To jest najlepszy moment na zawarcie ubezpieczenia na życie!

Wciąż jeszcze możesz ubezpieczyć się od skutków koronawirusa oraz epidemii.
Wyszukując oferty ubezpieczeniowe zwracaj uwagę na wyłączenia, czyli sytuacje w których ubezpiecznie nie działa. Są to m.in. działania wojenne, terroryzm oraz właśnie epidemie i pandemie!