Pożyczki online dla firm i osób prywatnych – kompedium wiedzy

Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów finansowych, spośród których pożyczki online wyróżniają się tym, że są wygodne, szybkie i łatwo dostępne. Przed ich zawarciem warto dowiedzieć się o nich jak najwięcej, tak aby korzystać z nich efektywnie dla siebie lub swojego biznesu. Jakie przepisy prawne regulują pożyczki, jakie są rodzaje pożyczek i czy można wziąć pożyczkę, mając już dług?

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
pożyczki online

Co to jest pożyczka online?

Czym charakteryzuje się pożyczka online?

Pożyczka online charakteryzuje się tym, że aby ją otrzymać, nie musimy wychodzić z domu – banki lub instytucje pozabankowe udzielają ich przez Internet, a pieniądze zostają przelane na konto pożyczkobiorcy.

Zazwyczaj cały proces przebiega bardzo szybko – dodatkowy zastrzyk gotówki można otrzymać nawet tego samego dnia. Niektóre instytucje oferują pierwszą pożyczkę za darmo – wówczas pożyczkobiorca oddaje dokładnie taką sumę, jaką pożyczył, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kredyt a pożyczka

Pożyczka może, lecz nie musi być jednocześnie kredytem konsumenckim. Pożyczyć można nie tylko pieniądze, lecz także przedmioty materialne, ponadto każdy może być pożyczkodawcą. Pożyczki charakteryzują się też tym, że można je przeznaczyć na dowolny cel. Umowa pożyczki może być zawarta ustnie do kwoty 500 zł, powyżej tej sumy powinna zostać zawarta na piśmie.

Co może być przedmiotem kredytu?

Przedmiotem kredytu mogą być wyłącznie środki pieniężne, które przeznaczone są na konkretny cel zawarty we wniosku. Zawarta umowa o kredyt musi być zgodna z ustawą o prawie bankowym, a kredytodawcą może być wyłącznie bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa.

Jakie ustawodawstwo reguluje pożyczki online?

W ostatnich latach uchwalono tzw. „ustawę antylichwiarską”1 wraz z nowelizacjami.

W praktyce jest to ustawa o zmianach m.in.:

 1. w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym
 2. w ustawie o kredycie konsumenckim.

Ich celem było zwiększenie ochrony osób decydujących się na kredyty konsumenckie, m.in.:

 • obniżenie kosztów kredytów,
 • ograniczenie rolowania kredytu (płatnego odraczania terminu spłaty)
 • ustanowienie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienia w spłacie pożyczki.

Pożyczki zaś od strony prawnej reguluje Kodeks Cywilny, art. 720 i następne. Warto pamiętać, że umowa o pożyczkę różni się od umowy użyczenia. W świetle prawa bowiem użyczenie pozwala na użytkowanie danego przedmiotu bezpłatnie i tym różni się od najmu lub dzierżawy.

Weryfikowanie tożsamości pożyczkobiorcy

Jaka jest najczęściej stosowana metoda weryfikacji?

Najczęściej stosowaną metodą weryfikacji tożsamości danej osoby jest przelew weryfikacyjny z konta bankowego pożyczkobiorcy. Przelew taki opiewa na niską kwotę (np. 1 zł czy nawet 1 gr). Po jego otrzymaniu instytucja może porównać dane właściciela konta bankowego z danymi zawartymi we wniosku o pożyczkę.

Inne metody to:

 1. przesłanie skanu dowodu osobistego,
 2. weryfikacja telefoniczna
 3. weryfikacja przy pomocy jednej ze służących specjalnie do tego aplikacji internetowych.

Warunki otrzymania pożyczki online

Od czego zależy, czy wnioskodawca otrzyma pożyczkę, o którą się ubiega?

Instytucje finansowe zazwyczaj biorą pod uwagę szereg czynników takich jak:

 • rodzaj zabezpieczenia
 • wysokość wnioskowanej kwoty i prowizji,
 • czas spłaty.

Do tego sprawdzana jest wiarygodność klienta, czyli zaświadczenie o dochodach oraz historia kredytowa. Pożyczkodawcy zaglądają do baz takich jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej) czy KRD(Krajowy Rejestr Dłużników). Istniejące już kredyty czy opóźnienia w spłacie wcześniejszych rat mogą znacząco zmniejszyć szanse na otrzymanie pożyczki.

pożyczki online - warunki
Pożyczki online dużo łatwiej jest otrzymać w instytucjach pozabankowych. Trzeba jednak przejść przez etap weryfikacji tożsamości oraz wykazać, że pożyczkobiorca będzie miał możliwość spłaty pożyczki.

Brane pod uwagę kryteria służą też ocenie, czy pożyczkobiorca ma szansę regularnie opłacać należne raty lub w terminie spłacić pożyczkę wraz z odsetkami. Dlatego wnioskując o dużą kwotę, często należy nie tylko podać wysokość dochodów, lecz także wykazać swoje stałe koszty utrzymania.

