Korzyści i wady faktoringu

Rosnąca popularność faktoringu wynika przede wszystkim z faktu, że korzystające z niego firmy nie muszą oczekiwać na uregulowanie należności przez kontrahenta. Jest to możliwe, ponieważ faktoring polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności firmy, na podstawie wystawionej przez nią faktury. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy faktoringu? Jakie są jego wady i zalety? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Pani Ala - Asystentka finansowa
Pani Ala Asystentka finansowa
Korzyści i wady faktoringu

Potrzebujesz pomocy przy wyborze faktoringu ? Zleć Pani Ali znalezienie oferty i negocjację stawki. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

Z tekstu dowiesz się:

Wady faktoringu

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z faktoring dlatego warto przeanalizować wszystkie za i przeciw tego rozwiązania, a szczególnie poznać wady faktoringu aby świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o tej formie finansowania.

  • W pierwszej kolejności na myśl przychodzą koszty. Faktor ( instytucja faktoringowa) pobiera prowizje, która pomniejsza wartość należności. Ich wysokość różni się w zależności od konkretnego rodzaju faktoringu oraz aktualnej oferty instytucji, która go oferuje.
  • Jako wadę faktoringu można traktować również konieczność poinformowania kontrahenta o podpisaniu tego typu umowy. W niektórych przypadkach jest to negatywnie odbierane przez partnerów biznesowych, ponieważ może świadczyć o problemach finansowych przedsiębiorcy, który nie może czekać na opłacenie faktury, tylko korzysta z faktoringu. Może to być również symptomem braku zaufania do kontrahenta oraz pogorszyć panujące relacje biznesowe.
  • Kolejną kwestią, którą należy poruszyć w kontekście wad faktoringu jest przeniesienie ryzyka niespłacalności zobowiązań przez kontrahentów. Jest to szczególnie istotne w przypadku w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), ponieważ w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należności na rzecz faktora, przedsiębiorca może być zmuszony do zwrócenia mu zaliczki za odkupione faktury. Problem ten nie istnieje w przypadku faktoringu pełnego (bez regresu), jednak wiąże się on z koniecznością zapłaty najwyższej prowizji.

Prowizja faktoringowa

W zależności od instytucji finansowej prowizja faktoringowa wynosi od 05% – 3% miesięcznie. Jest to procentowa wartość od kwoty brutto na fakturze lub od wypłaconej zaliczki. ( źródło: Poradnik Przedsiębiorcy)

Korzyści i Wady faktoringu

Korzyści faktoringu

Faktoring to usługa finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, która przynosi korzystającej firmie szereg korzyści. Do najważniejszych zalet należy:

  • poprawa płynności finansowej i usunięcie zatorów płatniczych – skorzystanie z faktoringu pozwala w błyskawiczny sposób uzyskać należności z tytułu nieuregulowanych faktur, a co za tym idzie przeznaczyć je na spłatę swoich zobowiązań lub pokrycie kosztów bieżącej działalności. W związku z tym faktoring likwiduje zatory płatnicze, które są jednym z najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się na co dzień przedsiębiorcy;
  • minimum formalności – podpisanie umowy faktoringowej jest szybkie i proste, a wszelkie formalności ograniczone do minimum. Zabezpieczeniem transakcji jest z reguły cesja wierzytelności oraz weksel. Po zawarciu umowy faktoringowej oraz przyznaniu limitu przedsiębiorca przedstawia faktorowi kolejne faktury, a płatność za nie otrzymuje zazwyczaj tego samego dnia. Należy również podkreślić, że firmy faktoringowe nie badają zdolności kredytowej swoich klientów, co zdecydowanie skraca i upraszcza procedury weryfikacyjne;
  • weryfikacja kontrahentów oraz wsparcie w egzekucji należności – warto również wiedzieć, że firmy faktoringowe są w stanie sprawdzić wiarygodność potencjalnego kontrahenta, a tym samym wesprzeć przedsiębiorcę w prześwietlaniu partnerów biznesowych. Instytucje faktoringowe służą również swoim doświadczeniem w sytuacji, gdy kontrahent okazuje się nieuczciwy i nie reguluje swoich zobowiązań na czas. Tego typu pomoc może okazać się nieoceniona i doprowadzić do pozytywnego zakończenia sprawy.

Faktoring – na co należy zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy?

Decyzja o skorzystaniu z faktoringu powinna być przemyślana, a jego rodzaj powinien odpowiadać aktualnym potrzebom firmy. Warto także dokonać analizy kosztów konkretnych ofert faktoringu oraz wybrać sprawdzoną i doświadczoną firmę faktoringowym. Istotnym elementem jest również sama umowa faktoringowa, którą przed podpisaniem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Przede wszystkim na:

  • okres trwania finansowania,
  • limity faktoringowe,
  • okres wykupu faktur,
  • ewentualne konsekwencje i odsetki za opóźnienia, procedurę rezygnacji z umowy, a także
  • obowiązujące klauzule np. gwarancyjną, wyłączności, eksportową, del credere.

Dobra umowa faktoringowa z reguły jest zwięzła, jasna i zawiera definicje wszystkich użytych pojęć. Warto również wiedzieć, że umowa faktoringowa to tzw. umowa nienazwana, co oznacza, że jest ona nieuregulowana w części szczególnej Kodeksu Cywilnego. Dzięki temu możliwa jest negocjacja oraz zapisywanie w niej dowolnych ustaleń między stronami, które muszą być jedynie zgodne z polskim prawem.

Firmy faktoringowe

Usługę faktoringu świadczą zarówno banki, jak i wyspecjalizowane firmy faktoringowe, w przypadku których jest to podstawowy aspekt działalności. Na etapie wyboru firmy faktoringowej warto kierować się trzema podstawowymi kryteriami, a mianowicie:

  • zakresem oferty,
  • kosztami usług oraz
  • posiadanym doświadczeniem i specjalizacją. Specjalizacja faktora w wielu przypadkach jest bardzo istotna, ponieważ odzwierciedla znajomość specyfiki danej branży. Jest to bardzo ważne, ponieważ znajomość konkretnego rynku oraz posiadane doświadczenie ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. W związku z tym warto wybrać firmę, która zna potrzeby danej branży oraz umie odnaleźć się na danym rynku, co potwierdza jej dotychczasowa działalność.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to rozwiązanie, które posiada zarówno zalety, jak i wady. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z niego powinna poprzedzić analiza bieżącej sytuacji firmy oraz ocena ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Zleć Pani Ali znalezienie oferty finansowania dla Twojej firmy. Napisz na czacie lub wyślij formularz kontaktowy.

A jeśli zdecydujesz się na którąś z ofert PaniAla zapewni Ci fachowe wsparcie:

  • pomoc w ocenie i wyborze otrzymanych propozycji
  • doradztwo w kwestiach prawno – podatkowych

Zacznij teraz czat lub wyślij formularz

Wyślij formularz

    Pani Ala - Asystentka finansowa
    Pani Ala Asystentka finansowa

    Zobacz więcej

    Jeśli interesują Cię produkty finansowe skorzystaj z bazy wiedzy by dowiedzieć się więcej.

    Korzyści i wady faktoringu
    Korzyści i wady faktoringu

    Rosnąca popularność faktoringu wynika przede wszystkim z faktu że korzystające z niego firmy nie muszą oczekiwać na uregulowanie należności przez kontrahenta. Jest to możliwe ponieważ...

    Zobacz artykuł