000 euro, to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych składkę ubezpieczeniową można wliczyć w koszty firmowe proporcjonalnie do 20 000 euro przeliczonych na walutę krajową według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia polisy.

Ubezpieczenie AC a leasing

W przypadku ubezpieczenia samochodów leasingowych to finansujący – leasingodawca – podejmuje decyzję o obligatoryjnych pakietach ubezpieczeniowych. Najczęściej użytkownik pojazdu wziętego w leasing jest dodatkowo obarczony kosztem pakietu ubezpieczenia OC i AC. Wynika to z tytułu własności pojazdu, bowiem to leasingodawca jest właścicielem samochodu, leasingobiorca jest jedynie jego użytkownikiem. Dzięki temu obowiązkowi chroniony jest zarówno leasingodawca, jak i leasingobiorca.

Firmy ubezpieczeniowe oferujące AC

Przy wyborze ubezpieczyciela warto rozważyć uprzednie skorzystanie ze specjalnych kalkulatorów internetowych, które automatycznie dostosowują propozycje według rankingów atrakcyjności ofert poszczególnych ubezpieczycieli.

Warto mieć na uwadze sumę ubezpieczenia, ewentualne zniżki i zwyżki składek ratalnych, wkład własny wraz z amortyzacją oraz – kluczowe – miejsce zamieszkania.

Atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe oferują m.in.:

 • PZU,
 • AXA,
 • Allianz,
 • Generali,
 • Ergo Hestia,
 • InterRisk,
 • HDI.

Podsumowanie

Dobrowolność pakietu AC jest niewątpliwie jego zaletą. Dodatkowe zabezpieczenie własnego pojazdu może uratować kieszeń niejednego klienta w obliczu horrendalnych kosztów naprawy.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.