W przypadku niskiej zdolności kredytowej możemy wziąć pod uwagę pożyczki online pod zastaw. Są one łatwo dostępne, lecz niosą za sobą spore ryzyko. W przypadku gdy terminowa spłata zobowiązania okazuje się niemożliwa, powstaje ryzyko utraty mienia, którym często są obiekty warte znacznie więcej, niż wynosi kwota pożyczki online (np. samochód, złoto czy nieruchomość).

Gwarant, żyrant, poręczyciel – jak uzyskać pożyczkę bez zdolności kredytowej

Poręczyciel czy – nieco mniej formalnie – żyrant lub gwarant to osoba, która swoim podpisem gwarantuje spłatę zobowiązania w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się z umowy. Żyrant musi spełnić takie same warunki

jak pożyczkobiorca:

 1. wykazywać stałe wpływy na konto w odpowiedniej wysokości,
 2. nie mieć zaległości w BIK-u.

Poręczyciel – czy warto?

Kiedy warto jest się zastanowić nad pożyczką z poręczycielem?

Pożyczka z poręczycielem to rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy nie mamy zdolności kredytowej, a jesteśmy w stanie znaleźć osobę, która taką zdolność posiada i za nas poręczy. Najczęściej jest to członek rodziny lub inna bliska osoba.

Bycie poręczycielem wiąże się jednak z ryzykiem, że w razie kłopotów finansowych pożyczkobiorcy to właśnie do żyranta zwróci się bank lub firma pożyczkowa po spłatę kolejnych rat.

Pożyczki dla zadłużonych

Osoby, które mają już długi lub złą historię kredytową, nadal mogą starać się o kolejną pożyczkę. Również przedsiębiorcy, których firma znalazła się w trudnej sytuacji, mogą skorzystać z pożyczki dla zadłużonych firm. O ile banki mają wysokie wymagania w stosunku do kredytobiorców, o tyle niektóre instytucje pozabankowe specjalizują się w udzielaniu pożyczek podmiotom w trudnej sytuacji finansowej.

Pożyczki dla zadłużonych i pożyczki bez BIK czy bez KRD to produkty, które najczęściej niosą za sobą spore ryzyko dla instytucji pożyczkowej, dlatego mogą być bardzo kosztowne i wiązać się z wysokimi odsetkami i prowizją. W niektórych sytuacjach jednak może to być paradoksalnie jedyna odpowiedź na pytanie o to, jak wyjść z długów.

Pożyczki konsolidacyjne

Pożyczki i kredyty konsolidacyjne to produkty pozwalające pożyczkobiorcy zamienić kilka kredytów lub pożyczek w jeden dług spłacany w jednej instytucji. Pożyczana przez klienta kwota zostaje przelana nie na jego konto, lecz bezpośrednio do innych wierzycieli, dzięki czemu wszystkie pozostałe długi są spłacone. Zamiast tego powstaje jeden większy dług u nowego kredyto- lub pożyczkodawcy.

To rozwiązanie może się sprawdzić, gdy stajemy przed bardzo trudną sytuacją finansową i regularne spłacanie kilku zobowiązań przekracza nasze możliwości. Warto jednak pamiętać, że wydłużenie okresu spłaty sprawia, iż końcowa kwota do zapłaty będzie jeszcze większa niż w przypadku kilku kredytów.

Rodzaje pożyczek

W zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, możemy wybrać różne rodzaje produktów finansowych – np. takie, które spłacimy jednorazowo czy w ratach, albo takie, które są łatwiej dostępne, ale za to droższe.

Pożyczki terminowe

Pożyczki online krótko- i długoterminowe różnią się między sobą okresem spłaty. Pożyczki krótkoterminowe sprawdzą się w przypadku nagłych zobowiązań, których nie jesteśmy w stanie uregulować z własnych środków. Wówczas okres spłaty może wynieść od kilku dni do ok. trzech miesięcy. Są one łatwiejsze do uzyskania. Pożyczki długoterminowe wymagają zazwyczaj więcej formalności i większej zdolności kredytowej, za to mogą opiewać na znacznie większe kwoty, a okres spłaty może obejmować nawet kilkadziesiąt lat.

Pożyczki bankowe i pozabankowe

Gdy nosimy się z zamiarem zaciągnięcia pożyczki online, do wyboru mamy banki i instytucje pozabankowe. Banki cieszą się większym zaufaniem klientów, ale mają też zazwyczaj znacznie większe wymagania co do zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. W szybkich pożyczkach, tzw. chwilówkach, specjalizują się szczególnie instytucje pozabankowe. Wówczas pożyczka może nas kosztować znacznie więcej, ale za to uzyskamy ją łatwiej i szybciej.

