Wpływ długów na płynność finansową przedsiębiorstwa

Średni dług firm notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekracza 41,5 tys. zł. Łączne zadłużenie firm wpisanych do KRD wynosi ponad 10 mld zł. Przedsiębiorcy, którzy nie kontrolują bezpiecznego poziomu zadłużenia firmy, tracą płynność finansową i przez liczne zadłużenia stają się niewypłacalni. Jakie są rodzaje długów firm i jaki mają wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw? Jak kontrolować długi firmowe?

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
dług

Czym jest dług?

Dług w znaczeniu ekonomicznym powstaje, kiedy dłużnik nie spełnia wobec wierzyciela określonego świadczenia w uzgodnionym czasie. Świadczenie to może mieć formę pieniężną lub rzeczową. Długiem może być zarówno towar, który nie został dostarczony w terminie podanym w umowie handlowej, jak i niespłacone raty pożyczki online dla firm. W przypadku braku spłaty pożyczki terminowej dla firm wierzycielem jest firma pożyczkowa, a dłużnikiem przedsiębiorstwo, które pożyczyło pieniądze.

Istnieją różne rodzaje długów firm. Można je podzielić na pieniężne i rzeczowe, ale także na krótko- i długoterminowe.

Długi krótkoterminowe firm

Długi krótkoterminowe firm to inaczej długi płynne lub bieżące. Dług krótkoterminowy powstaje, kiedy wpływy i wydatki firmy nie pokrywają się. Do krótkiego zachwiania płynności finansowej może dojść w sytuacji, w której przedsiębiorca nie otrzymał w terminie należności od kontrahentów.

Przez to musiał sam:

 • zapłacić VAT,
 • opłacić podatek dochodowy,
 • uregulować bieżące zobowiązania.

W efekcie nie wystarczyło mu środków finansowych i musiał wziąć pożyczkę, aby zrównoważyć budżet. Okres spłaty długu krótkoterminowego wynosi 12 miesięcy.

Długi długoterminowe firm

Długi długoterminowe firm powstają przez np. zaciąganie pożyczek i kredytów, których okres spłaty wynosi powyżej 12 miesięcy. Firmy pożyczkowe z sektora pozabankowego mogą wymagać od klientów zaświadczenia o dochodach i sprawdzać rejestry dłużników.

Jak uzyskać pożyczkę, jeśli firma już ma słabą kondycję finansową i niską zdolność kredytową?

W przypadku, kiedy firma ma słabą kondycję finansową lub niską zdolność kredytową, przedsiębiorca może poszukać pożyczek prywatnych na weksel lub pod zastaw.

Dług a jego wpływ na płynność finansową

Płynność finansowa przedsiębiorstwa to zdolność firmy do terminowego spłacania zobowiązań finansowych.

Istnieją trzy wskaźniki jej dotyczące:

 1. płynność bieżąca,
 2. płynność szybka,
 3. płynność natychmiastowa.

Każdy z nich ma inną prawidłową wartość i próg zagrożenia. Przedsiębiorca za pomocą prostych wzorów może obliczyć stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

Jakie są rodzaje płynności finansowej?

Wyróżnia się płynność finansową krótkoterminową i długoterminową.

Jak uniknąć utraty płynności finansowej?

Jeśli przedsiębiorca ma np. kilka pożyczek pod zastaw, w przypadku problemów ze spłatą rat można mówić o chwilowej utracie płynności finansowej. Aby uniknąć takiej sytuacji, przedsiębiorcy decydują się np. na kredyt kupiecki, który pozwala im odroczyć płatność za usługę lub towar1.

Dlaczego płynność finansowa jest taka ważna?

Płynność finansowa świadczy o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jego wypłacalności. Ma wpływ na zdolność kredytową obliczaną przez banki przyznające kredyty obrotowe, a także na wizerunek firmy w oczach partnerów biznesowych. Zależy od niej również rentowność firmy. Długotrwałe problemy z płynnością finansową mogą prowadzić do niewypłacalności.

Płynność finansowa a wypłacalność

Przedsiębiorcom zdarza się utożsamianie płynności finansowej firmy z jej wypłacalnością. To dwa różne pojęcia, aczkolwiek są zależne od siebie. Zarówno zachwiana płynność finansowa, jak i brak wypłacalności mogą skutkować upadłością firmy. Jednak płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania najbardziej wymagalnych (czyli krótkoterminowych) zobowiązań. Z kolei wypłacalność jest rozumiana jako równowaga dochodowa, która dotyczy zobowiązań długoterminowych. Przedsiębiorstwo może być wypłacalne w dłuższej perspektywie, mimo że chwilowo nie posiada środków pieniężnych.

