Kredyt obrotowy a faktoring – jakie są różnice i co wybrać?

Odroczone terminy płatności i opóźnienia w opłacaniu faktur powodują, że firmy często sięgają po wsparcie, by utrzymać płynność finansową. Do popularnych źródeł finansowania przedsiębiorstw należą kredyt obrotowy i faktoring. Oba rozwiązania zapewniają środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, jednak występują między nimi znaczące różnice. Który produkt bardziej opłaca się wybrać – kredyt obrotowy czy faktoring? 

Grzegorz Kapusta -
Grzegorz Kapusta
kredyt obrotowy czy faktoring
blog finansowy

Zapytaj Panią Alę, czy bardziej dopasowany do Twoich potrzeb jest kredyt obrotowy, czy faktoring.

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy udzielany jest przez banki na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie rat leasingowych czy zapłatę faktur kosztowych. Określenie konkretnego celu nie jest wymagane. Zaciągając kredyt obrotowy, firma może wywiązać się z bieżących zobowiązań i spokojnie poczekać na pieniądze od dłużników, np. kontrahentów, którym wystawiła faktury z odroczonym terminem płatności. Kredyt obrotowy zazwyczaj udzielany jest na okres poniżej 1 roku (czasem na dłuższy, z reguły do 36 miesięcy). Może on zostać udostępniony w rachunku bieżącym lub kredytowym oraz być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany. Wypłata następuje w ramach dostępnego limitu na wniosek kredytobiorcy. Co do zasady, nie posiada on harmonogramu spłat. Bank ustala datę spłaty całej kwoty kapitału. Może on jednak wyznaczyć minimalną kwotę do spłacania w częstszych okresach, np. co miesiąc. Aby otrzymać kredyt obrotowy, przedsiębiorca musi mieć zdolność kredytową. 

kredyt obrotowy

Co to jest faktoring?

Faktoring jest usługą polegającą na cesji wierzytelności, wynikających z wystawionych przez przedsiębiorstwo (faktoranta) nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności, na firmę faktoringową (faktora) oraz na dodatkowych świadczeniach, np. doradztwie czy wsparciu w windykacji należności. Faktorem może być bank lub inna instytucja finansowa. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorca nie musi czekać miesiącami na opłacenie faktur przez swoich kontrahentów. Faktor wypłaca przedsiębiorcy należności z faktur nawet tego samego dnia od ich wystawienia i przekazania. Gdy nadejdzie termin opłacenia faktury, kontrahent przelewa pieniądze na konto faktora. Faktoring nie wpływa na zdolność kredytową – nie powoduje zadłużenia. Przedsiębiorca otrzymuje zarobione przez siebie pieniądze.

Faktoring co to

Kredyt faktoringowy – dla kogo?

Na rynku finansowym można spotkać się z pojęciem „kredyt faktoringowy”, jednak w orzecznictwie sądowym oraz w interpretacjach izb i urzędów skarbowych dominuje pogląd, że faktoring jest formą finansowania działalności alternatywną dla kredytu, a kwalifikowanie umowy faktoringu jako kredytu jest błędne. Konstrukcja umowy faktoringu znacząco różni się od konstrukcji umowy kredytu. Zawarcie umowy faktoringu nie powoduje ani udzielenia kredytu, ani powstania obowiązku jego spłaty. W faktoringu, w zamian za swoje wierzytelności, faktorant otrzymuje stosowny ekwiwalent pieniężny. Nie chodzi tu de facto o wyeliminowanie długu, ale o uzyskanie kwoty wynikającej z wierzytelności przelanej na faktora. Faktoring umożliwia finansowanie przedsiębiorstw, które z różnych przyczyn nie mają szans na otrzymanie kredytu.

kredyt obrotowy paniala

Faktoring czy kredyt obrotowy – na co się zdecydować?

Dla rozstrzygnięcia, czy korzystniejszy dla usprawnienia przepływu środków w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa będzie faktoring czy kredyt obrotowy, konieczne jest poznanie zasadniczych różnic między tymi produktami/usługami. Warto pamiętać, że nie zawsze kredyt obrotowy czy faktoring to kwestia swobodnego wyboru przedsiębiorcy. 

KREDYT OBROTOWY A FAKTORING:

 1. Faktoring nie jest zobowiązaniem, więc w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, nie obniża zdolności kredytowej.
 2. W przypadku kredytu obrotowego, bank sprawdza zdolność kredytową – staż na rynku, historię kredytową firmy, obroty, posiadane zabezpieczenia itd. Dla faktora najważniejsza jest rzetelność przedsiębiorstwa i solidność (ryzyko niewypłacalności) jego kontrahentów. Może on, ale nie musi żądać zabezpieczeń.
 3. Na kredyt obrotowy mogą liczyć firmy ze średnio 2-3-letnim stażem na rynku, udokumentowanymi obrotami, zbudowaną historią i zdolnością kredytową. Faktoring nie zakłada takich ograniczeń. 
 4. Usługi faktoringowe dedykowane są w szczególności nowopowstałym DG, jednoosobowym przedsiębiorcom współpracującym z dużymi podmiotami, firmom bez historii kredytowej i zabezpieczeń oraz innym podmiotom, które z różnych powodów nie otrzymają od banku kredytu obrotowego. Faktoring dostępny jest od 1. dnia prowadzenia działalności. 
 5. Na faktoring decydują się firmy, którym zależy na minimum formalności. Finansowanie odbywa się błyskawicznie. Proces uzyskiwania kredytu obrotowego jest bardziej sformalizowany. 
 6. Faktoring obejmuje, oprócz cesji wierzytelności, szereg usług dodatkowych, jak monitoring płatności, sprawdzenie rzetelności kontrahentów czy windykację należności, więc stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie chcą „zostać sami” z wierzytelnościami wymagalnymi nawet za kilkaset dni. 
 7. Kredyt obrotowy z reguły okazuje się tańszy od faktoringu, jednak nie zapewnia dodatkowych usług. Poza tym w faktoringu dokładny koszt finansowania (wysokość prowizji, odsetek, opłat dodatkowych) jest znany z góry i ujęty w umowie.
leasing forum

Przeczytaj także:

faktoring dla firm budowlanych
faktoring opinie forum

Kredyt obrotowy i faktoring – podsumowanie

Zarówno kredyt obrotowy, jak i faktoring służą poprawie bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wysokość kredytu obrotowego i limitu faktoringowego (maksymalnej kwoty finansowania faktur) zależą od indywidualnych czynników i ustaleń z bankiem/faktorem. Z obu rozwiązań można korzystać równolegle. Jednak uzyskanie kredytu wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów, a obowiązek pilnowania spłat powstaje po stronie wyłącznie kredytobiorcy. Faktoring jest usługą bardziej elastyczną i przyjazną dla młodego biznesu. 

Zapytaj Panią Alę, czy bardziej dopasowany do Twoich potrzeb jest kredyt obrotowy, czy faktoring.

paniala czat
PaniAla czat o finansowaniu

  Grzegorz Kapusta -
  Grzegorz Kapusta

  Zobacz więcej

  Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.