Pożyczki online od osoby prywatnej

Istnieje też możliwość uzyskania pożyczki online od osoby prywatnej lub tzw. pożyczki społecznościowej. Funkcjonujące w Internecie portale pożyczkowe zrzeszają osoby potrzebujące gotówki i te, które mogą udzielić pożyczki.

Zalety takiego rozwiązania to m.in.:

 • niższe koszty pożyczki,
 • elastyczne raty
 • niewiele formalności.

Wady – ewentualne koszty korzystania z serwisu i weryfikacji tożsamości użytkownika oraz dłuższy czas oczekiwania niż w przypadku chwilówek. Pożyczek tych nie należy mylić z platformami crowdfundingowymi, na których społeczność finansuje dane przedsięwzięcie, nie wymagając późniejszego zwrotu środków.

Jak zweryfikować wiarygodność firmy oferującej pożyczki?

Pożyczek ani kredytów nie warto zaciągać w ciemno. Powinna to być zawsze decyzja gruntownie przemyślana i poprzedzona sprawdzeniem danej firmy pożyczkowej. Dzięki temu można uniknąć kontaktu z pożyczkodawcą próbującym wyłudzić nasze dane osobowe czy bezzwrotne opłaty wstępne.

Miejsca, w których możesz sprawdzić wiarygodność firmy

Najważniejsze miejsca, w których możesz sprawdzić daną firmę, to:

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – każda zarejestrowana działalność powinna posiadać numer KRS. Na stronie internetowej KRS możesz wyszukać dany podmiot również za pomocą jego nazwy, numeru NIP bądź REGON. Informacje, jakie można tam znaleźć, dotyczą m.in. instytucji niewypłacalnych, więc jest to sposób na to, jak sprawdzić dłużnika,
 2. Komisja Nadzoru Finansowego – na liście ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć informacje o firmach podejrzanych o udzielanie pożyczek bez odpowiedniego zezwolenia,
 3. Rejestr Firm Pożyczkowych – prowadzony przez Związek Firm Pożyczkowych. Firmy pożyczkowe nie mają obowiązku znalezienia się w tej bazie, ale ich obecność jest sygnałem dla potencjalnych klientów, że mają oni do czynienia z uczciwą instytucją,
 4. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – na stronie tego podmiotu wyszukać można przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Na podstawie danych firmy (nazwy, adresu, REGON-u lub NIP-u) możesz dowiedzieć się m.in. tego, jakie inne działalności gospodarcze zarejestrowane są pod tym samym adresem, oraz poznać dane pełnomocników.

Rankingi pożyczek, czyli jak wybrać najlepszą pożyczkę online

Oprócz weryfikacji wiarygodności pożyczkodawcy warto porównać warunki oferowane przez różne instytucje i wybrać najbardziej opłacalny produkt. Tu z pomocą przychodzą dostępne w Internecie rankingi i porównywarki pożyczek. W rankingach najczęściej wyszczególnionych jest ok. 10–20 firm wraz z informacją, jakie kryteria wyboru przyjął twórca rankingu i jak w tym porównaniu wypadły konkretne instytucje. W porównywarce można samodzielnie wybrać kryteria i na ich podstawie szybko znaleźć pożyczkę odpowiadającą naszym potrzebom.

Jakie kryteria mogą być istotne przy porównywaniu pożyczek?

Przede wszystkim maksymalna dostępna kwota, okres spłaty, forma spłaty czy wreszcie koszt pożyczki online, w tym RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Warto również przeczytać komentarze i opinie użytkowników w Internecie – można tam niekiedy znaleźć wskazówki, jakich firm się wystrzegać i dlaczego albo gdzie uzyskanie pożyczki może być stosunkowo łatwiejsze.

Pożyczki online dla firm

Firmy potrzebujące zastrzyku gotówki mogą skorzystać z wielu dedykowanych im produktów. Pożyczki terminowe dla firm są często wykorzystywane do finansowania projektów, co może być traktowane jako inwestycja w rozwój biznesu. Warto mieć też na uwadze, że nie tylko banki oferują takie usługi przedsiębiorcom. Pożyczki pozabankowe dla firm są łatwe do uzyskania i mogą być szybkim sposobem na odzyskanie płynności finansowej. Firmy mogą również skorzystać z kredytu kupieckiego, czyli kupna towaru z odroczonym terminem zapłaty, albo kredytu obrotowego – udzielanego przez banki i przeznaczanego na bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Aniołowie biznesu

W przeciwieństwie do osób prywatnych firmy mogą również liczyć na formy finansowania niebędące pożyczkami. Aniołowie biznesu to prywatni inwestorzy, którzy wspierają przedsięwzięcia w zamian za udziały. Podobną, lecz nieco bardziej rozbudowaną formą inwestowania na rynku kapitałowym mogą być private equity lub venture capital polegające na wspieraniu działalności przedsiębiorstw lub spółek przez wyspecjalizowane firmy.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.