Jak sprawdzić wypłacalność Twojego kontrahenta.

Jak możemy sprawdzić czy firma, z którą chcemy zawrzeć umowę jest wiarygodna i czy warto z nią współpracować? Mamy obecnie do dyspozycji kilka narzędzi, które pomogą nam w ocenie kontrahenta. Można je podzielić na te bezpłatne, ogólnodostępne, z których każdy ma prawo skorzystać i odpłatne bazy, gdzie zazwyczaj trzeba wykupić abonament.

Admin -
Admin
PaniAla czytaj i pytaj

Dzięki temu tekstowi dowiesz się, gdzie i jakie informacje możesz uzyskać na temat Twojego obecnego lub przyszłego kontrahenta.

 Baza CEDIG

W tej bazie możemy sprawdzić dane każdej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej.  Są to następujące dane: nazwa firmy, adres działalności, dodatkowe adresy  działalności, od kiedy firma działa, czy ma pełnomocnika oraz jakie ma zezwolenia. Niby te informacje są oczywiste, ale zawsze warto potwierdzić, czy na pewno dane te zgadzają się z tym, co nam przekazał klient. Baza ta jest bezpłatna i ogólnodostępna.

 Baza KRS

Zawiera ona podstawowe dane finansowe spółek prawa handlowego, takie jak:

 1. kto wchodzi w skład zarządu,
 2. kto jest udziałowcem, wspólnikiem lub akcjonariuszem oraz
 3. jakie dane  finansowe opublikował za ostatni rok.

Warto pamiętać, że informacja dotycząca osób wchodzących w skład zarządu jest niezbędna przy zawierania umów, ponieważ w imieniu spółki umowę mogą podpisać tylko osoby uprawnione do reprezentacji. Zgodnie z przepisami spółki prawa handlowego od 2018 roku mają obowiązek składać elektronicznie sprawozdania finansowe do KRS-U.

Baza KRS – na co zwrócić uwagę

Przeglądając wyniki finansowe naszego kontrahenta głównie warto zwrócić uwagę na takie pozycje jak: przychody, dochód, rzeczowe aktywa, wynagrodzenia, kapitał zakładowy, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe.  Jeżeli dana spółka nie złożyła sprawozdania finansowego do KRS-U to  na pewno powinniśmy przemyśleć współpracę z takim kontrahentem. Baza ta jest bezpłatna i ogólnodostępna.

Biała lista podatnika

Baza ta pomaga nam sprawdzić czy klient, z którym chcemy współpracować jest podatnikiem VAT i jakie ma rachunki bankowe. Baza ta jest bezpłatna i ogólnodostępna.

Lista beneficjentów rzeczywistych

Uwaga w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych możemy sprawdzić, kto tak naprawdę jest właścicielem spółki, z którą zamierzamy współpracować. W przypadku transakcji powyżej 15 000 euro mamy obowiązek sprawdzenia danych beneficjenta rzeczywistego.  Jeżeli stwierdzimy brak danych naszego przyszłego kontrahenta w tej bazie to w zasadzie nie powinniśmy podejmować z nim współpracy albo możemy poprosić go o ich ujawnienie w rejestrze.   Baza ta jest bezpłatna i ogólnodostępna.

GoWork

Często możemy uzyskać informację na temat kontrahenta sprawdzając opinie pracowników na temat firmy, w której pracują.  Oczywiście opinie wpisywane przez pracowników są zazwyczaj subiektywne i nie zawsze oddają prawdziwy obraz firmy.

Giełdy długów

W internecie znajduje się sporo różnych baz z wykazem dłużników tzw. giełdy długów i tam również znajdziemy informację na temat ewentualnego zadłużenia kontrahenta.

Krajowy Rejestr Długów

Tutaj sprawdzamy, czy kontrahent nie został wpisany, jako niesolidny płatnik przez innego kontrahenta. Sprawdzając taki wpis w KRD możemy uzyskać informację o:

 1.  ilości wierzycieli,
 2. kwocie zadłużenia oraz
 3. z jakich tytułów ono wynika.

Zbyt duża ilość wpisów i kwota zadłużenia powinny nas skłonić do rezygnacji z podjęcia takiej współpracy. Baza ta jest odpłatna. Można  z niej korzysta po wykupieniu abonamentu.

faktoring paniala

Baza BECK KRS

Jest to baza z informacjami na temat działań poszczególnych spółek m.in:

 • dokumenty spółki,
 • kapitał zakładowy,
 • wygrane przetargi i powiązania osobowe.

Baza ta pomaga nam zweryfikować informację na temat zarządu  i właścicieli spółki oraz ich powiązań kapitałowo-osobowych.  Tutaj możemy tak naprawdę sprawdzić czy właściciele firmy, z która zamierzamy współpracować mieli już w przeszłości inne spółki, których działalność zakończyła się upadłością lub bezskutecznymi egzekucjami. Baza ta jest odpłatna. Można  z niej korzysta po wykupieniu abonamentu.

Wywiadownia Gospodarcza

Możemy skorzystać z profesjonalnych firm, które zajmują się pozyskiwaniem i oceną informacji na temat podmiotów gospodarczych.  Taki raport z wywiadowni będzie zawierał bardzo różne informację i da nam pełny obraz na temat kontrahenta. Niestety osoby fizyczne i spółki cywilne nie mają obowiązku publikowania informacji finansowych na swój temat i w zakresie tych kontrahentów może być problem z pozyskaniem takich informacji. Oczywiście wywiadownia na nasze zlecenie może zwrócić się do danego kontrahenta o ujawnienie danych, ale w przypadku jego odmowy nie będzie mogła dokonać analizy. Tego typu wywiady są odpłatne.

Firma faktoringowa

Jeżeli współpracujemy z firmą faktoringową to możemy przekazać jej dane nowego kontrahenta do sprawdzenia. Firma faktoringowa sprawdzi ją za nas i ustali ewentualny limit finansowania. Brak pozytywnej decyzji ze strony firmy faktoringowej powinna na skłonić do przemyślenia ewentualnej współpracy z kontrahentem.

Firmy ubezpieczeniowe

Możemy również ubezpieczyć swoje wierzytelności i zgłaszać każdego nowego kontrahenta do sprawdzenia do firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nadaje zazwyczaj limity na danego kontrahenta po jego wcześniejszym sprawdzeniu.  W przypadku odmowy ubezpieczenia na danego kontrahenta również powinniśmy rozważyć  rozpoczęcie współpracy z nim.

Podsumowanie – o co powinieneś/powinnaś zadbać

Podejmując nową współpracę z kontrahentem zawsze warto wykorzystać przynajmniej  te bezpłatne ogólnodostępne bazy do sprawdzenia jego wiarygodności. Wbrew pozorom możemy znaleźć dość dużo informacji na jego temat. Nie zawsze musimy mieć dostęp do płatnych baz. Jeżeli chcemy jednak upewnić się i dokładnie sprawdzić kontrahenta to musimy raczej skorzystać  z  tych odpłatnych baz.

Kwestia czasu

Poza tym zawsze pozostaje nam kwestia czasu i pracownika, który będzie musiał  te wszystkie informacje zgromadzić, sprawdzić i przeanalizować.  Jak zawsze każda firma będzie miała dylemat, czy zatrudnić do tego specjalnie pracownika, czy może lepiej skorzystać z odpłatnej firmy i otrzymać gotowy raport lub informację na temat kontrahenta.

WCIĄŻ MASZ SPORO PYTAŃ?

JESTEM TUTAJ PO TO ABY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ

TERAZ TWOJA KOLEJ – PO PROSTU PYTAJ

paniala

  Admin -
  Admin

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.