Płynność finansowa a rentowność

Z płynnością finansową wiąże się także rentowność przedsiębiorstwa, która mówi o jego zyskach, czyli nadwyżce przychodów w stosunku do kosztów. Wskaźniki rentowności pomagają obliczyć np. zarobek dzięki przychodowi z konkretnej sprzedaży. Między wysoką rentownością a płynnością finansową zachodzi dodatnia zależność.

Należności firmy a zachowanie płynności finansowej

Należności firmy to przeciwieństwo jej zobowiązań. Należą do jej aktywów, czyli zasobów majątkowych. Należnościami przedsiębiorstwa dysponuje dłużnik, np. kontrahent, który musi zapłacić kwotę X firmie Y za usługę Z. Kwota X jest w tej sytuacji własnością firmy Y, nawet jeśli jeszcze nią nie dysponuje. Przed podjęciem współpracy z kontrahentem można zweryfikować, czy jest uczciwy. Jak sprawdzić dłużnika? Przedsiębiorca – podobnie jak firmy pożyczkowe – może sprawdzać przedsiębiorstwa w takich rejestrach jak KRD, BIG InfoMonitor czy ERIF.

dług 1
Jeśli pragniesz zachować swoją płynność finansową, powinieneś monitorować swoje należności, które pokażą Ci, jak wielkie są Twoje długi firmowe.

Monitoring należności

Aby zachować płynność finansową, przedsiębiorca musi prowadzić monitoring należności. To działanie polegające na pilnowaniu terminów płatności faktur wystawianych dla kontrahentów. Monitoring należności można prowadzić samodzielnie za pomocą programu księgowego. Opłaca się to nawet w przypadku faktur na małe kwoty, które sumarycznie mogą zagrozić płynności finansowej.

Faktoring a płynność finansowa

Przedsiębiorstwa mogą tracić płynność finansową wskutek braku zapłaty od kontrahentów po wystawieniu faktury. Firma, która nie otrzymała należności od kontrahenta, musi mimo wszystko zapłacić VAT i podatek dochodowy. Przedsiębiorca, chcąc zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi partnerami biznesowymi czy klientami, może skorzystać z usług faktoringowych. Faktor nabywa wierzytelności, a faktorant od razu po zrealizowaniu sprzedaży lub usługi otrzymuje zapłatę. Jeśli odbiorca faktury nie reguluje terminowo należności, to faktor w imieniu faktoranta upomina się o zapłatę.

Koszt usług faktoringowych

Usługi faktoringowe są płatne, ale pomagają zachować płynność finansową. Przedsiębiorca nie musi oczekiwać na zapłatę od kontrahenta – od razu może opłacać swoich dostawców.

Cena faktoringu zależy od:

 • liczby finansowanych faktur,
 • wysokości transakcji,
 • wielkości firmy.

Średni koszt faktury jednomiesięcznej może wynosić nawet od 0,5% do 0,8% jej wartości.

Zobowiązania leasingowe a płynność finansowa

Przedsiębiorca ma problemy ze spłacaniem bieżących zobowiązań? Zastanawia się, skąd pozyskać środki finansowe na rozwój firmy bez kredytu i pożyczki? W utrzymaniu płynności finansowej może pomóc leasing zwrotny. W leasingu zwrotnym najpierw następuje sprzedaż składnika majątku firmy, a następnie podpisanie umowy leasingowej2.

Przykładem może być leasing zwrotny samochodu. Wyobraź sobie, że przedsiębiorca potrzebuje środków na zakup maszyny, dzięki której przyspieszy produkcję i wygeneruje więcej zysku. Może w tej sytuacji sprzedać firmie leasingowej firmowy samochód, a następnie wziąć go w leasing. W efekcie otrzymuje od firmy leasingowej pieniądze za sprzedaż auta, które może od razu spożytkować – od tej pory opłaca tylko raty leasingowe. Leasing zwrotny może być bardziej intratny niż kredyt czy pożyczka pozabankowa dla firmy.

Podsumowanie

Długi pogarszają płynność finansową. Powstają one zarówno przez nieuregulowane zobowiązania przedsiębiorcy, jak i przez nierzetelnych kontrahentów zwlekających z opłacaniem faktur. O ile istnieją aniołowie biznesu, o tyle trudno liczyć na cud w przypadku zagrożenia niewypłacalnością. Przedsiębiorca musi monitorować poziom zarówno zadłużenia firmy, jak i należności. Powinien znać różne sposoby na utrzymanie płynności finansowej, jak leasing czy pożyczki dla zadłużonych firm. Jak wyjść z długów? Odpowiedzi znajdziesz w poradniku o minimalizacji zadłużeń w firmie.

  Pani Ala - Asystentka finansowa
  Pani Ala Asystentka finansowa

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

  Przepraszamy, ale nie mamy żadnej zawartości, którą możemy Tobie zaprezentować.